«Οι Ενώσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα ζητούν από το υπουργείο Οικονομικών την κατάργηση της υποχρέωση καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων του Ν.4557/2018 των πολιτιστικών συλλόγων».

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (ΕΠΟΦΕ) ενώνει τη φωνή της με τις Ενώσεις Πολιτιστικών Φορέων όλης της Ελλάδας (Κισάμου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Ρόδου, Καρδίτσας) ζητώντας με επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών την κατάργηση από την υποχρέωση καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων του Ν.4557/2018 των πολιτιστικών συλλόγων της χώρας που δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.

«Κύριε υπουργέ παρακαλούμε όπως σεβαστείτε το ρόλο και την αξία των πολιτιστικών συλλόγων και προσπαθήστε να οικοδομήσετε βάσεις υποστήριξης τους. Καταργήστε κάθε ανούσια γραφειοκρατία. Δώστε φτερά στους πολιτιστικούς συλλόγους, αντί να τα κόβετε».

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: δόθηκε από το υπουργείο ΠΑΡΑΤΑΣΗ της προθεσμίας που έληγε στις 1/11 περί καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των πολιτιστικών συλλόγων ΕΩΣ ΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Προς : Υπουργείο Οικονομικών
Υπόψιν Υπουργού Οικονομικών κ Σταϊκούρα Χρήστο
Υφυπουργού Οικονομικών κ Βασυρόπουλο Απόστολο.
Κοινοποίηση: ΑΑΔΕ
Υπόψιν Διοικητή ΑΑΔΕ κ Πιτσιλή Γεώργιο
Χανιά 18/10/2019

Θέμα: Υποχρέωση των Πολιτιστικών Συλλόγων καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Ν.4557/2018
Κύριοι,
Με την υπ’ αρ 67343 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ρυθμίστηκαν τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαδικασία καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν. 4557/2018. Μέσα σε αυτά αναφέρθηκε και η υποχρέωση καταχώρησης των ανωτέρω στοιχείων και για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Χώρας.
Ο Ν.4557/2018 ορίζει στην παρ. 1 του άρθρου 20 «Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους.» Δηλαδή στον Νόμο προσδίδει την υποχρέωση τήρησης Μητρώου σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αντί να αναφέρει «και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα»
Επίσης σε ανακοίνωση της ΓΓΠΣ δια των «συχνών ερωτήσεων» επανέρχεται το θέμα της υποχρέωσης καταχώρησης των Πολιτιστικών Συλλόγων διευκρινίζοντας μάλιστα πως ακόμα και όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα υποχρεούνται της καταχώρησης στο εν λόγω Μητρώο (ερώτ. Β3 & Β4). Αντίθετα σε άλλες νομικές οντότητες, μη κερδοσκοπικές που δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα απαλλάσσονται της υποχρέωσης αυτής (π.χ. οι οντότητες διαχείρισης πολυκατοικιών ή οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων). Και εδώ διερωτόμαστε γιατί δεν απαλλάχθηκαν της υποχρέωσης αυτής και οι πολιτιστικοί σύλλογοι που δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα; Η ίδια η οδηγία 2015/849 στην οποία βασίστηκε ο Νόμος δεν αναφέρει πουθενά την υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που δεν αποκτούν Φορολογητέο Εισόδημα.
Σύμφωνα δε, με 1.δ της 67343 ΕΞ 2019 (Φεκ τεύχ Β 2443/20-06-2019) οι ποινές για την μη καταχώρηση των δεδομένων στο Μητρώο αυτό η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων και βεβαίως του Προέδρου του Συλλόγου. Επίσης με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται προστίμου δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) !!
Αλήθεια, αν κάποιος σύλλογος παραμελήσει να κάνει δήλωση για το ποιος είναι ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και ο Ταμίας θα υποστεί αυτές τις συνέπειες; Τι θα γίνει όταν αλλάζουν οι αρμοδιότητες σε άλλα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και καθυστερήσουν να τις δηλώσουν;
Αλήθεια, αυτά είναι μέτρα υποστήριξης και προώθησης των πολιτιστικών συλλογικοτήτων της Χώρας ή μήπως είναι ένας σοβαρότατος λόγος μείωσης του εθελοντισμού στις πολιτιστικές δράσεις; Γνωρίζετε τι σημαίνει για ένα χωριό να σταματήσει να λειτουργεί ένας πολιτιστικός Σύλλογος; Διότι είναι βέβαιο πως αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν δεν πρόκειται να το πράξουν όταν βλέπουν γραφειοκρατικά εμπόδια και λαιμητόμους; Γνωρίζεται ότι σε ένα μικρό χωριό χωρίς πολιτιστικό σύλλογο οι χωριανοί θα μένουν στα σπίτια τους αντί να μαζεύονται σε εκδηλώσεις, σε εκδρομές, σε ψυχαγωγικές δράσεις, σε ενασχολήσεις που δίνουν ζωή με λίγα λόγια.
Μήπως αυτό έχει αποφασισθεί γιατί μια μειοψηφία συλλόγων δρουν προς ίδιο όφελος κάποιων; Και αντί να ασχοληθεί η ΑΑΔΕ και οι ελεγκτικές αρχές με αυτούς (εύκολο είναι, δημόσιες εκδηλώσεις κάνουν, δημόσιες επιδοτήσεις παίρνουν) θα υποστούν όλα τα προαναφερόμενα οι αγνοί σύλλογοι που είναι η απόλυτη πλειοψηφία των πολιτιστικών συλλόγων και οι οποίοι προσπαθούν να κρατηθούν «με νύχια και με δόντια»;
Μήπως αυτό έχει αποφασισθεί για να γνωρίζει το Κράτος ποιος είναι ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και ο Ταμίας του Συλλόγου, ποιο το κινητό του, η δνσή και το mail του; Μα αυτά ξεπερνούν κάθε, μα κάθε όριο λογικής. Τα στοιχεία του προέδρου τα έχει ήδη η ΑΑΔΕ. Τυχόν οφειλές του Συλλόγου εμποδίζουν ήδη, με την υφιστάμενη νομοθεσία, την έκδοση ενημερότητας του Προέδρου. Τα μέλη του ΔΣ υπάρχουν στο αρχείο του μητρώου της ΑΑΔΕ. Υπάρχουν και στα Αρμόδια Ειρηνοδικεία. Τα έχουν σε χειρόγραφη μορφή. Λυπούμαστε, ιδίως για την ΑΑΔΕ, που δεν τα καταχωρούν κατά την δήλωση του κάθε Δ/Σ, αποφεύγοντας όλο αυτό το δυσάρεστο πανηγύρι. Αλλά λυπούμαστε περισσότερο ακόμα που όλο αυτό θα επιβαρύνει ξανά τις αγνές πολιτιστικές προσπάθειες.
Κύριοι,
Παρακαλούμε όπως σεβαστείτε τον ρόλο και την αξία των πολιτιστικών Συλλόγων και προσπαθήστε να οικοδομήσετε βάσεις υποστήριξης τους. Καταργήστε κάθε ανούσια γραφειοκρατία, δώστε φτερά στους Πολιτιστικούς Συλλόγους, να κρατήσουν τα χωριά μας.
Καταργήστε άμεσα την υποχρέωση καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν. 4557/2018 των Πολιτιστικών Συλλόγων της Χώρας που δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.

