Η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ανατέθηκε σε συγκεκριμένο γραφείο μελετών μετά από την διαδικασία διαγωνισμού που προβλέπει ο Ν. 3316/05 και εκπονήθηκε από μελετητική ομάδα στην οποία συμμετέχουν ειδικοί μελετητές συγκοινωνιολόγοι και πολεοδόμοι. Την επίβλεψη της κυκλοφοριακής μελέτης την έκανε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αντίστοιχους ειδικούς μηχανικούς οι οποίοι είχαν και την ευθύνη της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών που ο νόμος ορίζει για την σύνταξη της συγκεκριμένης μελέτης αλλά και την προσαρμογή της όλης δουλειάς στο ευαίσθητο αστικό περιβάλλον της πόλης.

Για την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, πραγματοποιήθηκαν σειρά ερευνών, μετρήσεων και καταγραφών των χαρακτηριστικών του αστικού χώρου και της κυκλοφορίας. Στη βάση των αποτελεσμάτων αυτών, δημιουργήθηκε ειδικό κυκλοφοριακό μοντέλο, που έδωσε τη δυνατότητα να εντοπιστούν τα προβλήματα της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης τόσο για το σήμερα όσο και για το μέλλον.

Επίσης, για την καλύτερη προσαρμογή των πολιτικών και της φιλοσοφίας σχεδιασμού στην κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα της πόλης, έγιναν δομημένες έρευνες προθέσεων κοινού. Η χρησιμότητα τους ήταν πολύ σημαντική, μιας και με τον τρόπο αυτό, αναδείχθηκε η γνώμη των πολιτών για την κυκλοφοριακή κατάσταση της πόλης καθώς και οι απόψεις σε σειρά παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με την επέκταση των πεζοδρόμων, τη χρήση του ποδηλάτου με την ελεγχόμενη στάθμευση κλπ

Με την εξέλιξη της μελέτης (Α και Β Φάση), – η Γ Φάση είναι υπό σύνταξη – έγινε αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, της προοπτικής εξέλιξης της πόλης και των γενικών / ειδικών προτάσεων για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών ζητημάτων της πόλης. Κυρίως όμως, χρησιμοποιήθηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο και όλα τα εργαλεία που η επιστήμη διαθέτει για την επίτευξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Η κατάληξη των συμπερασμάτων και η τελική πρόταση που διαμορφώθηκε, περιλαμβάνει συνολικές λύσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Επιχειρείται ειδικότερα, να υιοθετηθούν πρακτικές για την καλύτερη κίνηση του πεζού και του ποδηλάτη στο κέντρο της πόλης, να ρυθμιστεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο βασικό οδικό δίκτυο και να προκύψει αποδοτική διαχείριση της στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να εφαρμοστεί η μελέτη, είναι βραχυχρόνιες ή / και μακροχρόνιες. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό σενάριο της μελέτης για την πόλη μας, ελέγχθηκε εκ νέου στο ειδικό κυκλοφοριακό μοντέλο για την πόλη και για συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες (έως το 2022). Τα αποτελέσματα αυτά, είναι πάρα πολύ θετικά για την κυκλοφορία στο μέλλον, με την προϋπόθεση πάντα ότι θα εφαρμοστεί το σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπονται.

Σημειώνεται, ότι ο ρόλος της συμμετοχικής διαδικασίας στις συγκεκριμένες μελέτες είναι πολύ σημαντικός. Συνεπώς, σε κάθε φάση της μελέτης έγιναν ανοιχτές και δομημένες παρουσιάσεις στο κοινό της πόλης, σε αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Διάφοροι φορείς είτε σχετικοί με την κυκλοφορία είτε απλοί πολίτες που ζουν στην πόλη, κατέθεσαν της απόψεις τους. Όλες λήφθηκαν υπ όψη και αναλύθηκαν σε συσκέψεις της ομάδας μελέτης με τους επιστήμονες του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Πρέπει επίσης να γίνει σαφές, ότι η χρονική περίοδος που εκπονήθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης είναι κρίσιμη μιας και το σύνολο των ειδικών και γενικών συμπερασμάτων της, μπορούν να συνδυαστούν με την ευρύτερη χωρική ανάλυση του Καλλικρατικού Δήμου που γίνεται από το υπό εκπόνηση Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Η επιλογή για τη διαδοχική εκπόνηση των συγκεκριμένων επιστημονικών μελετών αλλά κυρίως για τον συνδυασμό τους (πρώτα ολοκλήρωση κυκλοφοριακής μελέτης και έπειτα προσαρμογή στοιχείων αυτής κατά την εκπόνηση του Β και Γ σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου), προέκυψε μετά από πολύωρες συσκέψεις των μηχανικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την συνεχή παρακολούθηση των θεμάτων σχεδιασμού της πόλης αλλά και την δυναμική πίεση της Δημοτικής Αρχής.

Στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης, μια πόλης που συνεχώς εξελίσσεται με όλα τα σχεδιαστικά εργαλεία (μελέτες) που η νομοθεσία της χώρας παρέχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και χρησιμοποιήθηκαν από εξειδικευμένους επιστήμονες (συγκοινωνιολόγους, πολεοδόμους κ.ά.) επί δύο ολόκληρα χρόνια.

Προηγούμενο άρθροΚριτού Κριτής: “Δεν ζητήσαμε τίποτα από το Δήμο… Είχαμε συμφωνήσει… Οι μοτοσυκλετιστές νιώθουμε μεγάλη πίκρα”
Επόμενο άρθροΔεκάλογος ορθής συμπεριφοράς για να έχετε τον σκύλο σας στην παραλία!