Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) κοινωνικό λειτουργό ΠΕ ή ΤΕ για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας του Οικοτροφείου Β΄για ψυχογηριατρικούς ασθενείς στην Αλεξανδρούπολη. Η θέση αφορά σε πρόσληψη πλήρους απασχόλησης και σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (12 μήνες).

Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται τα εξής: αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πτυχίο/α, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης. Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται: εργασία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά από 17/04/2018  έως 23/04/2018 στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Λεονταρίδου 2, 4ος όροφος, Αλεξανδρούπολη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551038178.

Προηγούμενο άρθροΕνεργοποιήθηκε εκ νέου η δυνατότητα επεξεργασίας αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» σε όλες τις Περιφέρειες της χώρα
Επόμενο άρθροΤζ. Πάιατ: Το Όρος Άθως είναι ένα πραγματικά πνευματικό μέρος