Σαρωτικές είναι οι αλλαγές που προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, διαφοροποιώντας πλήρως το τοπίο στους λογαριασμούς του ρεύματος.

Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων – αλλαγών που κρίνεται επιβεβλημένο σύμφωνα με το Ρυθμιστή μετά και τις πρόσφατες σημαντικές ανατιμήσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας της ενεργοποίησης των ρητρών που περιλαμβάνονται στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος που είναι διαθέσιμα στην αγορά και επιλέγονται από τους περισσότερους καταναλωτές καθώς εμφανίζουν μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Ωστόσο το τελευταίο διάστημα, οι εκπτώσεις αυτές έχουν εξανεμιστεί καθώς η ενεργοποίηση των ρητρών συνεπάγεται σημαντικές αυξήσεις στο τελικό κόστος της κιλοβατώρας.

Σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο της αγοράς για τους καταναλωτές, οι προτάσεις της ΡΑΕ έρχονται να θέσουν συγκεκριμένους κανόνες για την καλύτερη προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών.

Επί των προτάσεων αυτών, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες προκαλούν αντιδράσεις μεταξύ των προμηθευτών, καλούνται να τοποθετηθούν όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης η οποία διαρκεί μέχρι και τις 30 Αυγούστου.

Ποιες όμως είναι οι κύριες αλλαγές που εισηγείται ο Ρυθμιστής καλώντας την αγορά να τοποθετηθεί; Σύμφωνα με το κείμενο που έχει δημοσιοποιηθεί από τη ΡΑΕ, οι προτάσεις του ρυθμιστή είναι οι εξής:

Για τους καταναλωτές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν έγχαρτους και όχι ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, η ΡΑΕ θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις του τρόπου τιμολόγησης που καταλήγουν σε κύρωση (malus) εις βάρος τους.

Ομοίως οποιαδήποτε αύξηση της χρέωσης προμήθειας στην περίπτωση έγχαρτης τιμολόγησης θα πρέπει να θεωρείται ως απαγορευτικό αρνητικό κίνητρο που αναίτια δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των καταναλωτών.

Για τις ρήτρες πρόωρης αποχώρησης, η ΡΑΕ βάσει της κυρίαρχης τάσης σε ενωσιακό επίπεδο, τείνει στο μη επιτρεπτό της επιβολής ρήτρας πρόωρης αποχώρησης είτε για λόγους αλλαγής προμηθευτή είτε για λόγους τερματισμού της σύμβασης και αποσύνδεσης του μετρητή). Εξαίρεση από την παραπάνω γενική αρχή μπορεί να αποτελεί η περίπτωση της καταγγελίας από τον Πελάτη σύμβασης σταθερής τιμής.

Για τα τιμολόγια που είναι κυμαινόμενα η ΡΑΕ προτείνει να υπάρχει ευκρινές όριο προσαύξησης της χρέωσης προμήθειας. Κάθε προμηθευτής θα μπορεί να προσδιορίσει δικούς του δείκτες όπως για παράδειγμα την τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς στην DAM (προημερήσια αγορά), τιμή χονδρεμπορικής συν χρεώσεις αγοράς εξισορρόπησης, τιμές δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, τιμές φυσικού αερίου (TTF). Ωστόσο οι δείκτες θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι και υπολογίσιμοι από τους καταναλωτές.

Η ΡΑΕ προτείνει την κατάργηση του παγίου ή κάθε άλλης παρεμφερούς επιβάρυνσης στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με το Ρυθμιστή η κατάργηση του παγίου εντάσσεται στο πλαίσιο της απλότητας και της σαφήνειας των λογαριασμών ρεύματος που απαιτεί η Οδηγία 409/2020.

Ως «χρέωση παγίου» νοείται κάθε χρέωση, που επιβάλλεται κατά τρόπο οριζόντιο, αφορά σε σταθερό ποσό και αποσυνδέεται από την ποσότητα της κατανάλωσης («flat charge”).

Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι με την κατάργηση του παγίου οι λογαριασμοί θα αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα το ποσό της ενέργειας που καταναλώθηκε χωρίς παρανοήσεις και περιττές χρεώσεις.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών

Η ΡΑΕ προτείνει να καθοριστεί συγκεκριμένος τρόπος ειδοποίησης των καταναλωτών για την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής καθόσον αφορά σε ρήτρα αναπροσαρμογής.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ θα πρέπει σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής της τιμολογιακής πολιτικής του προμηθευτή να είναι υποχρεωτική η ατομική ειδοποίηση των καταναλωτών.

