Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έργα στην εθνική οδό Αλεξανδρούπολης-Κήπων

Δημοσιεύτηκε στις: at 12:28
53 0

Στην λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνική Οδό Νο 2 Αλεξ/πολης – Γέφυρας Κήπων, προκειμένου εκτελεστούν εργασίες συντήρησης, επούλωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος, προχώρησε η Αστυνομική Διεύυνση Αλεξανδρούπολης.

Με απόφαση που υπογράφει ο Αστυνομικός Διευθυντής Αλεξανδρούπολης Λάμπρος Τσιάρας και αφορά την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την στένωση του οδοστρώματος σύμφωνα με την ανωτέρω 4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης  στα κάτωθι τμήματα αυτής:

α)Από χ.θ. 20+500  έως χ.θ. 20+850 (είσοδος οικισμού Μοναστηράκι του Δήμου Αλεξ/πολης)

β)Από χ.θ. 23+400  έως χ.θ. 23+700 (πλησίον εισόδου οικισμού Δορίσκος του Δήμου Αλεξ/πολης)

γ)Από χ.θ. 26+300  έως χ.θ. 26+700 «είσοδος Ν. Συνοικισμού Φερών του Δήμου Αλεξ/πολης)

δ)Από χ.θ. 27+800  έως χ.θ. 27+850 «εντός Ν. Συνοικισμού Φερών του Δήμου Αλεξ/πολης)

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω (4) σχετική, θα ισχύουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 
i) Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών στα τμήματα ανωτέρω καθοριζόμενα α), β) και γ) 
τμήματα της Ε.Ο. θα πραγματοποιείται  τμηματικά η στένωση της πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας 
στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες και η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων 
προς το ελεύθερο  ρεύμα κυκλοφορίας το πλάτος του οποίου θα είναι τουλάχιστον 6,50 μέτρα, με 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο 
κατευθύνσεων. 
ii) Για το ανωτέρω (γ) τμήμα της Ε.Ο.,  οι εργασίες  θα ολοκληρωθούν σε δύο (2) φάσεις: Στην πρώτη 
φάση θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αλεξ/πολη προς Γέφυρα Κήπων, 
τμηματικά, όπου η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται από την δεξιά στην αριστερή λωρίδα 
κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας 
θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας 
στην δεξιά για την συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών. Στην δεύτερη αυτή φάση θα 
πραγματοποιηθούν οι εργασίες στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί από την Γέφυρα Κήπων προς 
Αλεξ/πολη.   
iii) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και κατά τις νυχτερινές ώρες να 
απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση  και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα 
καθαρή από ξένες ύλες.  
2.Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του 
Τ.Τ.Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα  στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια 
τοπικών ιδιαιτεροτήτων  ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).
Άρθρο   2ο 
α.Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την 12-10-2020 και θα διαρκέσουν 
μέχρι την 17-03-2021, από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010 ενώ εφαρμόζονται 
από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της  αναδόχου  εταιρίας 
«Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», ο οποίος επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση 
της προσωρινής σήμανσης.  

Σχετικά άρθρα

Σε δημοπράτηση νέο κτίριο του Τμήματος Ιατρικής στο του Πανεπιστημίου Θράκης με 12,25 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε από: - 23 Φεβρουαρίου 2018 0
Σε δημοπράτηση είναι ακόμα ένα κτιριακό έργο στη Θράκη. Πρόκειται για το έργο με τίτλο “Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος Ιατρικής του…

Την ανέγερση νέου Αστυνομικού Μεγάρου Αλεξανδρούπολης ανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Δημοσιεύτηκε από: - 13 Ιανουαρίου 2021 0
Με συντονισμένες ενέργειες των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη , Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Οικονομικών , Χρήστου Σταϊκούρα επιλύεται το χρόνιο στεγαστικό…