Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δημοσιεύτηκε στις: at 23:49
101 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα προβεί σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  στις  26-2-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣEIΣ

 

 1. Σχετικά: Μελέτη υπογειοποίησης αρδευτικού δικτύου παρέμβριων αγροκτημάτων».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.

 

 1. Σχετικά: Κατασκευή νέων δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών στον ποταμό Άρδα.

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.

 

 1. Σχετικά: Ίδρυση και λειτουργία ενός αναπτυξιακού οργανισμού για την ΠΑΜΘ

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.

 

 1. Σχετικά: «Ενημέρωση για την πορεία του Προγράμματος Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης των Επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Χριστόδουλος Τοψίδης.

 

 1. Σχετικά: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΘΑΣΟ»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Λυμπεράκης

 

 1. Σχετικά: Για την μετακίνηση των μαθητών από την Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Δράμα σε σχολεία του Δήμου Δράμας»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.   Τρέλλης Χρήστος

 

 1. Σχετικά: «Ενημέρωση για μη ανάκληση αδειών ταξί, παρά την σχετική υποχρέωση»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Χριστόδουλος Τοψίδης.

 

 1. Σχετικά: «Νομαρχιακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Ξάνθης».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Χριστόδουλος Τοψίδης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Β΄ Τρίμηνο 2020.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

 

 1. Έγκριση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2020

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

 

3.Έγκριση κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) & Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για πετρελαιοειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-07-2017), για το έτος 2021.

Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου .

 

 1. Έγκριση θέσπισης παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κων/νος Αντωνιάδης.

 

 1. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια του υποέργου «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531.

Εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) επιπτώσεων του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Διδυμοτείχου» στο Δήμο Διδυμοτείχου, από τη ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του κ. ΣΓΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.859τ.μ. στη θέση «Γρανίτης» της Τ.Κ.Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του κ. ΣΓΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.724,01τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Γρανίτης) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας NORDIA ENERGY A.E.B.E. για την ανανέωση – τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. που αφορά εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη έκτασης 73.329,06τμ, (θέση Δροσερό Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου,  της Π. Ε. Δράμας.  

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

   

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ με σκοπό την τροποποίηση της ΑΕΠΟ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 77.104,14τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Τροποποίηση της ΑΕΠΟ 220/7.2.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΧΣΟΡ1Υ-Κ21) υφιστάμενης κτηνοτροφικής Μονάδας ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ, που είναι εγκατεστημένη σε αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Οχυρού, Δ. Κ. Ν ευροκοπίου, ΠΕ Δράμας,λόγω προσθήκης μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 499 kWel από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) με σκοπό την ανανέωση – τροποποίηση της ΑΕΠΟ, της εταιρείας HERMES MARBLES Ι.Κ.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. απο την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 86.061,00τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργοι (θέση Βράχια ) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Μ. Ε.Ε. αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 35.142,89 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Χορτοκόπι», Δ.Κ. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μεσσορόπης» στον Δήμο Παγγαίου, που προτείνεται από την ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

15.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων  του έργου «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μουσθένης» της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου στο Δ. Παγγαίου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 99.159 τ.μ. της Ι.Κ.Ε. «Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ», στη θέση «Δενδράκια» Δυσβάτου του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τoν Κομβικό Σταθμό Βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία «ΚΑΒΑΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 1001122» της εταιρείας «VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» στην περιοχή «Βασιλάκη Τσιφλίκι» Αμυγδαλεώνα του Δήμου Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 21.753,06 τ.μ. της Ε.Ε. «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΟΥΡΓΕΝΑ ΘΑΣΟΥ», στη θέση «Μούργενα» του Δ. Θάσου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών εκτάσεως 181.912,5 τ.μ. της «ΩΜΕΓΑ Α.Β.Ε.Ε.», στη θέση «Ερείπια Ξεριά» Νέου Ξεριά του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «E.S. ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 44,80MW στη θέση «ΛΟΦΟΣ – ΠΟΥΛΙΑ» του Δ. Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Α.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

