Πρώτο βήμα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΥΑΑ, από την δημοτική αρχή.

Δημοσιεύτηκε στις: at 09:05
483 0

Με πρόσχημα την υποστελέχωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, η διοίκησή της αποφάσισε να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη – εργολάβο την ρύθμιση λειτουργίας των Ταχυδιυλιστηρίων, αντλιοστασίων και συστημάτων απολύμανσης δικτύων πόσιμου νερού.
Συγκεκριμένα όλοι οι έλεγχοι ακόμη και η ρύθμιση στην χλωρίωση του νερού θα γίνονται από ιδιώτη, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία 70.000 δημοτών.
Σύμφωνα με το Πρακτικό της αριθμ. 15/2017 Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α., γίνεται αναφορά για προσωρινή αντιμετώπιση του προβλήματος και έως την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Η χρονική διάρκεια υπολογίζεται για 6 μήνες και το κόστος των εργασιών προϋπολογίζεται σε 24.550 ευρώ (εντός των ορίων της απ’ ευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016).
Προφανώς με αντίστοιχη αφορμή υποστελέχωσης η δημοτική αρχή θα ήταν διατεθειμένη να αναθέσει σε ιδιώτη εργολάβο και της υπηρεσίες  της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, όταν τα τεχνικά μέσα καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου- οδηγοί) που διαθέτει ο Δήμος δεν θα επαρκούν.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
“ΑΝΑ.Σ.Α.”

Σχετικά άρθρα