Ο ύπουλος τρόπος ελέγχου της ορθής πληροφόρησης, σημείον ολοκληρωτισμού.

Μετά την φορολογική επιδρομή με ασφαλιστικό και φορολογικό από την δορυάλωτη στις οδηγίες των οθνείων και ξένων πατρώνων συγκυβέρνηση, η τελευταία ετοιμάζεται να φέρει και νέα καταιγίδα εμμέσων φόρων. Στο πλαίσιο αυτό έρχονται αυξήσεις στα τσιγάρα, στα οινοπνευματώδη, στον καφέ, στην συνδρομητική τηλεόραση αλλά αναμένεται και επιβολή φόρου 5% για τους χρήστες του διαδικτύου.

Προσεκτικότερη ανάλυση και προσέγγιση των πραγμάτων αποδεικνύει, πως ο φόρος αυτός έχει ελάχιστα εισπρακτικό στόχο και περισσότερο ποδηγέτηση καθώς και φίμωση της ελευθερίας της σκέψης και διάδοσης ιδεών, όπως πηγάζει από την κοινωνία της πληροφόρησης(ΚτΠ)Ως γνωστόν η ελευθερία της πληροφόρησης περιλαμβάνει την ελευθερία λήψης και την ελευθερία μετάδοσης πληροφοριών, όπως ορίζονται στο  άρθρο 5Α του ισχύοντος Συντάγματος(Σ)Επιπλέον η ελευθερία πληροφόρησης θεμελιώνεται στην ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και την ελεύθερη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, στην ελευθερία της έρευνας και της έκφρασης(5&1,16&1 και 14&1 Σ)Η ελευθερία της πληροφόρησης όμως είναι υπερνομοθετικά κατοχυρωμένη και πέραν από το Σύνταγμα ως ανθρώπινο δικαίωμα στην διεθνή Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου,(άρθρο 10της ΕΣΔΑ)καθώς και στον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ένωσης(άρθρο 11του ΧΘΔΕΕ)Άξιο μνείας είναι το γεγονός, πως τόσο στην διατύπωση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ όσο και σε εκείνη του αρθ.11 του ΧΘΔΕΕ εμφατικά τονίζεται, πως η ελευθερία λήψεως ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών πρέπει να γίνεται “άνευ επεμβάσεων δημοσίων αρχών …”!

Διαμορφώνεται έτσι η διαδικτυακή πληροφόρηση ως ένα κλασικό ατομικό δικαίωμα, η υλοποίηση του οποίου γεννά αξίωση στον καθένα να απαιτήσει από το κράτος , να απέχει από κάθε ενέργεια, που παραβλάπτει την ελευθερία της λήψης ή και μη λήψης ,παραγωγής ως και διάδοσης πληροφοριών. Δομείται όμως και ως κοινωνικό δικαίωμα, το οποίο εγκαθιδρύει και την θεσμική εγγύηση της πολιτείας. Εκτός λοιπόν από την αξίωση για την αποχή του κράτους από ενέργειες που το παραβλάπτουν, η πολιτεία δεσμεύεται  σε εκδήλωση θετικών ενεργειών με σκοπό την κατ αρχήν ισότιμη πρόσβαση όλων στην ΚτΠ. Το περιεχόμενο της θεσμικής εγγύησης  για την κοινωνία της πληροφορίας  διαμορφώνεται ως αξίωση του κάθε πολίτη  απέναντι στο κράτος για την απονομή ή αναγνώριση  σε αυτόν όλων των επί μέρους  δικαιωμάτων ,εξουσιών και ευχερειών ,που είναι αναγκαίες  για ενεργό  και ισότιμη συμμετοχή  στο νέο αυτό πεδίο κοινωνικότητας, όπως και ως συγκρότηση  ενός κοινωνικού κεκτημένου για την κοινωνία της πληροφορίας ,η εξέλιξη της οποίας  δεν μπορεί να υπονομευθεί από τον νεότερο, κοινό νομοθέτη ακόμη και με νομοθετήματα που περιέχουν κατ επίφαση δημοσιονομικούς στόχους.

Η συγκυβέρνηση αλλά και όλοι οι σκοτεινοί κοσμοεξουσιαστές που δυστυχώς ευρίσκονται πίσω από αυτήν, μισούν την αέναη και απρόσκοπτη ροή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών. Γνωρίζουν πολύ καλά ,ότι τα ψεύδη και η φενάκη τους αποκαλύπτονται μέσω του διαδικτύου μέχρι του βαθμού της γελοιοποιήσεως τους. Γνωρίζουν ακόμη, ότι σχεδόν κανείς δεν εμπιστεύεται τα συνήθη Μέσα Μαζικής αποβλάκωσης. Ενθυμούμαι χαρακτηριστικά πριν από λίγο καιρό την αντίδραση απογοήτευσης αλλά συνάμα και ανησυχίας γνωστού τηλεπαρουσιαστή κρατικού καναλιού στην ανακοίνωση δημοσκόπησης ,ότι οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και καταφεύγουν στο Διαδίκτυο.

Γι αυτό προσπαθούν να θέτουν τέτοιου είδους εμπόδια, που κατ επίφαση αποσκοπούν στην αύξηση των κρατικών πόρων, στην πραγματικότητα αποτελούν ανάλγητη και στυγνή φίμωση οποιασδήποτε ελευθερίας σκέψης και διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

Το αποφώλιο αυτό κράτος αλλά και οι μυσαροί πάτρωνες του γνωρίζουν την άσχημη οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Αποσκοπούν λοιπόν με την επιβολή ενός τέτοιου στραγγαλιστικού φόρου μέσα σε όλους τους άλλους, να αποθαρρύνουν ένα κομμάτι και μάλιστα του πιο ανήσυχου νεανικού αλλά ταυτόχρονα αδύναμου οικονομικά πληθυσμού, στην χρήση του διαδικτύου.

Η απρόσκοπτη πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφόρησης είναι ένα πανανθρώπινο δικαίωμα αλλά και προνόμιο, που κατακτήθηκε με κόπο και ιδρώτα. Το δικαίωμα στην διαδικτυακή πληροφόρηση πού έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ταχυτάτη, άμεση ,πλουραλιστική, πολλάκις ανταποκρινόμενη στην αλήθεια το έχει πληρώσει ό έλληνας με την φορολόγηση του στο εισόδημα, με την επιβολή τελών ραδιοτηλεόρασης σε κάθε νοικοκυριό. Θυμηθείτε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ την αναγραφή “πληρώνετε για ΕΡΤ Δήμο κλπ” Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, πως καλούμεθα να καταβάλλουμε διπλοπληρωμένο φόρο και ακόμη ,πως άλλοι είναι οι στόχοι της με κομμουνιστική κοπή συγκυβέρνησης;

Ως καταναλωτές πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ως ενεργά μέλη αντίστοιχων καταναλωτικών ενώσεων, οι οποίες θα διεξάγουν για λογαριασμό μας κάθε εξώδικη και δικαστική ενέργεια ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων. Κυρίως όμως θα πρέπει να προσβληθεί ένα τέτοιο νομοθέτημα ως αντισυνταγματικό. Βέβαια εδώ φαίνεται πόσο κραυγαλέα είναι η έλλειψη Συνταγματικού δικαστηρίου στην χώρα μας, αφού παρεμπιπτόντως με την προσφυγή για την μη καταβολή του φόρου αυτού ελέγχεται και η αντισυνταγματικότητα του! Το πιο δραστικό όμως θα είναι η προσφυγή των Ενώσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου(ΕΔΔΑ)με προμετωπίδα το Δημοσίου χαρακτήρα δικαίωμα στην ταχύτατη άμεση και δραστική πληροφόρηση και ενημέρωση, όταν μάλιστα ευρισκόμεθα προ συνεχών και διαρκών προκλήσεων και ανατροπών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Δεν μπορεί κατά συνέπειαν να φορολογεί το άφιλο αυτό κράτος την πληροφόρηση των πολιτών του, γιατί είναι βέβαιον, ότι αυτού του είδους οι αντιλήψεις αποπνέουν βορβορώδη αέρα ολοκληρωτικού καθεστώτος.

Ας μην αφήσουμε κατά συνέπειαν τα εμετικά κνώδαλα της κυν-οβουλευτικής αλητείας να απεμπολήσουν το δικαίωμα στην πληροφόρηση αλλά και στην μόρφωση. Γνωρίζουμε πως η ορθή και γόνιμη χρήση του διαδικτύου μπορεί να προσδώσει στον χρήστη συσσωρευμένες γνώσεις, ισοδύναμες με εκείνες περισσοτέρων πανεπιστημίων.

Η αριστερίστικη όμως αυτή κυβέρνηση επιδιώκει ως σύγχρονος ολετήρας να τα ισοπεδώσει όλα ,εφευρίσκοντας διάφορους και ποικίλους τρόπους. Στο πλαίσιο της απόλυτης ισοπέδωσης εντάσσεται και η αγδίκιωτη μανία της συγκυβέρνησης να ελέγξει τα πάντα στον χώρο χορήγησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αδειών, ανάλογα με τις συμπάθειες και τον εφησυχασμό , που δημιουργούν τα ΜΜΕ στο υπάρχον σύστημα εξουσίας. Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα οξύ ,όταν η με σκοτεινές προθέσεις συγκυβέρνηση στοχοποιεί ακόμη και επαρχιακά ΜΜΕ, τα οποία δεν μπορεί να θέσει υπό τον έλεγχό της, Επιχειρείται με βεβαιότητα ο έλεγχος της πληροφόρησης μέχρι και του σημείου να μην δίδονται άδειες για τα μη αρεστά ΜΜΕ. Ιδού λοιπόν η διάτρητη δημοκρατία τους! Ήλθε η ώρα να ξεσκεπασθούν! Ας επιδαψιλέψουμε τις παραπάνω διαχρονικές αξίες για διάδοση ιδεών και σε βάθος μάθηση , στην βαλλόμενη από την αδιαφορία των κρατικών μπολσεβίκων νεολαία μας με την ελπίδα, ότι η πληροφόρηση θα είναι η αιχμή του δόρατος της, για έναν καλύτερο κόσμο.

Υ.Γ. Για το άρθρο αυτό με ενέπνευσαν οι καρποφόρες συνομιλίες καθώς και η ανταλλαγή ιδεών με τους 15χρονους γιους μου Νίκο & Χρήστο, εύστοχους χρήστες του διαδικτύου, ιδιαίτερα όμως με τις εύστοχες υποδείξεις και επισημάνσεις του Χρήστου.

Προηγούμενο άρθροTα «πόθεν έσχες» πολιτικών του Έβρου
Επόμενο άρθροΠρωταθλήτρια Ελλάδας με τη Ν. Ιωνία και MPV της σεζόν & των τελικών η Μάγδα Κεπεσίδου!