ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις που αφορούν στον νόμο υπ’ αριθμ.5003/14-12-22, Α’ Τεύχος, άρθρο 87,παρ.α)»

Εξοχότατη κα Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Απευθυνόμαστε προς το πρόσωπό σας για να σας ζητήσουμε να μας απαντήσετε εγγράφως σε μια διευκρίνιση που αφορά στην «Τροποποίηση άρθρου 194 ν. 3463/2006- Μίσθωση ακινήτων από το Δημόσιο» στον νόμο υπ’ αριθμ.5003΄/14-12-22, Α’ Τεύχος, ο οποίος ψηφίστηκε από την Βουλή και αφορά στα θέματα: «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις». Σήμερα μελετήσαμε όλον τον νόμο. Μελετώντας τον νόμο, φτάσαμε και σταθήκαμε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο.Τ.Α και συγκεκριμένα στο άρθρο 87, που αφορά στη «Μίσθωση ακινήτων από το Δημόσιο- Τροποποίηση άρθρου 194 ν.3463/2006»,παρ.α). Επιπρόσθετα, επιθυμούμε να εκφράσουμε ανησυχίες μας, προβληματισμούς μας κι απόψεις μας επί της μεταρρύθμισης αυτού του νόμου (αν και πολύ «μικροί» ως θέσεις στην κοινωνία που διοικείτε), βασιζόμενοι στο ιστορικό που ενδεχομένως αφορά στο κίνητρο αυτής της μεταρρύθμισης.

Λόγω της επισφαλούς θέσης του σχολείου, στο οποίο είμαστε μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (3ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου Ν.Έβρου), σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εγγράφως τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το σημείο/άρθρο του νόμου υπ’ αριθμ.5003΄/14-12-22, Α’ Τεύχος, άρθρου 87, παρ.α), «….Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δημοπρασίας έως και δύο (2) μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους ή προκύπτουν επείγοντες και απρόβλεπτοι λόγοι κατά τη διάρκεια αυτού που υπαγορεύουν την προσωρινή μεταστέγαση του σχολείου σε άλλο κτήριο. Για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με τα δύο τρίτα (2/3)…..». Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για το ποιοι ορίζονται ως επείγοντες κι απρόβλεπτοι λόγοι στην παράγραφο αυτού του άρθρου κι από ποια/ο ισχύουσα νομοθεσία ή διάταγμα ορίζονται. Επιθυμούμε και σας παρακαλούμε να μας στείλετε εγγράφως και συγκεκριμένα ποιοι ορίζονται επείγοντες κι απρόβλεπτοι λόγοι και ποιες ακριβώς είναι οι αιτίες που οφείλει να περιλαμβάνει η αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με τα 2/3 αυτού κι όχι πλέον με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, όπως ίσχυε μέχρι και στις 14/12/22 που υπογράφηκε η μεταρρύθμιση του νόμου.

 

Αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο λίγους μήνες πριν την ξαναϋποσχόμενη νομοθέτηση για την ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας να έγινε αυτή η μεταρρύθμιση του νόμου. Η αιτία που σας ζητούμε να μας απαντήσετε εγγράφως, εάν δεν το γνωρίζετε ήδη, είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 3 έτη περίπου το σχολείο μας βάλλεται από την Τοπική Δημοτική Αρχή, καθώς κι από άλλους υπεύθυνους που διαχειρίζονται την ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο, αν και μέχρι την ημέρα που μελετήσαμε τον νόμο που αναφέρουμε στο θέμα της παρούσας επιστολής, το θέμα «είχε μπει στον πάγο».Τρία χρόνια συζητούνταν αυτό το θέμα της προσωρινής στέγασης του Τμήματος Ψυχολογίας. Προς το παρόν, βέβαια, έχουμε καταφέρει να διασφαλίσουμε την συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου μας, αποδεικνύοντας εμπράκτως και βάσει νόμου τον λόγο ύπαρξής του και την παρατυπία της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να μεταστεγαστούν οι 150 μαθητές του με αμέλεια και χωρίς σχεδιασμό.Τόσος χρόνος δόθηκε και πήγε χαμένος και για την ανακατασκευή κτιρίων για την προσωρινή στέγαση του Τμήματος Ψυχολογίας και για την πρόληψη της αναστάτωσης 150 μαθητών του τόπου μας. Σ’ αυτό αναφερόμαστε, διότι στο παρελθόν υπήρξε ακυρωτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ.77/2021 που αφορούσε την μεταστέγαση των μαθητών του σχολείου μας για να στεγαστεί το Τμήμα Ψυχολογίας. Η ακύρωση της απόφασης υπογράφηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δρ. Ιωάννη Κ. Σάββα, με αρ.πρωτ.200782/09-09-2021 και ΑΔΑ: ΩΚ300Ρ1Υ-ΙΟΙ.

Αναρωτιόμαστε επίσης, ….κονδύλια δεν δόθηκαν για να ανακατασκευαστούν και να συντηρηθούν κτίρια για την προσωρινή τοποθέτηση αυτού του Τμήματος; Για ποιο λόγο ενώ υπήρξε και υπάρχει χρόνος, χρειάζεται να «κλείσει» ένα σχολείο στον τόπο μας και να αναστατωθούν μαθητές κι εκπαιδευτικοί; Πού είναι η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, πού είναι η Συνθήκη των Δικαιωμάτων του παιδιού, πού είναι η βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών; Υποψιαζόμαστε, χωρίς βέβαια να είμαστε σίγουροι, ότι το κίνητρο της μεταρρύθμισης του συγκεκριμένου άρθρου αυτού του νόμου, αφορά στο να είναι έτοιμο το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την μεταστέγαση των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου, έστω και με την άρνηση της αντιπολίτευσης (όπως ανέφερε ο κ. Δήμαρχος στην χθεσινή συνέντευξή του)….με τα 2/3 δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ελπίζουμε να μην ισχύει αυτή η υποψία μας κι ας είναι ιδέα μας…αρκεί να μην «κλείσει» το σχολείο όπου φοιτούν αυτοί οι 150 μαθητές. Όλοι οι άνθρωποι που υπέγραψαν την μεταρρύθμιση του άρθρου αυτού του νόμου, ουδέποτε έχουν μπει στα σχολεία του Διδυμοτείχου για να γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί τόσο όσον αφορά στην νομιμοποίηση των κτιρίων, όσο κι ένα σωρό άλλα κτιριακά και λειτουργικά θέματα. Ουδέποτε έχουν έρθει να δούνε την παραμέληση αυτού του τόπου! Να δούνε πόσα κτίρια είναι κατεστραμμένα και αφημένα συμβάλλοντας στην μείωση της ποιότητας και του τουρισμού του Διδυμοτείχου. Μιλώντας για ανάπτυξη ενός τόπου, κατασκευάζουμε κι ανακατασκευάζουμε, όσος κόπος και χρόνος χρειαστεί… δεν «κλείνουμε» λειτουργικά σχολεία για να «φανεί» ότι ιδρύσαμε μια σχολή της οποίας την βιωσιμότητα και σκοπιμότητα δεν γνωρίζουμε. Με αυτό τον τρόπο δεν θυμούνται με ομορφιά οι πολίτες του εκάστοτε τόπου το όνομά μας! Ίσως θα ήταν πιο δημιουργικό και ποιοτικό να μεταρρυθμιστούν νόμοι που αφορούν στην ανακατασκευή και συντήρηση κτιρίων για την Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμια εκπαίδευση ή να δοθεί προτεραιότητα στην επίσπευση εργασιών για την ανακατασκευή κτιρίων για την προσωρινή στέγαση τμημάτων της Γ’ Βάθμιας εκπαίδευσης. Ίσως, αν δινόταν προτεραιότητα και στην φροντίδα του δικτύου ύδρευσης του Διδυμοτείχου που κάθε τόσο «διώχνει» πολίτες, ντόπιους και προσωρινά εγκατεστημένους για επαγγελματικούς και σπουδαστικούς λόγους. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις περισσότερες περιοχές οι οικογένειες δεν έχουν για 10 και 15 συνεχόμενες ημέρες νερό. Σας παρακαλούμε να σκεφτείτε σοβαρά αυτά που αναφέρουμε και προτείνουμε.

