Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε στις: at 07:22
150 0

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 14.07.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  συμμετέχουν, στη 13η (Τακτική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
 • τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 
 • τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 41332/02-07-2021 (ΦΕΚ 2879/02-07-2021, τ. Β΄) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις 
 2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 11 Π.Δ. 71/2020 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους (εκπροσώπου των εργαζομένων) του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 5. Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή της (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 6. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή του (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 7. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06) (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
 8. Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου (λόγω θανάτου) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 9. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (Κακαλής Δημήτριος, κατάστημα Μπακαλόγατος), κατ’ εξαίρεση της 115/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 10. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης ακινήτων για στέγαση και λειτουργία του 15ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 11.  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία του Βιοαγρού  του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
 12. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (απευθείας ανάθεση) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/16, για την «Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού», λόγω αποκλειστικότητας  (Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθ.) 
 13. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αποχαρακτηρισμό από ρέμα και έγκριση εκποίησης δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Άβαντα (τμήμα του υπ΄ αριθμ. 722 τεμαχίου) (Εισηγ. κ. Παλαιολόγου Κ.) 
 14. Έγκριση παραχώρησης χώρων σχολείων σε φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης  (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
 15. Έγκριση ίδρυσης τμήματος ένταξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2021-2022 (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
 16. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.) 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος  

Σχετικά άρθρα

Eργασίες εξωραϊσμού και αποκατάστασης φθορών στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. της Αγίας Μαρίνας Μαΐστρου

Δημοσιεύτηκε από: - 14 Ιουλίου 2020 0
Στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. της Αγίας Μαρίνας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου πραγματοποιήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης…

Χαμός στο τελωνείο των Κήπων

Δημοσιεύτηκε από: - 2 Ιουλίου 2016 0
Μεγάλη ταλαιπωρία και εκνευρισμός για τους Τούρκους τουρίστες που έκαναν το… «λάθος» να επισκεφθούν τη χώρα μας και ιδιαίτερα τον…

Προτάσεις του Δημήτρη Μερκούρη στην 1η Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από: - 17 Σεπτεμβρίου 2019 0
ΠΡΟΣ Πρόεδρο Κοινότητας Αλεξανδρούπολης Κοιν:. Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικούς Συμβούλους, Δημοτικές και Κοινοτικές Παρατάξεις Αλεξανδρούπολη 15/9/20 Κ. Πρόεδρε…