Ο Ρυθμιστής προτείνει μάλιστα η σχετική ειδοποίηση να γίνεται μέσω ειδικού διακριτού εγγράφου που θα εσωκλείεται στο λογαριασμό ή να αναγράφεται σε εμφανές σημείο στο έντυπο του λογαριασμού.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ενίσχυση της διαφάνειας

Για την ενίσχυση της διαφάνειας η πρόταση της ανεξάρτητης αρχής συνοψίζεται σε:

  • την παροχή τουλάχιστον ενός σταθερού τιμολογίου ανά κατηγορία πελατών
  • την παροχή κυμαινόμενου τιμολογίου με ευκρινές όριο προσαύξησης της χρέωσης προμήθειας π.χ. ±30%
  • τη διατήρηση μόνο της αναλογικής χρέωσης και των ορίων διακύμανσης επί αυτής για λόγους διαφάνειας
  • τη διαμόρφωση κάθε άλλου είδους τιμολογίων από τους προμηθευτές βάσει της επιχειρηματικής τους ελευθερίας, τηρουμένων όμως των αρχών της διαφάνειας της επαληθευσιμότητας, της ευχερούς κατανόησης και της συγκρισιμότητας.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα… κάγκελα οι εταιρείες παροχής

Την ίδια ώρα, στα… χαρακώματα οδηγούνται οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καθώς η τελευταία απόφαση της δεύτερης φέρνει «σεισμό» και νεύρα!

Συγκεκριμένα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προωθεί ένα μέτρο που εκτιμάται ότι θα επιταχύνει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις μεταξύ παρόχων, καταργώντας τα «πέναλτι» που επιβάλλονται για διακοπή σύμβασης από τον καταναλωτή πριν από τη λήξη της.

Στοιχεία που δημοσιεύονται στο σχέδιο μεταρρύθμισης της ελληνικής αγοράς ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση από την Κομισιόν, δείχνουν ότι τη διετία 2019 – 2020 «ξύπνησε» ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, που, παρότι τυπικά ήταν απελευθερώμενη εδώ και χρόνια, βρισκόταν για διάφορους λόγους σε στασιμότητα, σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις των καταναλωτών μεταξύ των διαφορετικών παρόχων.

Το 2019 ήταν ο πρώτος χρόνος μεγάλης αύξησης του ποσοστού των συνδρομητών που άλλαξαν πάροχο, καθώς σχεδόν διπλασιάσθηκε, από το 4,51% στο 8,5%. Τα προηγούμενα χρόνια καταγραφόταν επίσης αύξηση, αλλά με αργούς ρυθμούς. Τη διετία 2014 – 2015 το ποσοστό ήταν κοντά στο μηδέν και προοδευτικά αυξήθηκε στο 4,51% το 2018.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον, όμως, είναι το φαινόμενο που παρατηρήθηκε το 2020, καθώς το ποσοστό συνδρομητών που άλλαξαν πάροχο μειώθηκε ελαφρώς, από 8,5% σε 7,8%.

Ομως αυτοί οι συνδρομητές που μετακινήθηκαν αντιπροσώπευαν σχεδόν τετραπλάσιο ποσοστό της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, από 2,22% το 2019 σε 8,12% το 2020.

Όπως όλα δείχνουν άλλαξε το μείγμα των καταναλωτών που αλλάζουν πάροχο και προστέθηκαν περισσότερες επιχειρήσεις, που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση από τα νοικοκυριά.

Οι αλλαγές παρόχου γίνονται κυρίως από τη ΔΕΗ προς τις ιδιωτικές εταιρείες, αλλά πλέον είναι αρκετά σημαντικός και ο αριθμός των συνδρομητών που μετακινούνται από μια ιδιωτική εταιρεία σε μια άλλη, αναζητώντας την καλύτερη προσφορά στα τιμολόγια.

Πάντως, η ΔΕΗ παρέμεινε και το 2020 κυρίαρχη στη λιανική αγορά, με μερίδιο 70%, παρότι έχει μειωθεί σε ποσοστό μόλις 33% το μερίδιό της στην παραγωγή ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, η κινητικότητα των συνδρομητών έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο το τρέχον έτος.

Την επιταχύνουν τους τελευταίους μήνες οι επιθετικές πρακτικές μάρκετινγκ των ιδιωτικών εταιρειών, που κατά κανόνα διαφημίζουν εκπτώσεις συνέπειας σχεδόν 50%.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης έχει εκφράσει δημόσια την ενόχλησή του για αυτές τις πρακτικές, λέγοντας ότι διαφημίζονται οι εκπτώσεις αλλά όχι και οι ρήτρες χονδρικής που μπορεί να «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς.

Σε κάθε περίπτωση ο ανταγωνισμός στην αγορά ρεύματος θα ενταθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, καθώς η ΡΑΕ επιδιώκει να καταργήσει και τον τελευταίο περιορισμό που έκανε τους καταναλωτές να διστάζουν να λύσουν ένα συμβόλαιο πρόωρα, για να αξιοποιήσουν μια καλύτερη προσφορά από ανταγωνιστικό πάροχο

ΠΗΓΗ www.xristika.gr

Προηγούμενο άρθροΤην Κυριακή η μεγαλύτερη πανσέληνος του έτους
Επόμενο άρθροΔικαστικές αποφάσεις υπέρ της αναστολής εργασίας ανεμβολίαστων