Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 11.11.2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 συμμετέχουν, στην 19η (Τακτική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
 • τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 
 • τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  και 60249/22.09.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις 
 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού, για συμμετοχή στις διαδικασίες σύνταξης – επικύρωσης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)
 4. Έγκριση προϋπολογισμού του “Κληροδοτήματος Αντουανέττας Δεμντζαν του Ιωάννου” για το  οικονομικό έτος 2021 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 5. Έγκριση αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου για αόριστο χρόνο για τη στέγαση και λειτουργία Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.) 
 6. Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2021 (Εισηγ. κ. Δούκας Δ.)
 7. Έγκριση, εκ νέου εκμίσθωσης, αγροτεμαχίων του οικισμού Δορίσκου της Δημοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 8. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 9. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολιός Δημήτριος  

Προηγούμενο άρθροΧαράλαμπος Μιχαηλίδης: “Σε δύο βάρδιες οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΑ (από 7.00 έως 10.00 μ.μ.) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών”
Επόμενο άρθροΕπιμελητήριο Έβρου: Θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης στο αίτημα των επιχειρήσεων λιανεμπορίου