ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Η γαλακτοβιομηχανία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για τη στελέχωση του λογιστηρίου καθώς και το τμήματος εξαγωγών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :

  • Να είναι απόφοιτοι σχετικής ειδικότητας AEI η TEI όπως, οικονομικών επιστημών, λογιστικής καθώς και προγραμματισμού αποθηκών και logistics.
  • Να γνωρίζουν απαραίτητα την αγγλική γλώσσα
  • Να διαμένουν σε περιοχή του βορείου Έβρου

    Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.

    Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evrofarma.gr .