Με την υπ. αριθμ. 25/2017- 04.07.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αν. Μακεδονίας και Θράκης και αφού προηγήθηκε συζήτηση για το ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων λειτουργίας  που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, αποφασίστηκε ομοφώνως

α) η έκδοση σχετικού ψηφίσματος προς τον Υπουργό Υγείας

β) η πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη, των κ.κ Βουλευτών, των κ.κ Δημάρχων, των κ.κ Αντιπεριφερειαρχών, των εργαζομένων και των γιατρών του Νοσοκομείου, με κοινή στάση και σύμφωνα με τα παραπάνω αιτήματα, με τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή λύση και

γ) σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική έκβαση από τον αρμόδιο Υπουργό εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να ζητηθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Χώρας μας κ. Τσίπρα.

Ακολούθως παραθέτουμε απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμ.  5/2017συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ:

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της αριθμ.  5/2017συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ

Αριθµ. Απόφασης:  25/2017

Θέμα :Συμπαράσταση ΠΕΔ ΑΜ-Θ για την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Στην Κομοτηνή σήμερα,4 Ιουλίου2017, ημέραΤρίτηκαι ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕ∆ ΑΜ-Θ), στα επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, Κομοτηνή 69 132, γραφεία της, κατόπιν της με Α.Π.415/23-6-2017πρόσκλησης-ημερήσιας διάταξης, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Ευάγγελου Λαμπάκη, Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε µέλος της, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ 75/2011 (ΦΕΚ 182 Α/22-8-2011)«ΠΕΔ & ΚΕΔΕ». Με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν και οι Δήμαρχοι-μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΑΜ-Θ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Ύστερα από διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 21 µελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 11συγκεκριμένα:

 

 1. Λαμπάκης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Τσανάκα Δήμητρα, Δήμαρχος Καβάλας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 3. Αθανασιάδης Θεόδωρος, Δημ. Σύμβουλος Προσοτσάνης, Γραμματέας Δ.Σ.
 4. Μαυρίδης Βασίλειος, Δήμαρχος Ορεστιάδας, Μέλος Δ.Σ
 5. Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Θάσου, Μέλος Δ.Σ.
 6. Τσιτιρίδης Γεώργιος, Δήμαρχος Αβδήρων, Μέλος Δ.Σ.
 7. Τσομπανόπουλος Ευάγγελος, Δήμαρχος Νέστου, Μέλος Δ.Σ.
 8. Σωτηριάδου Αλεξάνδρα, Δήμαρχος Παρανεστίου, Μέλος Δ.Σ.
 9. Καζάκου Φελίνα, Δημοτική Σύμβουλος Κομοτηνής, Μέλος Δ.Σ.
 10. Γραβάνης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής, Μέλος Δ.Σ.
 11. Σιμιτσής Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας, Μέλος Δ.Σ.
 12. Τσολακίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Αβδήρων, Μέλος Δ.Σ
 13. Μιχαηλίδης Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης, Μέλος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας, Μέλος Δ.Σ.
 2. Αναστασιάδης Φίλιππος, Δήμαρχος Παγγαίου, Μέλος Δ.Σ.
 3. Δαλακάκης Δημήτριος, Δήμαρχος Δοξάτου, Μέλος Δ.Σ.
 4. Γιαννόπουλος Βασίλειος, Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, Μέλος Δ.Σ.
 5. Καδή Ισμέτ, Δήμαρχος Ιάσμου, Μέλος Δ.Σ.
 6. Τσέπελης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης, Μέλος Δ.Σ.
 7. Φιλόσογλου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας, Μέλος Δ.Σ.
 8. Γκαράνης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής, Μέλος Δ.Σ.

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι: 1) Κομοτηνής κ. Γ.Πετρίδης -Μέλος του Δ.Σ της ΚΕΔΕ , 2) Διδυμοτείχου,κ. Πατσουρίδης Παρασκευάς, 3)Προσοτσάνης κ. Λύσσελης ΄Αγγελος.

………………………………………………………………………………………………………………

΄Επειτα ο κ. Πρόεδρος  εισηγούμενος εκτός της ημερήσιας διάταξης, προτείνει όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την παρούσα συνεδρίασή του, συζητήσει και λάβει απόφαση επί του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος :« Συμπαράσταση ΠΕΔ ΑΜ-Θ για την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου», το οποίο προτάθηκε από το Δήμαρχο Διδυμοτείχου, διότι αυτό εμφανίζεται ως κατεπείγον.

