Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 04.03.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης ή συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στην 6η (Τακτική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με:

  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
  • τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
  • τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ,  καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 10343/18-02-2022 (ΦΕΚ Β΄766),
  • την αριθμ. 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
  1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
  2. Δυτική Χερσαία Ζώνη (Εισηγ. κ.κ.  Λαμπάκης Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π.)
  3. Σίτιση Μουσικού Σχολείου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)

Σημειώνεται ότι:

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται να κάνουν χρήση των κωδικών, όπως αυτοί θα αποσταλούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-meeting.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καΐσας Γεώργιος

Προηγούμενο άρθροΓιάννης Βαληνάκης: “Έπρεπε να στείλουμε αεροσκάφη και να συνεργαστούμε με τη Γαλλία, ζητώντας ανταλλάγματα για τα εθνικά συμφέροντά μας , σε σχέση με τη Τουρκία”
Επόμενο άρθροΤι πρέπει να κάνετε μέχρι αύριο στον σκύλο σας – Ο νέος νόμος για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς