Πίνακας 1. Περικοπές συντάξεων ανά νομική βάση Μάιος 2010-Σεπτέβριος 2015
Μήνας ψήφισης Νόμος Κύρια /επικουρική Περιγραφή
1 Μάιος 2010
(προ μνημονίου) 3845/10 Κύριες Περικοπή δώρων και αντικατάσταση με επιδόματα (€800 συνολικά, με εξαιρέσεις). Επικουρικές παραμένουν επί 14.
2 Ιούλιος 2010
Μνημόνιο 3863/10
3865/10 Κύριες. Μερικές επικ.. Βασική ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ορίζει νέο σύστημα για μετά το 2015. Μεταβατικές ρυθμίσεις και εξαγορές για ώριμα δικαιώματα. «Διασφαλίζει βιωσιμότητα»
3 Σεπτ. 2011, εφαρμογή 8/2010 3869/11 Κύριες Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων
Μειώσεις κλιμακωτά από 3% από €1,4 χιλ ως 13% για άνω των €3,5 χιλ επί του συνόλου του ποσού1
4 Σεπτ. 2011, εφαρμογή 9/2011 3869/11 Επικ2 Μειώσεις κλιμακωτά από 3% >€300 ως 10% για >€650

5 Ιούλιος 2011
(μεσοπρόθεσμο) 3986/11
4002/11 Κύριες Μεγαλύτερες μειώσεις για συνταξιούχους <60 ετών
6% > €1700 ως 10% για >€3000 επί του συνόλου1
6 Οκτώβριος 2011
εφαρμογή
11/2011 4024/11 Κύριες Περαιτέρω μειώσεις για νεότερους συνταξιούχους
<55 ετών : 40% μείωση για >€1000
<60 ετών: 20% μείωση για >€1200

7 Οκτώβριος 2011
Εφαρμογή 11/2011 4024/11 Επικ.2 (a) ETEAM – μείωση 30% αν >€150
(b) Άλλα επικ – γενική μείωση 15%.
(c) ΔΥ μείωση δεύτερης επικουρικής 20%
8 Μάρτιος 2012
εφαρμογή
1/2012 4046/12 Κύριες Περαιτέρω μειώσεις 12 % σε συντάξεις >€1300
9 Μάρτιος 2012
εφαρμογή
1/2012
4046/12 Επικ Ολες οι επικουρικές συντάξεις
(a) <250 μείωση 10%1
(b) 250-30):μείωση 15%
(c) >300κ Μείωση of 20%
10 Νοέμβριος 2012
Εφαρμογή 1/2013 4093/12 (Κύριες+επικ) Στο σύνολο συντάξεων (Κύρια+ επικουρική)
(a) €1000-1500 μείωση 5% στο σύνολο1
(b) 1500-2000 μείωση 10% στο σύνολο1
(c) 2000-3000 μείωση 15% στο σύνολο1
(d) > 3 000 μείωση 20% στο σύνολο1
Κατάργηση επιδομάτων δώρων στις κύριες και επικουρικές
11 Iούλιος 2014 4254/12
(Ρήτρα) Επικ. ΕΤΕΑ -5,2% σε όλες τις επικουρικές ΕΤΕΑ
(Μετοχικά ταμεία ΔΥ και ενστόλων εξαιρούνται)
12 Αύγουστος 2015
(Μνημόνιο) 4336/15
Κύριες και επικ. Επιβολή 6% εισφοράς υγείας σε κύριες και επικουρικές
Κύριες +2 % επί του ποσού προ περικοπών
Επικ. +6% επί ποσού μετά περικοπών
Υποχρεώσεις 3ου μνημονίου ; ; ; Κύριες και επικουρικές Για όλους: Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος (επικ)
Για νέους συνταξιούχους:
Εφαρμογή Νόμου Λοβέρδου για χρόνο από 2011
Προσαρμογή κατωτάτων ορίων στο ΗΑΕ 2011 (-20%) –.

Εναλλακτικά Ισοδύναμα;;; – ΑΓΝΩΣΤΟ
1 Μετά το κατώφλι, η μείωση επιβάλλεται επί του συνόλου του ποσού και όχι επί του ποσού που υπερβάλλει το κατώφλι. υπερβάλλοντος
2 Υπολογισμοί επί των επικουρικών συντάξεων αγνοούν το μέγεθος της κύριας σύνταξης

Οι περικοπές επικάθονταν η μια πάνω στην άλλη. Το σωρευτικό τελικό αποτέλεσμα εμφανίζεται στο Διάγραμμα 1. Στις υψηλότερες συντάξεις, το ποσοστό περικοπής υπερβαίνει το 50% για υψηλές συντάξεις του Δημοσίου και 47% του ΙΚΑ. Η απώλεια αυξήθηκε το τελευταίο 12μηνο λόγω της επιβολής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος το 2014 (-5,2% στις συντάξεις ΕΤΕΑ) και της εισφοράς υγείας 6% το 2015

Προηγούμενο άρθροΑυτοί πληρώνουν το 1 δισ. ευρώ του ασφαλιστικού (λίστα)
Επόμενο άρθροΣτα “κάγκελα” οι ένστολοι-Μαχαίρι έως 200 ευρώ στις νέες συντάξεις