  1. Πέτροβιτσ  Δημήτριος 26. Ταπατζάς Εμμανουήλ  
  2. Τσαλικίδης  Νικόλαος                                  27. Πατακάκης  Ανάργυρος
  3. Παπαδόπουλος  Γεώργιος                          28. Ιμάμογλου Τζιχάν
  4. Γαλάνης Βασίλειος                                       29. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά
  5. Ευφραιμίδης Νικόλαος                               30. Βουρβουκέλης Οδυσσέας  
  6. Τσώνης Αθανάσιος                                      31. Χατζηγκενέ  Ιρφάν
  7. Παπαεμμανουήλ  Γρηγόριος                     32. Πολυμέρου  Μαρία
  8. Κουρτίδης  Κωνσταντίνος                          33. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος
  9. Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά                 34. Χατζηπέμου Χρήστος
10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος                        35. Μαχμούτ Σερκάν
11. Ιμπράμ  Αχμέτ                                              36. Κουράκ Ριτβάν
12. Βενετίδης Κωνσταντίνος                            37. Αργυρίου Νικόλαος
13. Γαλανόπουλος Δημήτριος                         38. Λυμπεράκης Δημήτριος   
14. Δελησταμάτης Βασίλειος                          39. Σιμιτσής   Κωνσταντίνος
15. Πολίτης Αλέξιος                                          40. Γρανάς  Αρχέλαος
16. Ναλμπάντης  Κωνσταντίνος                     41. Ζιμπίδης Γεώργιος  
17. Τοψίδης Χριστόδουλος                             42. Ζαμπουνίδης Ιωάννης
18. Μαρκόπουλος  Θεόδωρος                       43. Δόντσος Δημήτριος
19. Γάκης  Χρήστος                            44. Τρέλλης Χρήστος
20. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος                           45. Στεφανίδης Ιωάννης
21. Βαβίας Σταύρος                                          46. Συμεωνίδης  Θεόδωρος  
22. Αμοιρίδης Μιχαήλ                                     47. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος
23. Βουλγαρίδης  Νικόλαος                           48. Καριπίδης Παύλος  
24. Εξακουστός  Κωνσταντίνος                      49. Περεντίδης Θεόδωρος
25. Μωυσιάδης  Αριστείδης                          50. Καραγιώργης  Ανδρέας

       Β.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
 2. Βουλευτές της Περιφέρειας Α Μ Θ
 3. Εκτελεστική Γραμματέα της περιφέρειας Α.Μ. Θ
 4. Δημάρχους της Περιφέρειας Α Μ Θ
 5. Γενικούς Δ/ ντες της Περιφέρειας Α Μ Θ
 6. Μ.Μ. Ενημέρωσης (δια του γραφείου τύπου)

Σχετικά άρθρα

“Πλημμύρισε” με βασιλικούς ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αλεξανδρουπόλεως , την παραμονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Δημοσιεύτηκε από: - 13 Σεπτεμβρίου 2020 0
“Πλημμύρισε” με βασιλικούς ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως , παραμονή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των Ιερέων…

Ένταξη στο «Φιλόδημος ΙΙ» η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ σε σχολεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από: - 9 Οκτωβρίου 2020 0
Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX, η πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής…

Κατάθεση επίκαιρης ερώτησης για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το δημογραφικό

Δημοσιεύτηκε από: - 11 Οκτωβρίου 2016 0
Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,…

Θανάσης Βίτσας: “Κάποιοι κάνουν λαϊκισμό πάνω στη θεομηνία της Σαμοθράκης – Το θεωρώ ανήθικο”

Δημοσιεύτηκε από: - 31 Οκτωβρίου 2017 0
Eπίθεση κατά όσων χρησιμοποιούν την θεομηνία που έπληξε τη Σαμοθράκη για να κάνουν μικροπολιτική, εξαπέλυσε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε…