ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις (2) εργασίας για την στελέχωση του προγράμματος “Κέντρο Ημέρας για ΑμεΑ” στην Αλεξανδρούπολη το οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος που ανταποκρίνεται σε μία κοινωνική ανάγκη πρώτης προτεραιότητας για την ευρύτερη περιοχή της Θράκης:

 • Εργοθεραπευτών ή Βοηθών Εργοθεραπείας (1) (Κωδικός Θέσης: ΕΘΘ1)
 • Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (1) (Κωδικός Θέσης: ΚΦΑ1)

Απαραίτητα προσόντα

Θέση Εργοθεραπευτών ή Βοηθών Εργοθεραπείας

 • Πτυχίο Εργοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας 
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

 

Θέση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 

 • Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

Προηγούμενο άρθροΗ Αλεξανδρούπολη μέσα στην ελληνοαμερικανική αμυντική Συμφωνία – Την Πέμπτη οι υπογραφές
Επόμενο άρθροΑκυρώνεται η εκδήλωση “Streer Art” στην Αλεξανδρούπολη