Π. Μιχαηλίδης: Καταληκτική προθεσμία μέχρι 23/6/2022 (βάσει νόμου) για την αξιοποίηση των Ιαματικών Λουτρών της Τραϊανούπολης. Καμία σχετική ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου από τον κ.Ζαμπούκη.

Όπως έχουμε εγκαίρως ενημερώσει, βάσει ενός νέου νομοσχεδίου (Ν.4875/2021) όλες οι ιαματικές πηγές καθώς και οικοπεδικές εκτάσεις πέριξ αυτών, επρόκειτο να περάσουν στα χέρια της νέας εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» ( ΙΠΕ ΑΕ ) με στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση τους. Στη συνέχεια και αφού ασκήθηκαν τεράστιες πιέσεις από τους ΟΤΑ και τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, άλλαξε ο νόμος και προστέθηκε η προϋπόθεση ύπαρξης του ειδικού σήματος λειτουργίας, ώστε οι πηγές να παραμένουν στους δήμους. Παρόλα αυτά, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί η ευκαιρία σε δήμους που δεν έχουν εκδώσει ειδικό σήμα, να το πράξουν και να προβούν σε ενέργειες αν επιθυμούν να κρατήσουν τις εγκαταστάσεις. Οι εν λόγω δήμοι καλούνται να λάβουν απόφαση δημοτικού συμβουλίου ως τις 23 Ιουνίου 2022 που να λέει ότι θέλουν να αναπτύξουν την πηγή τους και στη συνέχεια να συντάξουν οικονομοτεχνικές μελέτες επενδυτικών σχεδίων σε διάστημα 4ετίας και συνολικά από τη μέρα της απόφασης σε βάθος χρόνου 10ετίας, να εκτελέσουν τις σχετικές εργασίες.

Είναι πλέον σαφές πως με νόμο του κράτους για να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των δήμων οι περισσότερες ιαματικές πηγές καθώς και οι λουτροπόλεις που λειτουργούν, θεσπίστηκαν συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις με κυριότερη την ύπαρξη του ειδικού σήματος λειτουργίας.

Συνεπώς και σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του νέου νόμου, αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία ή εκδοθεί αρνητική απόφαση επί της αξιοποίησης, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την έκδοση της απόφασης. Αν εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή η αναπτυξιακή εταιρεία αυτού υποβάλει στην Ι.Π.Ε., εντός τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της απόφασης αυτής, οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης. Αν παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.

Σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τα Λουτρά της Τραϊανούπολης και ενώ τρέχουν οι καταληκτικές ημερομηνίες, ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης συνεχίζει να είναι απών από τις εξελίξεις και το χειρότερο χωρίς να ενημερώνεται το δημοτικό συμβούλιο.

Αξίζει να τονίσουμε πως ο Δήμος μας είναι ένας από τους 50 Δήμους σε όλη την χώρα, στα όρια του οποίου υφίστανται Ιαματικές πηγές με σχετικές υποδομές. 

Δυστυχώς όμως η εμφανής πλέον αδυναμία διοίκησης από πλευράς του κ.Ζαμπούκη, συνετέλεσε και στην σοβαρή υστέρηση διαχείρισης και αξιοποίησης των Ιαματικών μας Λουτρών, γεγονός που επισφραγίστηκε και από την απόφαση της σημερινής Δημοτικής αρχής να βάλει λουκέτο στην λειτουργία τους.

Αντίστοιχα χωρίς το παραμικρό σχέδιο αξιοποίησης των Ιαματικών μας Λουτρών, εμφανίζονται στα 2 χρόνια διοίκησης τους ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ). Σχετικά μάλιστα με τον νέο φορέα με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» ( ΙΠΕ ΑΕ ) ο κ. Δέλκος με περσινές του δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ τόνισε πως: «Ομόφωνα αντίθετο θα πρέπει να σταθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόθεση της Κυβέρνησης να “κρατικοποιήσει”  τα ιαματικά λουτρά σε όλη την Ελλάδα», παρόλο που δεν έχει προβεί και αυτός από την πλευρά του σε καμία σχετική ενημέρωση προς το δημοτικό συμβούλιο το οποίο καλείται πλέον να πάρει και τις κρίσιμες αποφάσεις. Τέλος και σε ότι αφορά την φημολογία για την αντικατάστασης του, μέχρι να ανακοινωθεί η νέα διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης η ευθύνη θα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κ.Ζαμπούκη.

 

Παύλος Α. Μιχαηλίδης

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»

 

Προηγούμενο άρθροM. Βορίδης: Απολύονται ΟΛΟΙ οι συμβασιούχοι «covid» σε Δήμους- Περιφέρειες. Σε ποιους δίδεται παράταση μέχρι 31 Μαίου
Επόμενο άρθροΠολη και Πολίτες: «Η Δημοτική Αρχή κοιμήθηκε!»