Πέντε προτάσεις για ισάριθμες παρεμβάσεις ως προς την αρωγή και την στήριξη των νομικών και φυσικών προσώπων που επλήγησαν από την κατάσταση των πλημμυρών στην ΠΕ Έβρου οργάνωσε το Επιμελητήριο Έβρου. Οι προτάσεις τέθηκαν υπ’ όψη του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς επιδόθηκαν στην Σύμβουλο του κα Σοφία Μαντζάρη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στον Έβρο.

Οι προτάσεις, που εκτιμούμε ότι θα τύχουν θετικής ανταπόκρισης, είναι οι εξής:

1.  Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

Για την περιοχή της Π.Ε. Έβρου προτείνεται η παράσταση της καταβολής και η αναστολή των πληρωμών όλων των εκκρεμών βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ή όσο τελεί η Π.Ε. σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Συγκεκριμένα, προτείνεται :

  • Η παράταση μέχρι και την 31.05.2021 στις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους της Π.Ε. Έβρου που λήγουν ή έληξαν από 31.01.2021 μέχρι και 31.05.2021. Ως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, προτείνεται η παράταση στις προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
  • Η αναστολή μέχρι και την 31.05.2021 της πληρωμής των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 31ή Ιανουαρίου 2021 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

2. Επιχορήγηση πληττόμενων επιχειρήσεων

Για την περιοχή της Π.Ε. Έβρου, και σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, προτείνεται η αποζημίωση των πλημμυρόπληκτων επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, με επιχορήγηση από το 30% έως και το 70% της υλικής ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα. Το ύψος της επιχορήγησης, δύναται να  βαραίνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Επιπλέον, το υφιστάμενο πλαίσιο, επιτρέπει, μετά και τις αναγκαίες ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε κανονιστικό επίπεδο από το Υπουργείο Οικονομικών, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής, να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης.

3. Προστασία των θέσεων εργασίας

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της Π.Ε. Έβρου, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στις πλημμυροπαθείς περιοχές, προτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών και όχι πέραν της 31.05.2021. Οι δε εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας πρόκειται να τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, να είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ.

4. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες και έχουν υποστεί ζημιές, προτείνεται η δυνατότητα ένταξης σε διαδικασία ρύθμισης και αναστολής των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την οποία να προβλέπεται (α) η κεφαλαιοποίηση ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται, (β) η αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έως 31.05.2021, και (γ) η δοσοποίηση των οφειλομένων μετά την 31.02.2021 σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις.

5. Αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της ακίνητης περιουσίας

Προτείνεται να προωθηθεί σχετική διάταξη από το Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο να αναστέλλονται, για ένα έτος, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής ενέργειας επί της ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στην Π.Ε. Έβρου, όπου περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις πλειστηριασμών και κατασχέσεων.

Προηγούμενο άρθροΟ Μητσοτάκης καλύπτει τον Μηταράκη να φέρει 10.000 αλλοδαπούς μετανάστες στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου καταγγέλλει το ΑΚΚΕΛ
Επόμενο άρθροΕπιμελητήριο Έβρου: H ενδεχόμενη λειτουργία μίας τόσο μεγάλης προσφυγικής δομής (1500 ατόμων) στην επικράτεια του Έβρου θα καταφέρει ισχυρό πλήγμα στο επιχειρηματικό/επενδυτικό προφίλ της περιοχής