Περίπου στις 20/05/2017  θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη των παιδιών στο πρόγραμμα  «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

  Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της  Ελλάδας και της ΕΕ., απευθύνεται στις μητέρες που δεν εργάζονται στο δημόσιο τομέα και αφορά τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς.

  Καλούνται οι γονείς που έχουν τις προϋποθέσεις να γράψουν τα παιδιά τους  στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ και να αποκτήσουν μία θέση δωρεάν φιλοξενίας να προσέρχονται στην Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών (Ζ΄ Παιδικός Σταθμός, Θουκυδίδου 25) για σωστή ενημέρωση και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης τους.

 Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα πρέπει να υποβάλλουν την πράξη προσδιορισμού φόρου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν καταθέσει τη φορολογική δήλωση του έτους 2016 (01-01-2016 έως 31-12-2016).

 

  Η μη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορεί να τους αφήσει και εκτός Παιδικών Σταθμών.

  Οι θέσεις εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι συγκεκριμένες και θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από μητέρες υπαλλήλους που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
                                                                                                                                              

                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                Βαμβακερός Αντώνιος

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Στο Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» Δήμου Αλεξανδρούπολης υπάρχουν τα παρακάτω Τμήματα Παιδικών Σταθμών.

Τμήμα Α΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Λ. Δημοκρατίας 357,τηλ. 25510-89970.

Τμήμα Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Φυλής 17, τηλ. 25510-27201.

Τμήμα Γ΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Τέρμα Αλαμάνας – ΟΕΚ Αμπελάκια, τηλ. 25510-23982

Τμήμα  Δ΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Απαλός, τηλ.25510-45444.

Τμήμα  Ε΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Διογένη & Αναπαύσεως, τηλ. 25510-34095.

Τμήμα ΣΤ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξ/πολης, Μ. Μαρκόπουλου 4,τηλ. 25510-26790.

Τμήμα Ζ΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Θουκυδίδου 25, τηλ. 25510-81100.

Τμήμα Η΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Τραϊανουπόλεως & Ρόδου τηλ. 25510-31369.

Τμήμα Παιδικού Σταθμού Τραϊανούπολης, Λουτρός, 25510-61282.

Τμήμα Α΄ Παιδικού Σταθμού Φερών, Γ. Παπανδρέου 1, τηλ. 25550-22301.

Τμήμα Β΄ Παιδικού Σταθμού Φερών, Έβρου-Ν. Εργατικά, τηλ. 25550-22562.

Τμήμα Παιδικού Σταθμού Πέπλου, Πέπλος, τηλ. 25550-31213.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. εγγράφονται προνήπια ηλικίας από 2,5 ετών (συμπληρωμένα την 30η Σεπτεμβρίου) έως 5 ετών.

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Β΄ και ΣΤ΄ του Ν.Π. εγγράφονται και βρέφη  ηλικίας από 18 μηνών (συμπληρωμένα την 30η Σεπτεμβρίου) έως 2,5 ετών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού, ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή.

Εγγραφές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς.

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται από 22 Μαΐου έως 30 Ιουνίου στις προϊσταμένες  των  Παιδικών  Σταθμών του Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Δήμου Αλεξ/πολης.

Για την εγγραφή νηπίου λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση κατοικίας του γονέα ώστε η κατανομή των παιδιών να γίνει χωροταξικά αλλά και οι δυο δηλώσεις προτίμησης των γονέων-κηδεμόνων στην αίτηση τους.Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων μπορεί να προταθεί μετακίνηση από το σταθμό επιλογής σε σταθμό που υπάρχει κενή θέση.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ή  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α.    Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α)  Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού.

β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.          

γ)  Βεβαίωση εργασίας και για τους δυο γονείς.

δ)  Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του  παιδιού συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων.

ε)  Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Β.  Ειδικά Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

– Μόνιμοι υπάλληλοι : Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.

Ιδιωτικοί υπάλληλοι : Βεβαίωση εργασίας και αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α).

– Ελεύθεροι επαγγελματίες : Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην  Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές, υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.

–    Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα : Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές του.

–  Άνεργες μητέρες : Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ, αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από  τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

–  Μητέρες που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α) : Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναφέρεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

–  Άτομο με αναπηρία στην οικογένεια (πάνω από 67%) : Βεβαίωση   Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

–    Αλλοδαποί γονείς : Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα. –  Αποβιώσας γονέας :Ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης. – Διαζευγμένοι γονείς : Αντίγραφο διαζευκτηρίου και βεβαίωση επιμέλειας παιδιού. –  Γονείς σε διάσταση : Αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. –     Γονέας φοιτητής : Βεβαίωσης Σχολής φοίτησης. –     Γονέας στρατιώτης : Βεβαίωση στρατού.

*Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από φορολογική δήλωση ή ένσημα δε θα εξετάζονται εκτός κι αν συνοδεύονται από βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί μη υποχρέωσης καταβολής φορολογικής δήλωσης.

 

Β.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ:                                                  

  Για την επανεγγραφή προνηπίου απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται και για την εγγραφή καθώς και η προσκόμιση απόδειξης πληρωμής οικονομικής συμμετοχής του μήνα Ιουλίου τρέχοντος έτους.

  Οι επανεγγραφές επανελέγχονται και αξιολογούνται ξανά αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Προηγούμενο άρθροΟ Αντιπεριφερειάρχης Έβρου βράβευσε τους μαθητές που διέπρεψαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής
Επόμενο άρθρο“Οι 300 Εβρίτες στη Μάχη της Κρήτης” , εκδήλωση Γνώσης και Τιμής στο Διδυμότειχο