Από το πρωί στην περιοχή ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, η Δημοτική Αστυνομία, η Αστυνομία και η Υπεύθυνη του τμήματος αδειών.

Απο το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου 2020 λειτουργήσει ξανά η λαϊκή αγορά στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Παπαναστασίου (από την οδό Πέλλας έως και την οδό Αμμοχώστου – από τις 07.00 έως και τις 14.30)
με την συμμετοχή μόνο των 54 παραγωγών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρουν κατά την έκδοση
της παρούσας ανανεωμένη ετήσια άδεια

Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (και Φερών), για την αντιμετώπιση διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τόσο οι παραγωγοί συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές, όσο και οι παραγωγοί στάσιμου εμπορίου, της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (και Φερών), υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας και αποφυγής συγχρωτισμού και ειδικότερα:

  • Μεταξύ των εκθετηρίων των παραγωγών θα τηρείται κατ’ ελάχιστον 5 μέτρα απόσταση.
  • Σε κάθε εκθετήριο, υπ’ ευθύνη των παραγωγών, θα πρέπει να υπάρχουν αλκοολούχο απολυμαντικό υγρό
    χεριών και γάντια μιας χρήσεως.
  • Οι παραγωγοί οφείλουν να φέρουν μάσκα την οποία θα χρησιμοποιούν καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι Π.Ν.Π. οι οποίες προσδιορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
  • Το Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα συντονίσει και θα προβεί σε θερμομετρήσεις, και σε διανομή έντυπου υλικού πληροφόρησης, όπου θα αναγράφονται μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στα σημεία εισόδου των λαϊκών αγορών με ανάλογη παροχή συμβουλών κατά την διάρκεια λειτουργίας τους και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι σχετικές Π.Ν.Π.
  • Εντέλλεται η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης να προβεί μετά το πέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (και Φερών), σε σχολαστικές απολυμάνσεις των χώρων όπου διεξάγονται οι λαϊκές αγορές στις αντίστοιχες ενότητες.
  • Εντέλλεται η Δημοτική Αστυνομία να προβεί σε τακτικούς ελέγχους τήρησης των μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας, καθώς και αποφυγής του συγχρωτισμού κατά την διάρκεια λειτουργίας στους χώρους των λαϊκών αγορών στις αντίστοιχες ενότητες και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι σχετικές Π.Ν.Π.
Προηγούμενο άρθρο“Καλά νέα” απο τα αποτελέσματα των δοκιμών του remdesivir
Επόμενο άρθρο25 τόνοι εξοπλισμού στα νοσοκομεία του Έβρου – Ο φιλανθρωπικος σύλλογος “Αγία Μαρίνα” εκπροσωπώντας την HUMAN BRIDGE στην πρώτη γραμμή του Έβρου