Μετά τις τροποποιήσεις του Νόμου για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή , η διατήρηση της Γονιμότητας επιτέλους και στην Ελλάδα

Το πρόβλημα αδυναμίας αναπαραγωγής σε πολλά ζευγάρια δεν είναι τωρινό αλλά απασχολεί την ανθρωπότητα από την γένεση της. Δεν είναι λίγες οι ιστορίες της επιδιωκόμενης ευτυχίας αλλά και μεταφυσικής αγωνίας να αφήνει απογόνους πίσω του ο άνθρωπος πριν φύγει από τον μάταιο τούτο κόσμο…

Τα άλματα της επιστήμης στον ιατρικό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες είναι θεαματικά για την ιατρικώς υποβοηθούμενη τεχνική γονιμοποίηση. Εξ ίσου όμως σημαντικές υπήρξαν και οι νομικές καινοτομίες στον χώρο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής( ΙΥΑ) . Ο Νόμος 3305/2005 επέτρεπε την ιατρική υποβοήθηση με τεχνητό τρόπο σε ζευγάρια μόνο αν υπήρχε ιατρική αναγκαιότητα δηλαδή μόνο αν ένας από τους δυο , άντρας ή γυναίκα ή και οι δυο βρίσκονταν αποδεδειγμένα σε αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο δηλαδή παρουσίαζαν ιατρικό πρόβλημα οι ίδιοι και εξ αυτού δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν. ‘Η ακόμη για να αποφευχθεί η μετάδοση σοβαρής ασθένειας στο τέκνο ( πχ κληρονομικής νόσου , η οποία μεταδίδεται στους απογόνους όπως η ασθένεια του Ειτζ ) Η ΙΥΑ λοιπόν ήταν κατ εξαίρεση ανεκτή από τον Νομοθέτη ( άρθρο 1455ΑΚ)Δεν επρόκειτο για εναλλακτική μέθοδο τεκνοποιίας αλλά για επικουρική έναντι της φυσιολογικής. Εκτός από το πρόβλημα στην αδυναμία αναπαραγωγής ο Νόμος όρισε και συγκεκριμένο όριο ηλικίας για την γυναίκα , το οποίο είχε καθορίσει στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας της , ενώ δεν όρισε για τον άνδρα , ο οποίος επιστημονικά θεωρείται ότι μπορεί να είναι παραγωγικός και σε μεγάλη ηλικία.

Όλα αυτά μέχρι χτες .Γιατί ήδη ψηφίστηκε ο Νόμος 4958/2022 που άλλαξε συθέμελα την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή .Τώρα πια επιτρέπεται η ΙΥΑ και για διατήρηση της γονιμότητας του υποβοηθούμενου προσώπου , ανεξάρτητα από την ύπαρξη της ιατρικής αναγκαιότητας .Τροποποιήθηκε λοιπόν η Διάταξη του άρθρου 1455 ΑΚ έτσι ώστε να εναρμονιστεί το άρθρο αυτό με την καθιέρωση της κρυοσυντήρησης και για κοινωνικούς λόγους.

Η διάταξη του άρθρου 1455ΑΚ τροποποιήθηκε ως ακολούθως « Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή ( τεχνική αναπαραγωγή) επιτρέπεται μόνο γα να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας ή γι να διατηρείται η Γονιμότητα , ανεξάρτητα από την ύπαρξη ιατρικής αναγκαιότητας. Η υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούμενου προσώπου. Η ανθρώπινη αναπαραγωγή με την μέθοδο της κλωνοποίησης απαγορεύεται .Επιλογή φύλου του τέκνου δεν είναι επιτρεπτή εκτός αν πρόκειται να αποφευχθεί σοβαρή κληρονομική νόσος που συνδέεται με το φύλο. Δωρεά γεννητικού υλικού μεταξύ συγγενών είναι επιτρεπτή μόνο μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή,»

Με τον νέο Νόμο αυξήθηκε το ηλικιακό όριο των γυναικών έως το οποίο μπορούν να προσφύγουν σε Ιατρικώς υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή από το 50 έτος της ηλικίας που ίσχυε μέχρι σήμερα , στο 54 έτος της ηλικίας ( Αρθρο 2 του Ν 4958/2022 )Με τον νέο Νόμο θεσμοθετείται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού , ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων και για κοινωνικούς λόγους !

Καταργείται το ανώτατο όριο διάρκειας της κρυοσυντήρησης μέσω της κατάργησης του ανωτάτου ορίου παράτασης μετά από έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων

Μια από τις κυριότερες καινοτομίες του Νόμου είναι η θεσμοθέτηση του δικαιώματος κατάθεσης μη γονιμοποιημένου γενετικού υλικού για κρυοσυντήρηση χωρίς την συναίνεση του ή της συζύγου ή του προσώπου με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο Συμβίωσης ή του ή της συντρόφου του καθώς και η ελεύθερη χρήση του σε περίπτωση Διαζυγίου , διάσταση ή ακύρωσης του γάμου, λήξη ή καταγγελίας του συμφώνου συμβίωσης ή λήξης της ελεύθερης ένωσης του

Ακόμη δυνατότητα διάθεσης γεννητικού υλικού για την δημιουργία Τραπεζών κρυοσυντήρησης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών κατά τον κρίσιμο χρόνο της διάθεσης

Δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης , χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένο λήπτη

Σε αυτά πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα να μην γίνουν κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στυγνή εκμετάλλευση οι αντίστοιχες Τράπεζες σπέρματος και κρυοσυντηρημένων ωαρίων.

Καθιέρωση του Δικαιώματος του δότη ή της δότριας να αποφασίζουν για την ανωνυμία τους Ειδικότερα τα τρίτα πρόσωπα που προσφέρουν γαμέτες ή γονιμοποιημένα ωάρια έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν αν θα είναι επώνυμα ή ανώνυμα ή αν η ταυτότητα τους γνωστοποιείται στο παιδί μετά την ενηλικίωση του. Αν επιλέξουν την ανωνυμία οι ιατρικές πληροφορίες που τους αφορούν τηρούνται σε απόρρητο αρχείο , χωρίς την ένδειξη της ταυτότητας τους .

Η ταραχώδης κοινωνία μας με τον έντονο ανταγωνισμό , οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας συνθλίβουν κυρίως την γυναίκα στην προσπάθεια της για απόκτηση τέκνων, όταν η τελευταία μάλιστα είναι επιφορτισμένη και με τα εξαντλητικά ωράρια στην δουλειά της. .Γι αυτό ο καινούργιος Νόμος έρχεται να δώσει την δυνατότητα στην γυναίκα για καλύτερο και επιτυχέστερο προγραμματισμό , να της δώσει την δυνατότητα να καταψύξει τα ωάρια της με την μέθοδο της κρυοσυντήρησης περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή που εκείνη θα επιλέξει για να τεκνοποιήσει …Έτσι μπορεί να γονιμοποιηθούν τα ωάρια και μετά από χρόνια από την κατάθεση τους στην αντίστοιχη Τράπεζα. Ίσως η μέθοδος αυτή που ήδη ισχύει σε άλλες χώρες εδώ και χρόνια να συντελέσει και στην αύξηση της γονιμότητας στην Ελλάδα και την αντίστοιχη αντιμετώπιση του Δημογραφικού .Όταν μάλιστα δεν απαιτείται πια να έχει την συναίνεση του άνδρα ή του συντρόφου για την γονιμοποίηση των κρυοσυντηρημένων ωαρίων!

Προηγούμενο άρθροΥπόθεση ΑΣΦΑ: 46 ιδιοκτητες γης του Απαλού ζητάνε την ανταπόδοση του πραγματικού τιμήματος των ιδιοκτησιών τους
Επόμενο άρθροΔημήτρης Δαρούσης: “Δυστυχώς έχει καεί μέρος του δάσους της Δαδιάς”