Στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα  23.05.2022 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
 • το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ. Α΄),
 • την  αριθ. 643/69472/24-09-2021  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,
 • καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 27397/13-05-2022 (ΦΕΚ 2369/14-05-2022 τ. Β΄),

 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
 2. Έκδοση ψηφίσματος για κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων Τράπεζας Πειραιώς (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για χρηματοδότηση των πράξεων με τίτλο: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” και “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.452” στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) “Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” για τα έτη 2021-2022 (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
 4.  Υποβολή έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2022 από την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και  του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 5. Εισήγηση για την ένταξη του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal και ορισμό χρηστών στην εφαρμογή (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 6. Διαχείριση τηρουμένου τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του (αριθμ. λογαριασμού 1111/232025) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 7. Αίτημα για τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας για Φαρμακείο επί της οδού Μαζαράκη (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 8. Έγκριση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, εντός ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης»  (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 9. Τροποποίηση του Ρ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 384 και 384 Α, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 10. Έγκριση Νέας Περιοδικής Πεζοδρόμησης Παραλιακής οδού και λοιπών οδών, κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης, έτους 2022 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 11. Έγκριση Περιοδικών Πεζοδρομήσεων στους Οικισμούς Απαλό, Μαΐστρο και Παλαγία, έτους 2022 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 12. Έγκριση Περιοδικών Πεζοδρομήσεων στον Οικισμό Άβαντα, έτους 2022 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)
 13. Έγκριση Περιοδικών Πεζοδρομήσεων στον Οικισμό Φερών, έτους 2022 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίης Κ.)
 14. Έγκριση, δωρεάν, παραχώρησης, χρήσης χώρου για την κάλυψη αναγκών στέγασης και λειτουργίας στο «Σύλλογο Διαβητικών Ν. Έβρου-ΣΥΔΝΕ» για δύο (2) έτη (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 15. Έγκριση θέσεων στάσιμου εμπορίου κατ’ άρθρο 51 του Ν. 4849/2021 & Β. Έγκριση εκμίσθωσης χώρου για στάσιμο εμπόριο κατ’ άρθρο 52 του Ν. 4849/2021(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 16. Εξέταση αιτήματος των κ.κ. Πεχλιβανίδη Ιωάννη και Θεοδοσίου Εμμανουήλ για καθορισμό χρώματος ΤΑΞΙ στην 2η Διοικητική Μονάδα Ε.Δ.Χ. (Μάκρης) της Π.Ε. Έβρου (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)
 17. Εξέταση αιτήματος του κ. Σιδηρόπουλου Νικολάου για καθορισμό χρώματος ΤΑΞΙ στην 3η Διοικητική Μονάδα Ε.Δ.Χ. (Άβαντα-Αισύμης) της Π.Ε. Έβρου (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)
 18. Παραχώρηση  χώρων των σχολείων A΄θμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του  Δήμου Αλεξ/πολης σχολικού έτους 2021-2022» (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου Δ.) 
 19. Παραχώρηση  χώρων των σχολείων Β΄θμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του  Δήμου Αλεξ/πολης σχολικού έτους 2021-2022(Εισηγ. κ. Μουλατζίδου Δ.)
 20. Εξόφληση οφειλής δανειστών της ΔΕΠΕΑ με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)
 21. Αντικατάσταση Προέδρου και μελών στο Δ.Σ. της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης του  Δήμου μας  (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 22. Αντικατάσταση Προέδρου και μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ)¨ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας  και αναπληρωτή  αυτού  για τη συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 35 του Γενικού κανονισμού Λιμένων αριθ. 20 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 24. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας  και αναπληρωτή  αυτού  για τη συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα του Δήμου μας (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
Προηγούμενο άρθροΘεοφάνης Μαλκίδης: «Η Τουρκία ζητά από τη Σουηδία να παραδώσει τη βουλευτή του Κοινοβουλίου της Γκιουλάν Αβτζί!»
Επόμενο άρθροΑναστάσιος Δημοσχάκης: “Είναι έκδηλο το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την Θράκη”