Το δικαίωμα διερεύνησης των δυνατοτήτων ανεύρεσης και αξιοποίησης γεωθερμικών ρευστών «μέσης ενθαλπίας» και την αξιοποίησή τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικές εφαρμογές, ζητεί με επιστολή του προς τον αν. υπουργό ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη, ο αντιδήμαρχος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Δήμου Αλεξανδρούπολης Γιάννης Φαλέκας.

Ειδικότερα, ο κ. Φαλέκας αναφέρει στην επιστολή του ότι «ο Δήμος Αλεξανδρούπολης από τον Απρίλιο του 2013 πρωτοστατεί με δράσεις αιχμής για την αξιοποίηση του ενεργειακού αγαθού της γεωθερμικής ενέργειας. Έχει ήδη μισθώσει μετά από επίπονες προσπάθειες, το δικαίωμα αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής ενθαλπίας του βεβαιωμένου Γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης για θερμικές χρήσεις από ρευστά με θερμοκρασία έως 90°C.

Ο αρχικός επενδυτικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί και βρισκόμαστε λίγο πριν την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης έργων υποδομής άντλησης-μεταφοράς και διανομής γεωθερμικών ρευστών θερμικής ισχύος 10 MW συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 €. Η αρχική αυτή φάση αξιοποίησης αφορά στην τηλεθέρμανση Δημοτικών κτιρίων και διάθεση φθηνής ενέργειας σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Στόχος του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι η συγκεκριμένη επένδυση να είναι απόλυτα λειτουργική εντός του 2016. Όραμα μας είναι να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα εδράζεται μία δυναμική επέκταση των επενδύσεων σε θερμικές παραγωγικές δραστηριότητες κύρια στον τομέα του πρωτογενούς τομέα με εγκατάσταση νέων σύγχρονων θερμοκηπιακών-υδροπονικών μονάδων από ιδιώτες, τους οποίους θα στηρίξει ενεργειακά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ως πάροχος οικονομικής και ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας.

Πέραν όμως της ήδη δρομολογηθείσας διαδικασίας αξιοποίησης του γεωθερμικού ταμιευτήρα χαμηλής ενθαλπίας ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εκφράζει, με την παρούσα, το έντονο ενδιαφέρον του για την διερεύνηση των δυνατοτήτων ανεύρεσης και αξιοποίησης γεωθερμικών ρευστών μέσης ενθαλπίας με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικές εφαρμογές. Το ενδιαφέρον αφορά αποκλειστικά την έρευνα στα στενά γεωγραφικά όρια του ήδη μισθωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας συνολικής έκτασης 20.000 στρεμμ. τα δικαιώματα αξιοποίησης του οποίου έχει ήδη μισθώσει ο Δήμος για τα επόμενα τριάντα χρόνια με δυνατότητα διάτρησης σε βάθη έως 500 μ.

Σύμφωνα με την ερμηνεία, την προσομοίωση και την αρχική αξιολόγηση των έως σήμερα ερευνητικών δεδομένων στο βεβαιωμένο Γ/Θ πεδίο χαμηλής ενθαλπίας στην Αλεξανδρούπολη, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και σε βάθη όχι μεγαλύτερα από 1000 μ. αναπτύσσεται ένας δεύτερος σημαντικότερος ταμιευτήρας με θερμοκρασίες ρευστών που μπορεί να υπερβαίνουν τους 130-140°C. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να επαληθευτούν μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ερευνών επιφανείας και βαθιών γεωτρήσεων και να δρομολογήσουν στη συνέχεια τις διαδικασίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (έως 5 ΜW) και θερμικής ενέργειας (έως 80 MW), βασισμένες στις πλέον σύγχρονες μεθόδους ανάκτησης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από Γ/Θ ρευστά μέσης ενθαλπίας ανά τον κόσμο».

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει ήδη ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης εντάσσοντας στις δράσεις του σύγχρονες ενεργειακές τεχνικές. Έχει ήδη δημιουργήσει γραφείο ενέργειας και θέση Αντιδημάρχου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής της χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην καλύτερη παρακολούθηση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αξιοποιώντας δυναμικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.

Οι ενεργειακές δράσεις αποτελούν στόχο αιχμής τόσο σε επίπεδο ενσωμάτωσης στον δημοτικό ιστό μορφών ενέργειας φιλικών στο περιβάλλον, όσο και σε επίπεδο σημαντικών πόρων προς όφελος των άλλων κοινωνικών δράσεων του Δήμου. Μεταξύ όλων αυτών των δράσεων και πρωτοβουλιών η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας σε ένα πλήρες φάσμα τελικών εφαρμογών που φθάνει έως την ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί δέσμευση και στρατηγικό στόχο της Δημοτικής αρχής, και θα ήταν άριστο παράδειγμα αρμονικής συνεργασίας κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εκτός του παραπάνω έτοιμου προς δημοπράτηση έργου, η αντιδημαρχία ενέργειας και φυσικών πόρων του Δήμου, έχει ήδη ετοιμάσει μελετητικά τα κάτωθι έργα για την χρήση της Γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας:

  • την ‘’Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Δωρικού’’
  • την ‘’Δημοτική μονάδα παραγωγής pellet βιομάζας’’ (για απεξάρτηση από το πετρέλαιο των σχολείων και άλλων δημοτικών κτηρίων)
  • και ένα αγρόκτημα 400 στρεμμάτων με αποκλειστική χρήση γεωθερμικής ενέργειας για τον πρωτογενή μας τομέα.

Με τις θερμικές απαιτήσεις αυτών των έργων, φτάνουμε στα όρια των δυνατοτήτων του Γεωθερμικού μας πεδίου της χαμηλής ενθαλπίας, και ενόψει του νέου ΣΕΣ 2014-2020, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θεωρεί ότι εκμεταλλευόμενος την ορμή και τις εμπειρίες που απέκτησε ο ίδιος σαν οργανισμός, το τεχνικό προσωπικό του και το μελετητικό δυναμικό, θα ήταν το καλύτερο παράδειγμα για έναρξη εργασιών και στη μέση ενθαλπία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της Χώρας στον ενεργειακό τομέα.

Με βάση όλα τα παραπάνω ζητά με το εν λόγω έγγραφο από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παραχώρηση, με Υπουργική απόφαση κατ’ εξαίρεση, του δικαιώματος έρευνας σε βάθη μεγαλύτερα των 500 μ. αποκλειστικά και μόνον εντός του γεωγραφικού χώρου που έχει οριστεί ως βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας με σκοπό την ανεύρεση γεωθερμικών ρευστών μέσης ενθαλπίας και την αξιοποίηση τους από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας με κύριες δράσεις την ηλεκτροπαραγωγή και τις θερμικές εφαρμογές.

http://energypress.gr

Προηγούμενο άρθροΣυνεχίζει να στηρίζει τον Εθνικό η 12η Μεραρχία Πεζικού
Επόμενο άρθροΡεσιτάλ Μουσικής Δωματίου στην Αλεξανδρούπολη!