Το Δ.Σ. μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την οποία βρίσκει ορθή και δικαιολογημένη, βλέποντας και τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄182/22-08-2011) «ΠΕΔ και ΚΕΔΕ»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α

Χαρακτηρίζει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα συνεδρίασή της.

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος για το εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε το λόγο στον κ. Π.Πατσουρίδη, Δήμαρχο Διδυμοτείχου, ο οποίος αναφέρει ότι, στις 18 Μαρτίου 2017, μετά από πρόσκληση του ιδίου, προς τους Θεσμικούς Φορείς Κεντρικού και Βορείου ΄Εβρου και τους εκπροσώπους του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνήλθαν σε σύσκεψη και συζήτησαν το ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων λειτουργίας  που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Μετά από εκτενή συζήτηση του θέματος  ομόφωνα αποφάσισαν:

«Α. Για την  έκδοση ψηφίσματος  και διαβίβασή του προς τον Υπουργό  Υγείας με τα παρακάτω αιτήματα:

 

 • Την πλήρη αυτονόμηση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, από το Πανεπιστημιακό Γενικό  Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
 • Την ανάπτυξη 150 κλινών, όπως προέβλεπε ο παλιός οργανισμός έναντι των 130 κλινών που υπάρχουν (συμπεριλαμβανομένης και της μονάδας τεχνητού νεφρού), ώστε να αναπτυχθούν και άλλες απαραίτητες κλινικές (ουρολογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ, κ.λ.π)
 • Την πρόσληψη αναγκαίου αριθμού εργαζομένων (ιατρικού-νοσηλευτικού-διοικητικού-λοιπού προσωπικού), με την αναλογία λειτουργίας των 150 κλινών.
 • Την επαναφορά αποσπασμένου προσωπικού (ιατρικού-νοσηλευτικού-διοικητικού) στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
 • Την επανένταξη των Κέντρων Υγείας Ορεστιάδας και Δικαίων στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, ταυτόχρονα με την πλήρη αυτονόμησή του.
 • Την επιστροφή εξοπλισμού (από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης) στο Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου, καθώς και όποιου άλλου εξοπλισμού του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης είναι σε αχρησία.

 

Β.Για την πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη, των κ.κ Βουλευτών, των κ.κ Δημάρχων, των κ.κ Αντιπεριφερειαρχών, των εργαζομένων και των γιατρών του Νοσοκομείου, με κοινή στάση και σύμφωνα με τα παραπάνω αιτήματα, με τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή λύση.

Γ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική έκβαση από τον αρμόδιο Υπουργό εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να ζητηθεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Χώρας μας κ. Τσίπρα.

Ενωμένοι σαν μια «γροθιά», όπως είναι πάντοτε μπροστά στα προβλήματα του Κεντρικού και Βορείου ΄Έβρου, θεσμικοί φορείς και εκπρόσωποι του Νοσοκομείου θα διεκδικήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο και αγωνιστικότητα τη δικαίωση του αιτήματος για την αυτονόμηση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με την ανάπτυξη 150 κλινών.»

 Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, προτείνει την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης από την ΠΕΔ ΑΜ-Θ, για την επίλυση των παραπάνω αιτημάτων.

Στη συνέχεια διεξάγεται διάλογος επί του θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη  τα προλεχθέντα,βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 18 του  Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ Α΄182/22-08-2011) «ΠΕΔ και ΚΕΔΕ»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α

1.Εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του,  προς τους Θεσμικούς Φορείς Κεντρικού και Βορείου Έβρου και τους εκπροσώπους του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και συμπλέει με τα αιτήματά τους,για την   επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας  που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπως αυτά διατυπώθηκαν στο αναφερόμενο στην εισήγηση της παρούσας εκδοθέν ψήφισμά τους.

2-Να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθειά τους για την επίτευξη των στόχων τους, εξουσιοδοτώντας προς τούτο τον Πρόεδρο της ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ. Ευάγγελο Λαμπάκη.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  25/2017

Ακριβές Απόσπασμα

που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΑΜ-Θ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

 

 

Προηγούμενο άρθροΑναστάσιος Δημοσχάκης: “Η δίωξη Καραμπίνη είναι εκδικητική – πολίτικη. Θίγει το Πανεπιστήμιο και τη Θράκη”
Επόμενο άρθροΌλα έτοιμα για την μεγάλη συναυλία του Πολυκοινωνικού – Δείτε στιγμιότυπα από τις πρόβες