Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής: “Η Μακεδονία εἶναι μία, τό δέ ὄνομά της δέν διαπραγμα-τεύεται, δεν πωλεῖται, δεν διαπομπεύεται”

Δημοσιεύτηκε στις: at 18:58
571 0

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΟΥΣ 22 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρός

Τούς Εἴκοσι καί Δύο Μητροπολίτας τῆς Μακεδονίας

Εἰς τάς ἕδρας Αὐτῶν.

Διά τῆς παρούσης ὁ εὐλαβῶς ὑπογράφων συστοιχούμενος πρός τήν ἐπιστολήν Σας, ἐκφράζει τήν συμπαράστασίν του πρός τό δίκαιον πανεθνικόν αἴτημα περί τῆς ὀνοματοδοσίας τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων.

Ἐπανερχόμενοι εἰς τό θέμα, διατρανώνουμε τήν παγίαν θέσιν πάντων, δηλονότι τοῦ Μητροπολίτου τῆς Ἐπαρχίας Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς καί τοῦ περί αὐτόν ἱεροῦ Κλῆρου, ὅπως διετυπώθη ἤδη κατά τό ψήφισμα τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς 15ης Ἰανουαρίου παρελθόντος ἔτους 2018, συμφώνως πρός τήν ὁποῖαν ἡ Μακεδονία εἶναι μία, τό δέ ὄνομά της δέν διαπραγμα-τεύεται, δεν πωλεῖται, δεν διαπομπεύεται καί γι’ αὐτό εἶναι ἀπο-δοκιμαστέα κάθε πρόταση πού χαρίζει στό γειτονικό κρατίδιο τό ἱερό ὄνομα τῆς Μακεδονίας.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός˙

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Σχετικά άρθρα

EKTOΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ”ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”. ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΠΗΡΑΝ ΘΕΣΕΙΣ.

Δημοσιεύτηκε από: - 14 Νοεμβρίου 2015 0
ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881/04.11.2015 (ΦΕΚ 2431/ 11.11.2015 τεύχος Β’) Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό…