Κατά την διέλευση των βαρέων οχηµάτων της κατασκευάστριας εταιρίας µε την επωνυµία “ SPIECAPAG – ΑΚΤΩΡ» του αγωγού αερίου ΤΑΡ στην οδό Λ.∆ηµοκρατίας από την διασταύρωση αυτής µε την οδό Άγγελου Ποιµενίδη έως της διασταύρωση αυτής µε την οδό Χρήστου Γιαννούτσου και για το χρονικό διάστηµα από την έκδοση της παρούσας απόφασης µέχρι την 30-05-2017, να εφαρµοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις:

α) Να διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχηµάτων, τµηµατικά σε προγραµµατισµένα χρονικά διαστήµατα και για εύλογο χρονικό διάστηµα προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µε ασφάλεια η διέλευση των βαρέων οχηµάτων της κατασκευάστριας εταιρίας από το σηµείο, αφού τοποθετηθεί η προβλεπόµενη οριζόντια και κάθετη σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύµφωνα µε την ανωτέρω 3 σχετική και την υποβληθείσα τεχνική µελέτη, προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών.

β) Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί του ανωτέρου τµήµατος του οδικού δικτύου και κατ΄ επέκταση οι διελεύσεις των βαρέων οχηµάτων, να πραγµατοποιούνται µόνο κατά την διάρκεια της ηµέρας κατά τις ώρες από 08:00-17:00, να είναι ολιγόωρες, τις ηµέρες από ∆ευτέρα έως Σάββατο .

γ) Μετά από κάθε διέλευση να αποµακρύνεται η εργοταξιακή – προσωρινή σήµανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες».

Προηγούμενο άρθροΣυγχαρητήρια Παυλίδη στους Παραολυμπιονίκες της ΑΜ-Θ
Επόμενο άρθροΕγκλημα στην… Εγνατία οδό