Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, απέστειλε την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, με την οποία του προτείνει την ανταλλαγή του ακινήτου “Μύλος Μασούρα”, κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αυτό του Δικαστικού Μεγάρου, κυριότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην Αλεξανδρούπολη.

Ακολούθως παραθέτουμε την επιστολή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση του κ. Λαμπάκη για ανταλλαγή του Δημοτικού Κτιρίου «Μύλος Μασούρα» με το Δικαστικό Μέγαρο καθώς και παλαιότερη επιστολή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, προς τον τ. Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, η οποία περιλαμβάνει πρόταση για ανταλλαγή του ακινήτου επί του Ο.Τ. 594Β έκτασης 9,5 στρεμμάτων κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Αλεξανδρούπολη (δίπλα στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο) με το παλιό Δικαστικό Μέγαρο της Αλεξανδρούπολης:

Προς: Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο   

 Κοιν:

1) ΠρόεδροΠρωτοδικείουΑλεξανδρούπολης  κ. Σοφία Πλατάκη

2)Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη

Με την υπ’ αριθμ 160/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, για ανταλλαγή του ακινήτου “Μύλος Μασούρα”, κυριότητας του Δήμου μας με αυτό του Δικαστικού Μεγάρου, κυριότητας σας, στη Αλεξανδρούπολη.

Οι λόγοι που με οδήγησαν, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο με πρότασή μου να εγκρίνει αυτή την πρόταση ανταλλαγής, είναι οι κάτωθι:

  1. Είναι ακίνητα ίδιας περίπου αξίας  και με δεδομένο  ότι το κτίριο μας ανακαινίσθηκε πρόσφατα.
  2. Είναι διπλάσιο σε εμβαδόν από το Δικαστικό Μέγαρο.
  3. Είναι στο ανατολικό σημείο της πόλης δίπλα στο ΚΤΕΛ Έβρου το οποίο αναμένεται να εγκατασταθεί δίπλα στο κτίριο μας περίπου σε 10 μήνες, ως επίσης και τερματικός του «ΑΣΤΙΚΟ ΑΕ»
  4. Ο χώρος θα χρειασθεί ελάχιστες τροποποιήσεις καθόσον  είναι διαφοροποιημένα ήδη ακροατήρια, γραφεία WC και λείπουν βοηθητικοί χώροι.
  5. Θα ενοποιηθούν το Διοικητικό και το Ειρηνοδικείο με το πρωτοδικείο.
  6. Το κέντρο πολιτισμού του δήμου μας που φιλοξενείται  στο “Μύλο του Μασούρα” θα μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο, γεγονός καλό για τις μεγάλες ηλικίες που δεν θα κοπιάζουν διανύοντας μεγαλύτερη  απόσταση .
  7. Η πτωχοποίηση που αντιμετωπίζουμε ως λαός και ως κράτος δεν μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε άμεσα νέο κτίριο .

Παρ’ όλα αυτά η παλιότερη πρόταση μου προς το Υπουργείο περί ανταλλαγής οικοπεδικής έκτασης εντός σχεδίου 9 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του δήμου μας (έναντι Ε.Ο.Τ. ) με το Δικαστικό Μέγαρο, ισχύει σε περίπτωση που θελήσετε να κατασκευάσετε ένα νέο Δικαστικό Μέγαρο, άκρως απαραίτητο γιατί το σημερινό δεν προσφέρεται για αξιοπρεπή απονομή δικαιοσύνης απαξιώνοντας το θεσμό, τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους πολίτες που προσφεύγουν για δικαστική αρωγή

Αναμένοντας την απάντησή σας για όποια επιλογή, επισυνάπτω:

  1. την απόφαση υπ’ αριθμ 160/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Το υπ’ αριθμ πρωτ 410/20-10-2014 έγγραφό μου προς τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 160 / 2016

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 6 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ : « Πρόταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για ανταλλαγή του Δημοτικού Κτιρίου “Μύλος Μασούρα” με το Δικαστικό Μέγαρο »

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 6η Απρίλιου , του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την με αριθ. πρωτ.

