«Κοινό Υπόμνημα των Επιμελητηρίων της ΠΑΜΘ για τον Αναπτυξιακό Νόμο και την φορολογία των επιχειρήσεων».

 

Το Επιμελητήριο Έβρου σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας για την υποβολή προτάσεων, προχώρησαν στη σύνταξη κοινού υπομνήματος των προτάσεών τους αναφορικά με τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν βασίζονται στην διαχρονική εμπειρία εφαρμογής των προηγούμενων νόμων, την παρούσα οικονομική συγκυρία και τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειάς μας και ειδικότερα:

Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση των ποσοστών των άμεσων ενισχύσεων σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 10 μονάδες με σαφές προβάδισμα των μειονεκτικών περιοχών

 • τα αφορολόγητα αποθεματικά θα πρέπει να είναι αυξημένα και να φτάνουν μέχρι το 60% με μικρό χρόνο απόσβεσης (4 έως 5 έτη)
 • οι φορολογικές απαλλαγές για να έχουν αποτέλεσμα θα πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται άμεσα και όχι να παρατηρούνται καθυστερήσεις ετών από ευθύνη του δημοσίου
 • να δίνεται η δυνατότητα απόδειξης της ίδιας συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση με ταυτόχρονη εφαρμογή μπόνους στη βαθμολογία στην περίπτωση επιβεβαίωσης
 • να αυξηθεί το όριο εγκρίσεων στην Περιφέρεια ΑΜΘ στα 4.000.000,00€ για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες
 • η προβληματική αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων να αντικατασταθεί από ένα πιο ευέλικτο τρόπο στον οποίο ουσιαστικό ρόλο θα παίζουν τα επιμελητήρια
 • σταδιακή και έγκαιρη εκταμίευση των επιχορηγήσεων σε δεδομένα χρονικά διαστήματα
 • δυνατότητα διαρκούς υποβολής επενδυτικών προτάσεων με ταυτόχρονη ενημέρωση των διαθεσίμων πόρων του αναπτυξιακού νόμου ανά τρίμηνο

 

Πέρα από τα παραπάνω επειδή οι προηγούμενοι νόμοι απέτυχαν στο να κρατήσουν ενεργές και κερδοφόρες τις επενδύσεις που έγιναν, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο νόμο μια σειρά από λειτουργικά κίνητρα τα οποία είναι αναγκαία για την στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιγραμματικά:

 • επιδότηση ενεργειακού κόστους με μειωμένο τιμολόγιο στο επαγγελματικό ρεύμα
 • επιδότηση κόστους μεταφοράς (μέσω μείωσης τελών κυκλοφορίας & επιστροφή φόρου στα καύσιμα)
 • η επιδότηση του κόστους εργασίας να είναι άμεση, μέσω της μείωσης των εισφορών, και παράλληλα εκταμίευση στις επιχειρήσεις των οφειλομένων από προηγούμενα έτη
 • μείωση φορολογικών συντελεστών σε ανταγωνιστικά επίπεδα με τις όμορες χώρες
 • ισχυρότερα κίνητρα σε επιχειρήσεις που έχουν άμεσο εξαγωγικό προσανατολισμό

 

Ακόμη, το Επιμελητήριο Έβρου σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μετά από κοινή συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, προχώρησαν στην σύνταξη κειμένου θέσεων με προτάσεις για την φορολογία των επιχειρήσεων, το οποίο κατατέθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για την περαιτέρω προώθησή τους στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

 1. Μείωση των φορολογικών συντελεστών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από 29% στο 15% (Flat tax) ανεξαρτήτως μορφής (ατομικές ή νομικά πρόσωπα) και Κατάργηση του 100% της προκαταβολής φόρου και γενικότερα της προκαταβολής φόρου.
 2. Κατάργηση της αύξησης από το 3% σε πάνω από 5% (παρεμβατικό επιτόκιο ΕΚΤ συν 5 μονάδες) στο επιτόκιο της ρύθμισης των 100 δόσεων και διατήρηση αυτής όπως η αρχική.
 3. Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις επιχειρήσεων
 4. Η αύξηση του τέλους επιτηδεύματος από 500 € σε 650 € για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες , από 500 € σε 000 € για τις επιχειρήσεις και από 300 € σε 600 € για κάθε υποκατάστημα επιχείρησης αποτελεί ένα άδικο μέτρο. Η σύγχρονη φορολογική πολιτική δεν υιοθετεί αυτές τις λογικές. Ζητούμε την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος διότι δεν φορολογεί το πραγματικό

 

 

εισόδημα αλλά το επάγγελμα ανεξαρτήτως εισοδήματος και είναι επιπλέον άδικος φόρος.