Με την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε ότι προσφάτως έκλεισε ένα σχολείο του Δήμου Διδυμοτείχου (βρίσκεται σε αναστολή, λόγω του μικρού αριθμού μαθητών), στο χωριό Ασπρονέρι κι ότι χθες 19/01/23, ο Δήμαρχος του Διδυμοτείχου, ανέφερε δημοσίως σε συνέντευξή του, ότι υπάρχουν κι άλλες λύσεις για προσωρινή στέγαση… ίσως για κάποιους λόγους να ξέχασε το Δημοτικό σχολείου Ασπρονερίου, αλλά, ανέφερε τις αποθήκες της ΕΑΣ, προκάτ κατασκευή και στο παρελθόν έχουμε στείλει σε αρμόδιους έπειτα από δική τους ερώτηση, επανειλημμένα κι άλλες λύσεις, οι οποίες λόγω του ότι χρειάζονταν χρόνο και είχαν κόστος- «είπαν» οι αρμόδιοι, όπως αναφέρει ο κ. Δήμαρχος- απορρίφθηκαν. Το σχολείο Ασπρονερίουπρος το παρόν, βάσει λογικής, χρειάζεται να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, εφόσον μέχρι πρόσφατα στέγαζε μαθητές της Α’ Βάθμιας εκπαίδευσης και το μόνο που ενδεχομένως να χρειάζεται, να είναι κάποιες επισκευές και νομιμοποιήσεις, όπως χρειάζονται σχεδόν όλα τα κτίρια του Δήμου Διδυμοτείχου που έχουν παραμεληθεί έως σήμερα από την εκάστοτεΤοπική Διοίκηση. Έτσι, ίσως υπάρξει κίνησηστον τόπο, εφόσον θα υπάρχει περισσότερη κίνηση στα αστικά και λεωφορεία του ΚΤΕΛ, θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και θα τονωθούν οικονομικά και οι γύρω περιοχές του Ασπρονερίου, μήπως και προληφθεί και η ερήμωση αυτών των περιοχών. Πού είναι τα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και στο ιατρικό προσωπικό της περιοχής μας για να αυξηθεί ο πληθυσμός μας; Δεν αυξάνεται ο πληθυσμός με τέτοιους τρόπους…με τέτοιους τρόπους, συγχωρέστε μας, αλλά μειώνεται ο πληθυσμός.

 

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο αριθμεί σήμερα 150 περίπου μαθητές (2ο σε δύναμη στο Διδυμότειχο) και γι’ αυτό επιθυμούμε κι επιμένουμε να μας απαντήσετε εγγράφως ποιες θα ήταν οι αιτίες που θα μπορούσαν να μεταστεγαστούν τόσοι μαθητές της Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης για να στεγαστεί προσωρινά και χωρίς καμία μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας, ένα Τμήμα Ψυχολογίας της Γ’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός εάν υπάρχουν αυτές οι μελέτες και για κάποιον άγνωστο λόγο για εμάς δεν τις λάβαμε όταν τις ζητήσαμε από τους αρμόδιους φορείς).

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων να γνωρίσουμε το μέλλον του σχολείου των παιδιών μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να συμβάλλουμε στην συνέχιση της λειτουργίας του, έχοντας διευκρινίσει εσείς το τι ακριβώς εννοεί ο συγκεκριμένος νόμος «σε επείγοντες και απρόβλεπτους λόγους για την μεταστέγαση ενός σχολείου», καθώς και τον νόμο που τους ορίζει.

Παρακαλούμε για την δική σας συμβολή τόσο στην βραχυπρόθεσμη, όσο και στην μακροπρόθεσμη εξέλιξη του τόπου μας και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών μας, φροντίζοντας να συναποφασίζετε και να συνυπογράφετε σε αποφάσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια τόσο του τόπου μας όσο και της Ελλάδας. Προσδοκούμε από εσάς, ως ηγέτες της Ελλάδας να είστε οι πρώτοι που θα δώσετε το παράδειγμα τήρησηςκαι σεβασμού της Διεθνούς Συνθήκης των Δικαιωμάτων των παιδιών κι όπως αυτή τα ορίζει, μη επιτρέποντας να μεταστεγαστούν τα παιδιά του σχολείου μας, εάν η τοπική Δημοτική Αρχή συνεχίσει να επιθυμεί ακόμη να τα μεταστεγάσει για να στεγαστεί ένα Τμήμα αγνώστου βιωσιμότητας και σκοπιμότητας.

Ελπίζουμε να διαβάσατε προσεκτικά την επιστολή μας. Αναμένουμε μέσα στο χρονικό περιθώριο που ορίζει ο νόμος να μας απαντήσετε εγγράφως στο παραπάνω ερώτημά μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας κι εάν το επιτρέπει ο χρόνος σας, παρακαλούμε και θα ήταν τιμή μας να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επιθυμείτε (Γραμματέας του Συλλόγου και πρόσωπο αναφοράς: Νταπιάπη Ουρανία-6943665153) .

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ

-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- -Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-

ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΠΙΑΠΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Προηγούμενο άρθρο21η Ιανουαρίου: Μνήμη του μαρτυρίου του Αγίου Ευγενίου, πολιούχου Τραπεζούντας (γράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης)
Επόμενο άρθροΡωμύλος Χατζηγιάννογλου: “Είμαστε έτοιμοι για τη λειτουργία του τμήματος Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο”