Άγαπημένα μέλη , φίλες καί φίλοι του συλλόγου μας!!

Ξημερώνει μια σημαδιακή ήμέρα για όλες τίς γυναίκες τής ύφηλίου, η ήμέρα της γυναίκας!!!

Έκ μέρους του ΔΣ λοιπόν , χαιρετώ την αιώνια γυναίκα ,την γιαγιά, την μάννα, την σύζυγο, την σύντροφο, πού μέρα νύχτα είναι έκεί, άπίκο, στιλοβάτης σε όλους ….για όλα!!!

Λυπούμαστε πού φέτος λόγω τής πανδημίας, δέν μπορούμε άτυχώς νά βραβεύσουμε κυρίες πού διακρίθηκαν στόν τομέα τους , όπως κάθε χρόνο κάναμε!!!!

Γιαυτό λοιπόν καί έπειδή είμαστε σίγουρες για την εύαισθησία πού σας διακρίνει, σας παρακαλούμε νά άνταποκριθείτε στήν δράση μας , έν όψει τής ήμέρας, για βοήθεια στήν πολύπαθη , σεισμοπαθή Έλασσωνα!!!!

Στίς φωτογραφίες άναγράφονται τα προϊόντα πού χρειάζονται έπειγόντως!!!!!

Σας παρακαλούμε νά προσφέρετε ό,τι μπορείτε για αύτούς τούς άνθρώπους (κάποιοι έχασαν τα πάντα) πού είναι σε σκηνές ή εκτός σκηνών , στό έλεος του Θεού !!!

Έμείς λοιπόν άνοίγουμε τό έντευκτήριο μας πού βρίσκεται επί τής 14ης Μαίου 78 τηλ 2551022271, άπό τήν Τρίτη 9/3/2021έως και τό Σάββατο 13/3/2021 τό πρωί 10 -12 πμ καί τό άπόγευμα 18μμ-20μμ, προκειμένου να συγκεντρώσουμε ο,τι με άγάπη θα προσφέρετε, καί να τα στείλουμε στήν Μητρόπολη Έλλασώνος για νά μοιραστούν καταλλήλως, άφου φυσικά προσθέσουμε καί τήν βοήθεια του Συλλόγου μας!!!!!

Εύχαριστούμε έκ των προτέρων, καθώς είσαστε πάντα δίπλα μας, σέ κάθε κίνηση μας, σέ κάθε προσπάθεια μας για βοήθεια στόν συνάνθρωπο πού ύποφέρει!!!

Σας περιμένουμε πάντα μέ άγάπη ❤️

Η Πρόεδρος

Λένα Σαμαρά Μαυραγάνη

Προηγούμενο άρθροΕΒΡΟΣ: Τιμή στους 12 εκτελεσμένους πατριώτες από τους ναζί
Επόμενο άρθροΜε την Αλεξανδρουπολίτισσα που είναι στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τη νόσο Covid_19 Γεωργία Γκιούλα συνομίλησε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης , με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας