ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 09.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συμμετέχουν, στη 10η (Τακτική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με:

⦁ το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19,
⦁ τις από 11.03.2020 και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
⦁ τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020 60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.33506/28-5-2021 (ΦΕΚ 2233/29-5-2021, τ. Β΄) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

⦁ Αιτήσεις-Ενημερώσεις

⦁ Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
⦁ Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή της (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
⦁ Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή του (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
⦁ Αντικατάσταση εκπροσώπου της παράταξης ¨Πόλη & Πολίτες, Βαγγέλης Λαμπάκης¨ στο Δ.Σ της ΤΙΕΔΑ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
⦁ Ίδρυση Πειραματικού Γυμνασίου- Μεταστέγαση σχολείου (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευάγ.)
⦁ Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για χρήση Δημοτικού πάρκινγκ (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
⦁ Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης έως 31-12-2025(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
⦁ Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου για τοποθέτηση περιπτέρου πληροφοριών στον ‘ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ’ για τρία (3) έτη (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
⦁ Έγκριση δεκάμηνης παράτασης του υπ’ αριθμ. 13468/29-03-2016 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκμίσθωσης του Κυλικείου εντός του σταδίου «Φώτης Κοσμάς» κατ’ άρθρο 111 του Ν.4790/21 λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που προκάλεσε ο COVID-19 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
⦁ Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων εντός ορίων διοικητικής αρμοδιότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης από το 2022 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
⦁ Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες B΄ δόση 2021 (B΄X.E 2021) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
⦁ Έγκριση ίδρυσης τμήματος ένταξης στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αλεξ/πολης (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
⦁ Αντικατάσταση μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ‘Εγνατία Οδός ΑΕ’ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “Μαυρότοπος” του Δ. Αλεξανδρούπολης (μέσω της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ‘ «Έργα αποκατάστασης εννέα χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στους Δήμους Ν. Ζίχνης, Αμφίπολης και Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» – «Έργα Αποκατάστασης έξι ΧΑΔΑ στο Δ. Σιντικής και δύο ΧΑΔΑ στο Δ. Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» – «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στις θέσεις «Παππάς» και «Μαυρότοπος» του Δήμου Αλεξανδρούπολης» )» (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

⦁ Χορήγηση ή μη συναίνεσης άδειας εκσκαφής για ανεύρεση θησαυρού (Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευαγ.)
⦁ Τροποποίηση της υπ αριθμ 13/2017 ΑΔΣ σε συνέχεια της υπ αριθμ 207/2020 ΑΔΣ με θέμα: Παράταση ισχύος της Αποδοχής δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου του άξονα 4 – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» – Παράταση Σύμβασης (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

⦁ Τροποποίηση της υπ αριθμ 687/2018 ΑΔΣ με θέμα: Παράταση ισχύος της Αποδοχής δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου “ του άξονα 2 – Αστική Aναζωογόνηση 2017» – Παράταση Σύμβασης (Εισηγ. κ. Πάλλης Αθ.)

⦁ Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (Ν.4759/2020) στο ΟΤ513-512 (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.
και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος

Προηγούμενο άρθροΚΟΜΟΤΗΝΗ: Θεία Λειτουργία για τα παιδιά που γράφουν εξετάσεις
Επόμενο άρθροΠροειδοποίηση “Πυρήνα Κώστα Καραμανλή”: Η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι Νεοδημοκράτες ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