Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:« Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης,(χ.θ. 592+318), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής πλευρικών σταθμών διοδίων στον Α/Κ Μέστης».

Ο Αναπλ.Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 47, 52, 104 και 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
 3. Το υπ’αρίθ. 73612 από 19-06-2019 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. μετά της προσηρτημένης σε αυτό υπ’αρίθ. 22881/ΙD105467/06-06-2019 Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτ/μου & Υποδομών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. με συνημμένη Μελέτης Σήμανσης*
 4. Το υπ΄ αριθμ. 73816 από 24/06/2019 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.
 5. Την υπ’αρίθ.4359/19/1341423 από 07-05-2019 πρόταση -αναφορά του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.
 6. Την υπ’αρίθ. 2501/10/684-α΄ από 27-06-2019 Απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΔΖΝ46ΜΚ6Π-ΧΛΧ)
 7. Το υπ΄αριθμ. 76004 από 28/08/2019 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.
 8. Την υπ’αρίθ.4359/19/1786598 από 29-08-2019 αναφορά – πρόταση του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.
 9. Την υπ’αρίθ. 2501/10/684-γ΄ από 29-08-2019 Απόφασή μας (ΑΔΑ:ΨΚΔΓ46ΜΚ6Π-067)
 10. Το υπ΄ αριθμ. 77013 από 27/09/2019 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.
 11. Την υπ’αρίθ.4359/19/2042076 από 29-09-2019 αναφορά – πρόταση του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.
Προηγούμενο άρθροΚωνσταντίνος Εξακουστός: “Δυστυχώς κ. Μετιο είστε εκτός τόπου και χρόνου”
Επόμενο άρθροΣειρά σεμιναρίων με θέμα: «Δυναμική της Ομάδας» , στην Αλεξανδρούπολη