13848 / 31/03/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Ήταν δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :

1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ

3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ

7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

9) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ

10) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

11) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ

12) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

13) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

14) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ

15) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

16) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ

17) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ – ΣΚΕΥΑ

18) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ

19) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

20) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ

21) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ

22) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ

23) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

24) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ

25) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ

26) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ

27) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ

28) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

29) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ

30) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ

31) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

32) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

33) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

34) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

35) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ

36) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. :

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ

2) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

4) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ

5) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 36 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, ο οποίος αποχώρησε στο 23ο θέμα και ο οποίος αναπληρώνεται νόμιμα από τον κ. Μαυρίδη Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με την 14844/06-04-2016 απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αγγλιάς Θεόδωρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αγγλιάς Θεόδωρος, εισηγούμενος το 46ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για ανταλλαγή του Δημοτικού Κτιρίου “Μύλος Μασούρα” με το Δικαστικό Μέγαρο» ,δίνει το λόγο στο Δήμαρχο , κ. Λαμπάκη Ευάγγελο , ο οποίος ως εισηγητής του θέματος λέει τα εξής:

“ Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι , στα πλαίσια δημιουργίας Πολιτιστικού Κέντρου για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, του εξωραϊσμού και αποσυμφόρησης του κέντρου της, αλλά και της δημιουργίας σύγχρονων συνθηκών λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών , αποφασίσαμε να προταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η ανταλλαγή των σημερινού ακινήτου του Δικαστικού Μεγάρου με το κτίριο του «Μύλου Μασούρα», ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Πληροφοριακά σας γνωρίζουμε ότι η αντικειμενική αξία των δύο ακινήτων , συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτή του κτιρίου του Δήμου, των δαπανών εκσυγχρονισμού του, κυμαίνεται στο αυτό περίπου ύψος, ο ωφέλιμος χώρος του κτιρίου του Δήμου είναι περίπου διπλάσιος του Δικαστικού Μεγάρου και ότι θέμα χώρου στάθμευσης οχημάτων δεν υφίσταται , αφού υπάρχουν γύρω δρόμοι ευρείας διατομής , αλλά επίκειται και η δημιουργία ιδιαίτερου παρκινγκ με τη μεταφορά του ΚΤΕΛ.

Κατόπιν τούτων , εισηγούμαστε την έγκριση υποβολής πρότασης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης , για ανταλλαγή του Δικαστικού Μεγάρου , με το ακίνητο του «Μύλου Μασούρα», ιδιοκτησίας του Δήμου, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω”.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ -33-, Κατά -1-  ο κ. Καρυπίδης Ι., ενώ από τη ψηφοφορία απουσιάζουν οι κ.κ. Φωτιάδης Απ., Ρηγόπουλος Ν.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης , για ανταλλαγή του Δικαστικού Μεγάρου , με το ακίνητο του «Μύλου Μασούρα», ιδιοκτησίας του Δήμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αγγλιάς Θεόδωρος

                   

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 20-10-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

     Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306

                 Τ.Κ 68100  

          ΦΑΞ:2551064142 

    ΤΗΛ:2551064100-64102

EMAIL: [email protected] 

Προς: Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπο Αθανασίου

Κοιν: 1)Πρόεδρο Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης κ. Σοφία Πλατάκη

2)Πρόεδρο Δικηγορικού  Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κ. Ιωάννη Ζαμπούκη

    Μετά την απόκτηση από το Δήμο μας, της κυριότητας επί του ΟΤ 594Β έκτασης 9,5 στρεμμάτων, ακινήτου στην Αλεξανδρούπολη (δίπλα στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο) έχω την δυνατότητα να σας προτείνω την ανταλλαγή του με το παλιό Δικαστικό Μέγαρο της Αλεξανδρούπολης.

    Με την ανταλλαγή αυτή η Αλεξανδρούπολη ως και ο δικαστικός και ο νομικός κόσμος θα αποκτήσει ένα νέο σύγχρονο δικαστήριο όπου θα απονέμεται δικαιοσύνη με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον πολιτικό μας πολιτισμό που αρμόζει στον θεσμό της Δικαιοσύνης και στο λαό μας.

    Ταυτόχρονα το παλιό Δικαστικό Μέγαρο που θα περιέλθει στο Δήμο θα αποτελέσει ένα Πολιτιστικό Κέντρο με δράσεις που θα είναι σημείο αναφοράς στο Δήμο μας.

    Είμαι στην διάθεσή σας για όποια λεπτομέρεια απαραίτητη που θα κατατείνει στην υπογραφή της άνω σύμβασης ανταλλαγής των άνω ακινήτων και θα είναι προς όφελος και του θεσμού της δικαιοσύνης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 Με τιμή

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

Συνημμένα:

1.Πιστοποιητικό Μεταγραφής Υποθηκοφυλακείου

2.Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής της Επέκτασης του Δ. Αλεξ/πολης

3.Πίνακας Πράξης Εφαρμογής

Προηγούμενο άρθροΖητούν από τους στρατεύσιμους να επιστρέψουν το δώρο Πάσχα ύψους… 4,20 ευρώ
Επόμενο άρθρο«Βγάζουν» την Καβάλα από την Σιδηροδρομική Εγνατία!