ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς μέλη της Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου με έργο τη  
διεκδίκηση – αποχαρακτηρισμό της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης:

-κ. Παπανικολόπουλο Νικόλαο
-κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη
-κ. Δαστερίδη Ηλία
-κ. Δέλκο Βασίλειο
-κ. Πετρίδη Κωνσταντίνο
-κ. Ναϊτίδη Ιωάννη
-κ. Λαμπάκη Ευάγγελο
-κ. Μυτιληνό Ευάγγελο
-κ. Μιχαηλίδη Παύλο
-κ. Σεφεριάδη Σάββα

Κοινοποίηση:
-Γραφείο Δημάρχου

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Παρασκευή 24.02.2023 και ώρα 12:30 στην Τακτική Συνεδρίαση του Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010), με έργο  τη διεκδίκηση – αποχαρακτηρισμό της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης,  λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει σήμερα,
  • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 8506/10-03-2023 (ΦΕΚ 703/10-02-2023 τ. Β΄),
  • την αριθμ. πρωτ. 67/23624/14.04.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
  • το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (309/2012 Α.Δ.Σ.),
  • τις  αριθμ. 25/2023 και 231/2022 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
  1. Αποτύπωση της υφιστάμενης συνθήκης στη Δυτική Χερσαία Ζώνη Λιμένος Αλεξανδρούπολης, διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου, επεξεργασία νομικών και πολιτικών ζητημάτων και διαμόρφωση προτεραιοτήτων (Εισηγ. κ. Δήμαρχος )
Προηγούμενο άρθροΣτα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου το 15μελές του Ειδικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης!
Επόμενο άρθροΤο Ολυμπία Φόρουμ στην Αλεξανδρούπολη: 1st East Macedonia & Thrace Forum