Οι θέσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν.Έβρου σχετικά με την 2η φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης

Δημοσιεύτηκε στις: at 14:00
511 0

2η ΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ακούγοντας προσεκτικά τις θέσεις και τις απόψεις πολιτών και φορέων στη δημόσια

διαβούλευση της 2ης φάσης της ( ανάθεσης ) Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου , λαμβάνονταςυπ΄ όψιν μας την τεκμηριωμένη θέση της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Θράκης για την 1η και 2η φάση της και έχοντας την ειδίκευση για λειτουργία από την σχεδιαστική κλίμακα 1/500 έως 1/1 , αλλά και την ικανότητα συνεργασίας με συναδέλφους Χωροτάκτες – Πολεοδόμους στις μεγαλύτερες κλίμακες ( έως 1/5000 ) ώστε η παραγόμενη ποιότητα των , οποιασδήποτε κατηγορίας Πολεοδομικών Μελετών , να διαχέεται χωρίς αυτές να αλλοιώνονται στις μεταβολές των

κλιμάκων τους , παρατηρούμε κατ΄ αρχάς τα παρακάτω που στη συνέχεια θα τα αναλύσουμε μέχρι το σημείο που άπτεται της επαγγελματικής – όσο και – κοινωνικής μας αρμοδιότητας , ευαισθησίας και ευθύνης :

ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

– αναγνωρίσαμε εύκολα στους χάρτες της παρουσίασης των μελετητών ( με τη βοήθεια του ΤΕΕ όμως ) την απουσία Κεντρικής Ιδέας – Έμπνευσης που θα έπρεπε να είναι το γενεσιουργό προαπαιτούμενο της μελέτης και μάλιστα σε άμεση σχέση με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ,

– προσδιορίζουμε , επίσης εύκολα , ότι βασικό σενάριο της υλοποίησης της μελέτης είναι η ύπαρξη του εξωτερικού Περιφερειακού Δακτυλίου ( ανύπαρκτου για τα επόμενα 20 έτη , τηρουμένων των διαδικασιών των αναγκαίων απαλλοτριώσεων βάσει Νομοθεσίας ) ο οποίος διασταυρούμενος ισόπεδα με τους λίγους μεν ,βασικούς δε ακτινικούς Οδικούς Άξονες της πόλης διακόπτει τις απρόσκοπτες συνδέσεις της με:

α)την επέκταση του ΓΠΣ της ( Καλλιθέα – Ν. Χιλή ) ,

β)την είσοδο – έξοδο από και προς την Εγνατία Οδό και

γ) την αντίστοιχή της από και προς την Παλαγία τις Εργατικές Κατοικίες και την

Πυροσβεστική Υπηρεσία , τελευταία ,

– την ευκολία της άποψης της χρήσης woonerfs στην αρχή του υποτιθέμενου βασικής ροής δεύτερου εσωτερικού δακτυλίου , δηλαδή της Εθνικής Αντίστασης και της ανύπαρκτης συνέχειας της Ανατολικά , προκαλώντας στραγγαλισμό στο ύψος μάλιστα των δύο απέναντι χωροθετημένων υπεραγορών · αυτά σε συνδυασμό με την άρνηση σχεδιασμού και χρήσης κυκλικών δακτυλίων με την αιτιολόγηση ότι απαιτείται 30μ. διάμετρος , τη στιγμή που τα σημερινά αυτοκίνητα έχουν διάμετρο στροφής από 7μ. έως 12μ. και οι παραινέσεις του ΤΕΕ ( στις θέσεις του για την 1η φάση της μελέτης είναι ότι ) οι δακτύλιοι πρέπει να προσαρμόζονται στα υφιστάμενα – διατιθέμενα γεωμετρικά μεγέθη ,

– την απουσία της ιδέας δικτύου πεζοδρόμων ενοποίησης Χώρων Πρασίνου μεταξύ τους , όσο και με Χώρους Σχολικών Υποδομών ώστε , αφ΄ ενός να μειωθεί ο αριθμός των ¨ οδηγών γονέων ¨ , αφ΄ ετέρου να δώσει αφορμές στα τέκνα τους για επιλογές ασφαλών διαδρομών (πεζή ή ποδηλατικές) , δυνητικά δημιουργώντας παρέες ,

– την πύκνωση του δικτύου των σηματοδοτών ( επίσης βλέπε τις θέσεις του ΤΕΕ για την 1η φάση της μελέτης ) που θεωρούμε ημίμετρο για κάποιο ενδιάμεσο σενάριο , πέραν του ανατρεπτικού της Κυκλοφοριακής Μελέτης , διαμορφωμένο τόσο από πολιτικά όσο και από βεβιασμένα πρακτικά δεδομένα .

ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

– επισημαίνουμε την ανυπαρξία προοπτικής , δίνοντας τουλάχιστον κατευθύνσεις , της μελέτης για την σύνδεση της Πόλης με την θάλασσα αλλά μόνο την πεζοδρόμηση κατά το ήμισυ της παραλιακής ,

– εντοπίζουμε σημειακές παρεμβάσεις σε επίπεδο « γειτονιάς » ,

– την απουσία νέων οδικών χαράξεων ( ανισόπεδων ίσως ) ,

– την απουσία οριστικών λύσεων σε στοιχειώδη πρακτικά ζητήματα όπως π.χ. πού θα πάει η Λαϊκή Αγορά ,

– την συνεχιζόμενη άρση της λειτουργίας της Εθνικής Αντίστασης (βλέπε τις θέσεις του ΤΕΕ),

– τις μόνιμες και όχι δοκιμαστικές υλοποιήσεις των σχεδιασμένων παρεμβάσεων ( ελάχιστων και μεταφερμένων από εγχειρίδιο Οικοδομικής ),

– την απουσία προβληματισμού για την κατάσταση του Οδικού Δικτύου που προκύπτει από τη μελέτη , καλή με ποσοστό 71% ( ! ) και απαράδεκτη με 2% ( ! !! ) ,

– το γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπ΄ όψιν της 2ης φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης , από τους μελετητές , οι θέσεις της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ για την 1ης φάσης της , γεγονός που – τουλάχιστον – μας λυπεί τη στιγμή που η Ομάδα Εργασίας ήταν στελεχωμένη πλήρως πως και από εξειδικευμένους συναδέλφους ( στο αντικείμενο ) των μελετητών .

Προσπαθώντας να κλείσουμε με σχετική συντομία το παραπάνω κείμενο εντοπισμών και προβληματισμών μας τονίζουμε ότι η Πόλη και κατά συνέπεια οι λειτουργίες της , οι κινήσεις της , η αισθητική της και τελικά η ¨ ζωή ¨ της δεν είναι ένα σύνολο αποκλειστικά μετρήσιμων μεγεθών , που δίνοντας μικροπολιτικές μέν , βραχυπρόθεσμα θεαματικές δέ , αφορμές σε ιθύνοντες και άρχοντες έχουν παρουσιάσει ιστορικά , καταστροφικά αποτελέσματα για τους κατοίκους .

Αντ΄ αυτού και κάνοντας Επικεφαλίδα το ¨ ΑΠΟ ΕΞΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ¨ της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ , που υποδηλώνει τουλάχιστον σεβασμό στον τρόπο προσέγγισης της ¨ επεμβατικής ¨ μεθοδολογίας , δηλώνουμε ότι η Πόλη ( πολίτης , πολίτευμα , πολιτική – ας μη ξεχνάμε ) είναι ένας ζωντανός οργανισμός στο σύνολο της . Ο οποίος λειτουργώντας δυναμικά και όντας ιστορικά -εξελικτικά ισορροπημένος στο σύνολο του περικλείει το κάθε υλικό δυναμικό του (κτιριακό – οδικό – σχολικό), προερχόμενο από

– αλλά συνυφασμένο με – το έμψυχο δυναμικό της και viceversa.

Αυτός ο ζωντανός οργανισμός έχει την ικανότητα να αποβάλλει τις ανούσιες σημειακές επεμβάσεις

στο σύστημα του , που συνήθως όμως εγκλωβίζουν α-διεξοδικά τις λειτουργίες του σε βάθος χρόνου (συνήθως σε αντιδιαμετρικό σημείο αυτού της παρέμβασης ) .

Υ.Γ. 1) Να σημειώσουμε , τονίζοντας το υστερογράφως , το ενδιαφέρον της μελετητικής ομάδας αλλά και της εκπροσώπου του ΥΠΕΚΑ για τις απόψεις συλλόγων και συναδέλφων υπάλληλων Πολεοδομιών ( που προς τιμή τους υπήρχαν μέχρι και από την Ορεστιάδα ) , στην δημόσια – αντίστοιχη – διαβούλευση για τους νέους Μορφολογικούς κανόνες Δόμησης της χώρας ( !!! ) .

 

Στην παραπάνω πραγματικά δημόσια διαβούλευση

α) δεν υπήρξε εκπρόσωπος καμιάς παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου ,

β) από συλλογικές εκπροσωπήσεις – φυσικά – υπήρξε μόνον του ΣΑΕ .

2) Να αναφέρουμε ότι η Κυκλοφοριακή Μελέτη εγκρίθηκε από το Δημοτικό συμβούλιο .

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΡΕΙΖΗ                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΝΗΣ

Σχετικά άρθρα

Μετονομασία οδού στην Αλεξανδρούπολη σε «Εθνικός Ευεργέτης, Υποστράτηγος ε.τ. Ιάκωβος Τσούνης»… ένα απο τα θέματα συζήτησης στην Κοινότητα Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από: - 24 Απριλίου 2021 0
6η Τακτική Συνεδρίαση της Κοινότητα Αλεξανδρούπολης , μέσω τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 , για τα…