Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 24 /10/2016  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα  18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 

 • Αιτήσεις – Ενημερώσεις.
 • Υποβολή αιτήματος προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. για έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης Μίσθωσης ακινήτου (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 • Έγκριση καταλόγου νέων Εκπαιδευτών Κέντρου διά βίου Μάθησης ( Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 • Έγκριση άδειας έναρξης των χειμερινών τμημάτων ¨Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ , κατά τη χρονική διάρκεια από το Νοέμβριο 2016 έως τον Ιούνιο 2017( Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 • Έγκριση 10ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Oικ. Έτους 2016 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Εισηγητική Έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2016 της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Kαταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Ισότητας των Φύλων (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν στο τέλος 2% (και 0,5% από 01/01/2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Διαγραφή οφειλής τέλους 2%(και 0,5% από 01-01-2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω “εσφαλμένης εγγραφής” ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
 • Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ κι επαναβεβαίωση ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12)Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, που αφορά τέλη Λαϊκής Αγοράς 2014 Δημοτικής Ενότητας Φερών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13)Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής, που αφορά τέλη από Βοσκές-Ποτίστρες 2015 Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

14)Διαγραφή οφειλής τέλους Λαϊκής Αγοράς ετών 2008 και 2010 από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

15)Τροποποίηση της 465/2012 Α.Δ.Σ. ως προς την παράγραφο 12 του κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

16) Ανανέωση ετήσιας συνδρομής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης στο Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

17) Αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για κοινωφελή σκοπό (δημιουργία κοιμητηρίων στη Ν. Χηλή) (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

18) Διακοπή μισθωτηρίου συμβολαίου των αγροτεμαχίων του Δημοτικού Σχολείου στην Τοπική Κοινότητα Μάκρης(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

19) Ακύρωση της 574/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά τη « Μερική τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 405/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση λήψης δανείου (ποσού 2.900.000.€) από το Τ.Π. και Δ. ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την Κατασκευή Σφαγείου στις Φέρες” ως προς την παράγραφο δ και επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου 2.900.000 ευρώ για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες » (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

20) Τροποποίηση της 405/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά την « Έγκριση λήψης δανείου (ποσού 2.900.000,00€) από το Τ.Π.& Δ. ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την Κατασκευή Σφαγείου στις Φέρες» (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

21) Έγκριση Δαπανών  Δημοσίων Σχέσεων(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

22) Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

23) Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής & Ελέγχου ποιότητας των Υλικών για το έργο: «Κατασκευή παραγωγικής γεωθερμικής γεώτρησης βάθους 500 μέτρων εντός αγροκτήματος Αετοχωρίου»   (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

24) Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής & Ελέγχου ποιότητας των Υλικών για το έργο: «Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης» ( Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

25) Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς» ( Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

26) Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών» ( Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

27) Έγκριση εργοταξιακής προειδοποιητικής σήμανσης εισόδου και εξόδου των μηχανημάτων έργου και φορτηγών στο εργοτάξιο, στο σημείο διασταύρωσης του αγωγού όμβριων με δημοτική οδό στον Άβαντα στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Άβαντα» ( Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

28) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή παραγωγικής γεωθερμικής γεώτρησης βάθους 500 μέτρων εντός αγροκτήματος Αετοχωρίου» (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)

 

29) Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης – Αύρας»(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

30) Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου  (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ. )

 

31) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – Επεκτάσεις κοιμητηριών οικισμών»( Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

32) Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης. «Υδραυλική μελέτη Πετάλου». (Εισηγ:  κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

33) Ανακοίνωση της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο: «Κατασκευή αγωγών όμβριων Άβαντα»(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

34)Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου υλικών για το έργο:«Κατασκευή αγωγών όμβριων Άβαντα» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ. )

 

35)Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου υλικών για το έργο: «Κατασκευή  τεχνικού όμβριων δρόμου σύνδεσης Αύρας Συκορράχης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ. )

 

36) Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου υλικών για το έργο: «Κατασκευή τεχνικού όμβριων δρόμου σύνδεσης Άνθειας – Αγνάντιας» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ. )

 

37) Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ. )

