Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κωδικός 92594) για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου γραφείων ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη» (Α.Δ. 2002).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 12/10/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίστηκε η 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(DOC)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(PDF)

Προηγούμενο άρθροNuga Best: Κοντά σας σε κάθε στιγμή, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας!
Επόμενο άρθροΤο Υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε στην πρόταση Στυλιανίδη-Γιαμουστάρη για 2 μόνιμους γιατρούς στο Νοσοκομείο Κομοτηνής