1.Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ)
Πρόεδρος Κουνελάκης Στέλιος
www.epofek.gr,info@epofek.gr,epofek2010@gmail.com
2.Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας (ΟΠΣΕ)
Πρόεδρος Δημητρίου Αναστάσιος
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029292035836
mail@dimitrioutasos.gr
3.Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου (ΟΠΣΡ)
Πρόεδρος Εγγλέζος Παναγιώτης
https://www.facebook.com/ops.rodou/
opsrodou@gmail.com, panagiothsegglezos@hotmail.gr
4. Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας
Πρόεδρος Στεργιόπουλος Εμμανουήλ
5. Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Ν Χανίων
Πρόεδρος Σταυρουλάκης Αρτ. Κωνσταντίνος
Mail logistesxanion@yahoo.gr

Προς: Υπουργείο Οικονομικών
Υπόψιν: Υπουργού Οικονομικών κ Σταϊκούρα Χρήστο
Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βασυρόπουλο Απόστολο

Κοινοποίηση: ΑΑΔΕ
Υπόψιν: Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Χανιά 29/10/2019

Θέμα: Υποχρέωση των Πολιτιστικών Συλλόγων καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Ν.4557/2018.

Κύριοι,
H Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (EΠΟΦΕ) και η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Ν. Θεσσαλονίκης συμφωνούμε και συνυπογράφουμε το κείμενο της επιστολής που εστάλη από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ), την Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας (ΟΠΣΕ), την Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου (ΟΠΣΡ), την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν.Καρδίτσας, το Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών–Φοροτεχνικών Ν. Χανίων, για την απαλλαγή των Πολιτιστικών Συλλόγων από το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Οι υπογράφοντες:

 1. Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Ν. Έβρου
  Πρόεδρος Κελεμίδης Δημήτρης
  https://www.facebook.com/epofe.ebroy/
  email: epofe.evros@gmail.com
 2. Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Ν. Θεσσαλονίκης
  Πρόεδρος Καραμπάλλης Γεώργιος
  https://www.facebook.com/%CE%9D%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-1620446061533190/
  email: karampalisgeorge@gmail.com
Προηγούμενο άρθρο31 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στην Σαμοθράκη
Επόμενο άρθροΝίκος Λαμπρίδης: “Παράνομοι μετανάστες επιτίθονται σε κυνηγούς, στήνοντας ενέδρες…”