 

38) Ορισμός μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή   περιφερειακού Ιατρείου Φερών»  (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ. )

 

39) Τοποθέτηση στύλων φωτεινών πινακίδων σταυρών φαρμακείων(Εισηγ.:κ.  Γερακόπουλος Χ. )

 

40) Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας  και υλικών για το έργο «Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ. )

 

41) Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ. )

 

42) Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής  ιδιοκτησίας Κακαλή Χρήστου(Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ. )

 

43) Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων  δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χ. )

 

44) Αποδοχή διάθεσης δύο φορτηγών από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

45) Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Νταγλή Αμέτ (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

46) Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Σολακούδη Δημήτριου (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

47) Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Δεμερτζόγλου Πίνδαρου του Επαμεινώνδα (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

48) Μετάθεση χρόνου παράδοσης της ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ¨  (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

49) Παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μελίας στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Μελίας (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

50) Ακύρωση της 759/2015 Α.Δ.Σ. που αφορά τη ¨ Δωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου και του  κτίσματος του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φερών στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης¨  και της 258/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση της αριθ. 759/2015 Α.Δ.Σ. (Εισηγ.: κ. Γκότσης Ν.)

51) Λήψη απόφασης σχετικά με τη ¨ Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του  κτίσματος του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φερών στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης¨(Εισηγ.: κ. Γκότσης Ν.)

52) Αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξ/πολης για έγκριση καθορισμού και διάθεσης θέσεων (χώρων) ταφής στο Β’ Κοιμητήριο για τους τροφίμους των Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητρόπολης (Εισηγ: κ. Ζιώγας Χ.)

53) Αίτηση της κας Τσίγκρου-Καμπάκη Χρυσής του Δημητρίου για έγκριση διάθεσης (παραχώρησης – αγοράς) τάφου (Εισηγ: κ. Ζιώγας Χ.)

54) Αίτηση του κου Κυριάκογλου Βασιλείου του Ευαγγέλου για έγκριση διάθεσης (παραχώρησης – αγοράς) τάφου (Εισηγ: κ. Ζιώγας Χ.)

55) Ακύρωση της 537/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του “Δήμου Αλεξανδρούπολης” και της “Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης” για την υλοποίηση της Πράξης ” Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε Έβρου Αλεξανδρούπολης Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016″» (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

56) Έγκριση της 105/2016 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, η οποία αφορά την “6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016” ( Εισηγ: κ Βαμβακερός Αντ.)

57) Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη στην Αθήνα(Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ.)

58) Έγκριση μετακίνησης της κ. Βρετοπούλου Όλγας στην Καβάλα , για συμμετοχή στο Διευρημένο Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα «Επενδύσεις για Περιφερειακή Ανάπτυξη-ΕΣΠΑ και Επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ: Δυνατότητες για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ.)

59) Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελου Λαμπάκη στην Αθήνα στις 20/9/2016 (Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ.)

60) Έγκριση μετακίνησης  και δαπανών του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη στο Βόλο  από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2016(Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ.)

61) Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κ. Χρήστου Βασματζίδη στο Δήμο Σαρωνικού από 1 έως 2 Οκτωβρίου 2016 (Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ.)

62) Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων(κ.κ. Γιαννάκου Χρυσή, Τσιαούση Ελένης, Χατζημαγιόγλου Δήμητρας) του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” στην Αθήνα (Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ.)

63) Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Φερών και πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου στην Αθήνα (Εισηγ: Πρόεδρος Δ.Σ.)

64) Έγκριση  πληρωμής χρηματικού  ποσού προς ALPHA BANK για οφειλές της υπό εκκαθάρισης Εταιρείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Δ.ΕΠ.Ε.Α.) (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

Προηγούμενο άρθροΠ.Α.ΜΕ Βορείου Έβρου – Απάντηση στις δηλώσεις του κ. Αδαμίδη σχετικές με τη λειτουργία του νοσοκομείου του Διδυμοτείχου
Επόμενο άρθροΡίζος Βασίλης: “Με ναυαρχίδα ανάπτυξης το Λιμάνι η ανάπτυξη στην Αλεξ/πολη”