Τερμάτισε πρώτος ο Δήμος Αλεξανδρουπολης , με δεύτερο τον Δήμο Καβάλας στην αξιολόγηση των προτάσεων για το πρόγραμμα Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης στην ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Έβρου.

 

Συνοπτική παρουσίαση της Σ.Β.Α.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ο στρατηγικός στόχος της ΣΒΑΑ είναι να αποτελέσει η Αλεξανδρούπολη «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» ώστε να αυξηθούν οι ροές Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών στο Δήμο.

Η επίτευξη της στρατηγικής θα υλοποιηθεί μέσα από 5 άξονες παρεμβάσεων που έχουν ως στόχο να καταστήσουν την πόλη ΦΙΛΙΚΗ στους κατοίκους και τους τουρίστες, ΦΙΛΟΞΕΝΗ στους επισκέπτες, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ως προορισμό, με τη χρήση ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ εργαλείων, παρέχοντας ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε όλες τις ομάδες πληθυσμού.

Η ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης έχει ως επιμέρους στόχους:

 • την ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη λειτουργία του κεντρικού πυρήνα της πόλης ως κινητήριας δύναμης στην ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου
 • την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης εγκαταλελειμμένων αστικών ζωνών στις πολεοδομικές υπο-ενότητες λιμένα και παραλίας
 • την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κοινωφελών δράσεων απασχόλησης, βελτίωσης ικανοτήτων και πολιτισμού
 • την προώθηση εφαρμογών καινοτομίας και ΤΠΕ στο αστικό περιβάλλον,

Τα είδη των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η ΣΒΑΑ είναι κοινωνικές, οικονομικές & περιβαλλοντικές.

 Οι πράξεις που πρόκειται να υλοποιηθούν ώστε να εκπληρωθούν οι παραπάνω στόχοι είναι οι:

 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ:ΤΜΗΜΑ Β (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ)
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
 • ΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
 • ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
 • ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
 • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
 • ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΒΑΑ

Οι παραπάνω πράξεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες που εντοπίστηκαν, οι οποίες είναι:

 • Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
 • Ανάκτηση αστικού ιστού
 • Βελτίωση της πρόσβασης και προσβασιμότητας
 • Βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
 • Πληροφόρηση των επισκεπτών & τουριστών
 • Καλλιέργεια εξωστρέφειας
 • Παροχή τεχνικής & επιστημονικής υποστήριξης στο Δήμο
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας και υιοθέτηση καλών πρακτικών

Οι παραπάνω ανάγκες προκύπτουν από την τεκμηρίωση των κυριότερων προβλημάτων  της περιοχής παρέμβασης τα οποία είναι:

 • Υποβαθμισμένο Αστικό Περιβάλλον
 • Έλλειψη κοινοχρήστων χώρων
 • Στάθμευση & Κυκλοφοριακό
 • Ανεργία και απασχόληση
 • Ανταγωνιστικότητα της περιοχής και των επιχειρήσεων
 • Ανεπαρκής τουριστική ταυτότητα
 • Ανυπαρξία δομημένης πληροφορίας για τον επισκέπτη
 • Ίσες ευκαιρίες προς όλους
 • Εσωστρέφεια του πολιτιστικού ενεργητικού
 • Τεχνογνωσία στην υλοποίηση πολυθεματικών δράσεων

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ:ΤΜΗΜΑ Β (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΒΑΘ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΒΑΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 

Οι προτεινόμενες πράξεις συμβάλλουν στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων του ΠΕΠ ΑΜΘ:

 • ΘΣ6-ΕΠ 6e- ΕΣ14
 • ΘΣ8- ΕΠ 8iii -ΕΣ20
 • ΘΣ2- ΕΠ 2c -ΕΣ3
 • ΘΣ9 – ΕΠ 9i-ΕΣ22
 • ΘΣ9 – ΕΠ 9v-ΕΣ25
 • Τεχνική Βοήθεια ΑΠ5/6 ΕΣ 5.1/ 5.2 / 6.1