 1. Θέσπιση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για όλους και όχι μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους.
 2. Ο ΚΒΣ άλλαξε ουσιαστικά μόνο κατ’ όνομα σε ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) αντί να καταργηθεί. Πολλές διατάξεις του παλιού ΚΒΣ διατηρούνται όπως η θεώρηση Δελτίων αποστολής και οι αποδείξεις λιανικής. Η υποτιθέμενη κατάργηση του βιβλίου αποθήκης προσκρούει στην διατήρηση του λογαριασμού 94. Επίσης έχουμε ολική επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος, καθώς επανεισάγεται ο απαράδεκτος θεσμός της απόρριψης των Βιβλίων, μέσω του αντικειμενικού προσδιορισμού από τον έφορο. Η κατάργηση του ΚΒΣ και του σημερινού ΚΦΑΣ είναι προϋπόθεση, ενός δίκαιου σταθερού χωρίς γραφειοκρατία αξιόπιστου σύγχρονου φορολογικού συστήματος.
 3. Οι διατάξεις μεταβίβασης μετοχών σε άτομα με πρώτου βαθμού συγγένεια μεταξύ τους (διαδοχή επιχείρησης) για τις ατομικές, προσωπικές και τις ΕΠΕ να ισχύσουν και για τις Α.Ε.
 4. Η μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, με το νέο καθεστώς επιβάλλεται συντελεστής 20% στα φυσικά πρόσωπα επί της δημιουργούμενης υπεραξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (Τιμή πώλησης ακινήτου – Τιμή κτήσης ακινήτου, αφού γίνει ο σχετικός αποπληθωρισμός) ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε τέτοια διάταξη (που να επιβαρύνει σε τόσο μεγάλο ποσοστό το φυσικό πρόσωπο). Ζητούμε την κατάργηση της διάταξης.
 5. Η προώθηση της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας προσκρούει στο απαράδεκτο μέτρο της αύξησης των συντελεστών αναφορικά με τις αμοιβές μελών ΔΣ στις Α.Ε. καθώς από 35% διαμορφώνεται στο 40%. Ζητούμε την κατάργηση της αύξησης.

 

 

 

 

 

 

ΦΠΑ

Οι αυξήσεις στο ΦΠΑ είναι ανεδαφικές και δεν προσδίδουν στα έσοδα, εξαιτίας της ούτως ή άλλως μειωμένης αγοραστικής δύναμης. Η οποιαδήποτε αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να πατάξει την φοροδιαφυγή, δεν μπορεί να επιβαρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα και τον καταναλωτή με αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ.  

 1. Τα είδη πρώτης ανάγκης (διατροφή) ανεξαρτήτως αν είναι συσκευασμένα, επεξεργασμένα ή ακατέργαστα να επανέλθουν στο 13%. Έτσι βοηθούμε στην μείωση των τιμών, δημιουργούμε ανταγωνιστικότητα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και δημιουργούμε προϋποθέσεις επενδύσεων.
 2. Ο κλάδος της εστίασης να επανέλθει στο 13% με την ταυτόχρονη πάταξη του φαινόμενου της φοροδιαφυγής,
 3. Να μην εφαρμοσθεί ο συντελεστής 23% ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία-φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης & ξένων γλωσσών. Αντιβαίνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δημιουργεί σοβαρότατα ζητήματα επιβίωσης χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων και κυρίως της συμπληρωματικής εκπαίδευσης.
 4. Μείωση του ΦΠΑ από το επίπεδο του 23% που είναι σήμερα στα επίπεδα του 18-19%.
 5. Εξαίρεση από το ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
 6. Η επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες. Σε περίπτωση καθυστέρησης του ελέγχου θα πρέπει ο ΦΠΑ να επιστρέφεται σε ποσοστό τουλάχιστον 80% και μετά τον έλεγχο εφόσον δεν προκύψει παράβαση, το υπόλοιπο 20%.
 7. Σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το TAXIS για την άμεση απόδοση του ΦΠΑ.

 

 

 

ΕΝΦΙΑ

 

 1. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα επαγγελματικά ακίνητα και σε όσα δεν αποδίδουν κανένα εισόδημα.
 2. Αλλαγή των αντικειμενικών αξιών με εξορθολογισμό αυτών στα πραγματικά δεδομένα και μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.
Προηγούμενο άρθροΕπίσκεψη Του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς Θανάση Θεοχαρόπουλου στον Έβρο
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση ψηφοδελτίου της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ για τον νομό Έβρου