Η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι πρυτανικές αρχές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης παρακολουθούν τις συνεχόμενες αρνητικές δημόσιες τοποθετήσεις των Συλλόγων εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων της Θράκης έναντι του ΔΠΘ.  

Σε τελευταία τους ανακοίνωσηδελτίο τύπου (1 Απριλίου 2017) οι Σύλλογοι επιβεβαιώνουν την πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως εκπεφρασμένη άποψή τους ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, παρά την σχεδόν τεσσαροκονταετή παρουσία και γόνιμη δράση του σε όλους τους τομείς της ζωής στη Θράκη, δεν μπορεί (και δεν πρέπει;) να αναλάβει την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του μειονοτικού των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων. Επαναλαμβάνουν εμμέσως την ικανοποίησή τους για την ανάθεση αυτής της εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), επικαλούμενοι ζητήματα «συνέχειας» και καταλληλότητας προσωπικού κι ας γνωρίζουν ότι από την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) το 2011 και εξής οι ελάχιστοι φοιτητές της μειονότητας που εκπαιδεύονταν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ παρακολουθούσαν ένα ισχνό πρόγραμμα μαθημάτων σχετικών με τη μειονοτική εκπαίδευση και δη της Θράκης, μόλις δύο διδάσκοντες που προσλαμβάνονταν με βάση το Π.Δ. 407/80 κάλυπταν το εν λόγω πρόγραμμα, ενώ ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ συστάθηκε μόλις ένα μήνα πριν την ψήφιση του Ν. 4452/2017 (ΥΑ 214287/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 4153/22.12.2016).

Επιπλέον, στην ανακοίνωσή τους οι Σύλλογοι κάνουν λόγο για απαξιωτικές αναφορές και  υπονοούμενα σε βάρος τους από τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο κ. Καραμπίνης σε καμία αναφορά του δεν ήταν απαξιωτικός όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων. Ο λόγος του, λόγος ακαδημαϊκού, αρθρώνεται ρητά χωρίς υπονοούμενα. Οι αναφορές του ίδιου και των Καθηγητών του Πανεπιστημίου, έχοντας τον ίδιο στόχο με αυτόν που αναφέρεται στο δελτίου τύπου, τη βελτίωση της μειονοτικής εκπαίδευσης δηλαδή, επιβάλλεται να αναδεικνύει και όχι να καλύπτει τα προβλήματα που  υφίστανται και πρέπει να αντιμετωπισθούν. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος.

Τέλος, το δελτίο τύπου αποσιωπά πλήρως το γεγονός ότι εδώ και δύο χρόνια υλοποιείται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ πρόγραμμα Εξομοίωσης των αποφοίτων της ΕΠΑΘ, το οποίο θα οδηγήσει σε εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος με πτυχία ισότιμα με εκείνα των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων.  Δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί κανείς για το ποια είναι η θέση των Συλλόγων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με δεδομένο ότι σε προηγούμενη ανακοίνωσή τους επιφυλάσσονταν ακόμη και για ανάθεση της επιμόρφωσης των δασκάλων του μειονοτικού προγράμματος στο ΔΠΘ.  Και τα μέλη τους, ειδικά οι 60 εκπαιδευτικοί που ήδη παρακολουθούν το πρόγραμμα Εξομοίωσης και καταβάλλουν αξιόλογες προσπάθειες να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους, καθώς και οι υπόλοιποι 300 και πλέον που υποβάλλουν κάθε χρόνο σχετική αίτηση, γνωρίζουν για και συμφωνούν με αυτήν την απαξιωτική για το ΔΠΘ τοποθέτηση των Συλλόγων τους;

Για μια ακόμη φορά η επιστημονική κοινότητα του ΔΠΘ διατυπώνει την πρόθεσή της να συνεχίσει να αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα της ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της χώρας, παραμένοντας ιδιαίτερα ενεργή στο πεδίο της εκπαίδευσης και δη της μειονοτικής εκπαίδευσης.  Στην κατεύθυνση αυτή η Σύγκλητος θα συζητήσει διεξοδικά τις δράσεις του ΔΠΘ σχετικά με τη Μειονοτική Εκπαίδευση υπό το φως των νέων δεδομένων που διαμορφώνει το άρθρο 14 του Ν. 4452/2017.  Εν τω μεταξύ, αντί η ανταλλαγή απόψεων να γίνεται μέσω δελτίων τύπου, απευθύνει πρόσκληση στους Συλλόγους για δημόσιο διάλογο με την παρουσία των ΜΜΕ της περιοχής σχετικά με όλα αυτά τα θέματα.

 

Θεόδωρος Κεβρεκίδης,  Κοσμήτορας ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Γαλήνη Ρεκαλίδου,  Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Εκπ/σης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.)

Χαράλαμπος Σακονίδης, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.)
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος Κοσμήτορας ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εμμανουήλ Βαρβούνης Πρόεδρος  Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας

Ζωή Γαβριηλίδου Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Μαρία Δημάση Πρόεδρος  Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (Γ.Φ.Π.Π.Χ.)
Κομοτηνή 10/04/2017

 

Προηγούμενο άρθροAuto Festival: Η καρδιά της αυτοκίνησης χτύπησε στη Θεσσαλονίκη!
Επόμενο άρθροΑπαγόρευση βαρέων οχημάτων στην Εγνατία Οδο για το Πάσχα