Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξ/πολης για την κατασκευή της δεξιάς παράπλευρης οδού (DSRI), σύμφωνα με την ανωτέρω (3) εγκεκριμένη μελέτη, να εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ

  • Αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της οδού Γιαννούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Ηροδότου έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Στενημάχου, με εξαίρεση την εξυπηρέτηση των κατοίκων των παρόδιων ιδιοκτησιών που θα εισέρχονται μέσω της οδού Στενημάχου.
  • Μονοδρόμηση της οδού Γιαννούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Στενημάχου έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Γεωργιάδη, με κατεύθυνση προς την οδό Γεωργιάδη (Βορράς προς Νότο). Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός των συμβαλλουσών καθέτων οδών (Ραιδεστού, Πάφρας, Διονυσίου).
  • Στένωση της οδού Γιανούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Γεωργιάδη έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Αγίας Γλυκερίας, με το συνολικό πλάτος της οδού να απομειώνεται σε 6.50 μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η διπλή κυκλοφορία των οχημάτων (3,25μέτρα ανά ρεύμα).
  • Στένωση της οδού Γιανούτσου από την διασταύρωση αυτής με την οδό Αγίας Γλυκερίας έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Γ. Καρτάλη, με το συνολικό πλάτος της οδού να απομειώνεται σε 6.50 μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η διπλή κυκλοφορία των οχημάτων (3,25μέτρα ανά ρεύμα). Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός των συμβαλλουσών καθέτων οδών (Πατριάρχου Αθηναγόρα, Λεωνίδα).
  1. Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την συνημμένη στην ανωτέρω (3) σχετική Εγκεκριμένη Μελέτη.
  2. Η ανάδοχος του έργου «ΤΕΚΑΛ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» υποχρεούται, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.
  3. Μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση να απομακρυνθεί και η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία ασφαλής, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.
  4. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν δώδεκα (12) μήνες.
Προηγούμενο άρθροΚώστας Πατερόπουλος: “Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ και το CHRISTMAS LIGHTHOUSE διοργανώνουν το CHRISTMAS DAY RUN, την Παρασκευή 23/12 στις 4 το μεσημέρι, στη νέα παραλιακή της Αλεξανδρούπολης”
Επόμενο άρθροΙσορροπίες τρόμου: Αντι-Αλεξανδρούπολη στην Ανατολική Θράκη σχεδιάζουν Ρωσία – Τουρκία