Προτάσεις του Επιμελητηρίου Έβρου για την Αντιμετώπιση των Παράπλευρων Συνεπειών του Μέτρου Επιμήκυνσης επιταγών

Δημοσιεύτηκε στις: at 16 Απριλίου 2020
224 0

ΠΡΟΣ:

κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Υπουργό Οικονομικών

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή το Επιμελητήριο Έβρου επιθυμεί να αναδείξει ένα παράπλευρο ζήτημα που έχει προκύψει στην επιχειρηματική κοινότητα, ως συνέπεια των αναγκαίων μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για τον περιορισμό της πανδημίας του COVID-19.

Ειδικότερα, το ζήτημα αυτό αφορά το μέτρο της αναστολής πληρωμής των 75 ημερών για τις επιταγές που φέρουν ημερομηνία λήξης από 30.03.2020 έως και 31.05.2020.

Το μέτρο αυτό δημιουργεί παράπλευρες συνέπειες στις βιομηχανικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις που εισάγουν τις πρώτες ύλες τους από το εξωτερικό και την Ε.Ε. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν προκαταβολικά ή να εξοφλήσουν κατά την παραλαβή, το αντίτιμο των πρώτων υλών τους. Από την άλλη πλευρά όμως, οι ίδιες επιχειρήσεις, καθοδηγούμενες από τις κυρίαρχες πρακτικές της αγοράς, είναι υποχρεωμένες να χορηγούν πιστώσεις στους εγχώριους πελάτες τους, με την μορφή των μεταχρονολογημένων επιταγών. Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ιδιαίτερα σοβαρό χρηματοδοτικό κενό την περίοδο αυτή, αφού η παράταση των 75 ημερών, δημιούργησε σημαντικό έλλειμμα στις ταμειακές ροές και στην χρηματοδότηση της λειτουργίας τους.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή η πρόσφατη δεκαετία της συνεχούς ύφεσης δοκίμασε τα πιστωτικά όρια των επιχειρήσεων και των τραπεζικών ιδρυμάτων, και επειδή, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σήμερα μπλοκ επιταγών, και είναι εκδότες αυτών, ικανοποιούν τα αυστηρά πλέον τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησής, είναι εύλογο να υποστηριχθεί ότι οι σημερινοί εκδότες των επιταγών, ως επί το πλείστον, αποτελούν βιώσιμες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται :

Α) Οι επιταγές με ημερομηνία λήξης από 30.03.2020 έως και 31.05.2020, να τυγχάνουν πλήρης χρηματοδότησης από τις τράπεζες ως βραχυχρόνια μορφή δανεισμού, η οποία πρόκειται να εξοφλείται από τον εκδότη προς την τράπεζα στο πέρας των 75 ημερών. Οι δε τόκοι των ημερών αυτών, να καταβάλλονται από το κονδύλι του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής του Ελληνικού Δημοσίου.

Εναλλακτικά, προτείνεται :

Β) Οι επιταγές με ημερομηνία λήξης από την 30.03.2020 έως και την 31,05.2020, να τυγχάνουν πλήρης ή μερικής εξόφλησης στον κομιστή, με την χρηματοδότηση από το κονδύλι του προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολή. Ο εκδότης να δύναται να επιστρέψει στο τέλος της περιόδου των 75 ημερών το ποσό της κάθε επιταγής με τους αναλογούντες χαμηλούς τόκους των ημερών αυτών.

Με τους ανωτέρω εναλλακτικούς τρόπους, πρόκειται να αντιμετωπισθεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά, το παράπλευρο ζήτημα του χρηματοδοτικού κενού που πρόσφατα δημιουργήθηκε, από την επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής των μεταχρονολογημένων επιταγών. Με τις προτεινόμενες προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κυκλώματος στην οικονομία, με τον κίνδυνο του κόστους χρηματοδότησης να διαμοιράζεται στα εμπλεκόμενα μέρη.

Με εκτίμηση,

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Σχετικά άρθρα

Ο νέος αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης εκλέγεται την Κυριακή 13-11-2016

Δημοσιεύτηκε από: - 9 Νοεμβρίου 2016 0
Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου της πολυπληθέστερης…