Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε μια νέα Πρόσκληση για το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”.

Πρόκειται για την Πρόσκληση ΧΙΙ με τίτλο « Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του αρ.10 του ν.4830/2021 ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 40.000.000,00 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

Ι) Ως προς ΟΛΕΣ τις επιλέξιμες δαπάνες του αρ.4 της Πρόσκλησης, οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που ΔΕΝ έχουν ενταχθεί στο “Φιλόδημος ΙΙ” στο πλαίσιο της παλαιότερης Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», μέχρι τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.

ΙΙ) Αποκλειστικά ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ.4.4 [ «Η προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021. Οι αναγνώστες σήμανσης πρέπει να είναι συμβατοί με το πρότυπο ISO 11784 και να έχουν δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή υπολογιστή τουλάχιστον μέσω Bluetooth ή άλλη παρόμοια τεχνολογία» ] και 4.5 [ «Η προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ν.4830/2021» ] του αρ.4 της Πρόσκλησης, οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν ενταχθεί στο “Φιλόδημος ΙΙ” στο πλαίσιο της παλαιότερης Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίστηκε η ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης (δηλ. η 27η Οκτωβρίου).

Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης ορίστηκε η ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτημάτων η 31η Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με την Ενότητα 6, « η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των αιτήσεων των δικαιούχων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η ανωτέρω Διεύθυνση, αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα. »

Αναλυτικότερες πληροφορίες, στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης ΧΙΙ (αριθμ. 78944/27.10.2021)

ΠΗΓΗ www.airetos.gr

Προηγούμενο άρθροΓιάννης Ζαμπούκης: “Έχουμε θετική εξέλιξη για το πολυδύναμο ιατρείο Φερών – Επιστρέφουμε στην κανονικότητα” .
Επόμενο άρθροΕνεργοί αγρότες αυτόματα οι δικαιούχοι άμεσων ενισχύσεων έως 5.000 ευρώ στο σχέδιο της νέας ΚΑΠ