Θεσσαλονίκης Άνθιμος: “Οι ευθύνες μας για την Θράκη και τα νησιά μας”

Δημοσιεύτηκε στις: at 9 Μαρτίου 2020
322 0

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες συναισθανόμεθα μέσα στὰ βάθη τῶν ψυχῶν μας τὴν κρισιμότητα τῆς τρεχούσης περιόδου, ἡ ὁποία ἐκτυλίσσεται στὴν πολύτιμη περιοχὴ τῆς πολυαγαπητῆς μας Θράκης, ἀπὸ τὶς γνωστὲς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες τῆς γειτονικῆς μας Τουρκίας. Ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν ὑπεύθυνη πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡγεσία καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκδηλώνει πολυτρόπως τὶς πατροπαράδοτες διαθέσεις μας γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἀξιοπρεπείας καὶ τῆς εἰρήνης, ποὺ αὐτὲς τὶς ἡμέρες οἱ μόνιμοι ἐχθροί μας ἐπιβουλεύονται.

Τὸ ὀργανωμένο ἑλληνικὸ κράτος, ὁ γενναῖος στρατός μας, τὰ σώματα ἀσφαλείας, ἡ τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, ἡ πνευματικὴ κοινωνία καὶ ὁ ἱστορικὸς λαός μας, κρατοῦμε γερὰ καὶ πάλι τὴν ἀντίστασή μας καὶ ἀνανεώνουμε τοὺς ἡρωισμοὺς τῶν προγόνων μας. Ἡ ἀκεραιότητα, ἡ ἀσφάλεια καὶ ὅλο τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας εἶναι στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἡγεσίας τους.

Δὲν λησμονοῦμε τὴν Θράκη μας. Βοηθοῦμε τὴν Θράκη μας, τὸ πολύτιμο αὐτὸ μαργαριτάρι στὸ στέμμα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, ποὺ τὸ ἐπιβουλεύονται μὲ μανία οἱ ἐχθροί μας. Στὴν παροῦσα φάση τὸ κυριαρχοῦν φρόνημα τῶν Θρακῶν εἶναι σταθερό, ψύχραιμο καὶ ἐλπιδοφόρο. Τοῦτο τὸ γενναῖο φρόνημα τοῦ ἀκριτικοῦ Ἑλληνισμοῦ πρέπει νὰ περάσει στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν Ἑλλήνων.

Χρέος μας εἶναι ὅμως, νὰ στρέψομε τὴν προσοχή μας καὶ στοὺς μεγάλους κινδύνους, ποὺ διατρέχουν τὰ ἑλληνικὰ νησιά μας, ἀπὸ τὰ ὅσα ἐχθρικὰ καταβάλει ἡ γειτονικὴ χώρα τῆς Τουρκίας, προκειμένου νὰ μᾶς ἀλλοτριώσει ἀπὸ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ κρατήσουμε τοὺς Θρακιώτες καὶ τοὺς πολυπληθεῖς νησιῶτες ἑνωμένους καὶ δυνατούς, ὥστε ἡ ἑλληνικὴ γῆ καὶ θάλασσα νὰ μείνουν ἄτρωτες ἀπὸ κάθε κομμάτι τῆς ἡρωικῆς πατρίδος μας. Ὁ εὐδαιμονισμὸς καὶ ὁ ἄκρατος ἀτομικισμὸς νὰ παραχωρήσουν τὴν θέση τους στὸ πνεῦμα τῆς θυσίας καὶ τῆς φιλοπατρίας, ποὺ μᾶς ἐδίδαξαν οἱ πατέρες μας.

Τούτες τὶς ὧρες ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ποὺ ἀγαπᾶμε καὶ τιμᾶμε τὴν πατρίδα μας, παρακαλοῦμε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ τοῦ ἔθνους μας νὰ ἀποτρέψουν κάθε ἄδικη διάθεση γιὰ τὴν χώρα μας, τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ ἄκρον εἰς ἄκρον καὶ νὰ ἐνισχύσουν τοὺς στρατευμένους ἀδελφούς μας, χάριν τῆς ἐλευθερίας, τῶν ἐστιῶν μας καὶ τῆς Πίστεώς μας.

Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Σχετικά άρθρα

Σεβ. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμος: “Έχουμε περισσότερη θρησκεία από όση χρειαζόμαστε”

Δημοσιεύτηκε από: - 6 Μαΐου 2017 0
Πατήστε ΕΔΩ και διαβάστε την ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου με θέμα: ” Έχουμε περισσότερη θρησκεία από όση χρειαζόμαστε”…