 

Η στρατηγική ΒΑΑ είναι συμβατή με το Ε.Π. Δήμου και συγκεκριμένα με:

Άξονας 1 : Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.1.              ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ          Στόχος 1.1.4

Μέτρο 1.2.              ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ                Στόχος  1.2.3

Μέτρο 1.3.              ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Στόχος 1.3.1

 

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός

Μέτρο 2.2.              ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ           Στόχοι 2.2.1  2.2.2

Μέτρο 2.3.              ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                          Στόχοι 2.3.1  2.3.2

 

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Μέτρο 3.2.              ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ         Στόχοι      3.2.1  3.2.2 3.2.3

Μέτρο 3.3.              ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στόχοι3.3.1  3.3.2

 

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

Μέτρο 4.1.              ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                Στόχοι  4.1.1

Μέτρο 4.2.              ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ                                       Στόχος 4.2.1

Μέτρο 4.5.              ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Στόχοι 4.5.1 4.5.3

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ Ε.Σ. ΠΕΠ ΑΜΘ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΘΣ6-ΕΠ 6e- ΕΣ14 1.1.4  / 1.3.1
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΣ6-ΕΠ 6e- ΕΣ14 1.1.4  / 1.3.1
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ:ΤΜΗΜΑ Β (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ) ΘΣ6-ΕΠ 6e- ΕΣ14 1.3.1
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΣ6-ΕΠ 6e- ΕΣ14 1.3.1
ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΣ6-ΕΠ 6e- ΕΣ14 2.3.1
ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΘΣ6-ΕΠ 6e- ΕΣ14 1.3.1
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΣ6-ΕΠ 6e- ΕΣ14 3.2.3
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΘΣ8- ΕΠ 8iii -ΕΣ20 3.3.1 / 3.3.2
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΣ8- ΕΠ 8iii -ΕΣ20 3.3.1 / 3.3.2
ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΣ8- ΕΠ 8iii -ΕΣ20 3.3.1 / 3.3.2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΘΣ8- ΕΠ 8iii -ΕΣ20 3.3.1 / 3.3.2
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΘΣ2- ΕΠ 2c -ΕΣ3 3.2.1 / 3.2.2
ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΣ9 – ΕΠ 9i-ΕΣ22 1.2.3 /  2.2.1 / 2.2.2
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΘΣ9 – ΕΠ 9v-ΕΣ25 2.3.2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τεχνική Βοήθεια

ΑΠ5 ΕΣ 5.1

.

4.1.1
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΒΑΑ Τεχνική Βοήθεια

ΑΠ6 ΕΣ 6.1

4.2.1 / 4.5.3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Τεχνική Βοήθεια

ΑΠ5 ΕΣ 5.2.

3.2.1

 

Στον ωφελούμενο πληθυσμό της ΣΒΑΑ συγκαταλέγονται:

 • Οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης
 • Οι επιχειρηματίες & εργαζόμενοι στην περιοχή παρέμβασης ανεξαρτήτως τόπου διαμονής
 • Οι κάτοικοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης
 • Οι άνεργοι Αλεξανδρούπολης ανεξαρτήτως τόπου διαμονής
 • Οι επιβάτες της ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξ/η-Σαμοθράκη
 • Τα στελέχη των τουριστικών καταλυμάτων της πόλης
 • Οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου
 • Στελέχη του Δήμου

 

 

Τέλος, Ομάδες Στόχο των δράσεων της ΣΒΑΑ αποτελούν οι:

 • Κάτοικοι
 • Επισκέπτες
 • Τουρίστες
 • Ανεργοι, Επαγγελματίες & Στελέχη Επιχειρήσεων της Περιοχής Παρέμβασης
Προηγούμενο άρθροΔάφνη Δεληγιάννη: «Στην Αλεξανδρούπολη τα Special Olympics Hellas τη Δευτέρα 5/12»
Επόμενο άρθροΟ Εθνικός Αλεξανδρούπολης νίκησε τον Φοίνικα Σύρου με 3-0 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)