ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 08.03.2021 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 συμμετέχουν, στην 4η (Τακτική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
 • τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 
 • τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 και 426/77233/13.11.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/143/οικ.2343/8-2-2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις 
 2. Αντικατάσταση των εκπροσώπων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06) (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
 4. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, προς χρήση, έκτασης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΦΑΡΟΣ»  (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.) 
 5. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης, έτους 2021 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 6. Υποβολή προς τον κύριο του έργου – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – πρότασης επανένταξης συνέχισης του προγράμματος “επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας έως εκατόν δέκα οκτώ (118) απολυμένων από την εταιρεία ΘΡΑΚΗ Α.Ε. του Ν. Έβρου” μετά την 31/12/2021 και για τα επόμενα τρία (3) έτη, δηλαδή έως τις 31/12/2024 για τους πενήντα δύο (52) δικαιούχους, των οποίων, η σύμβαση λήγει την 31/12/2021 (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
 7. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, προς χρήση, αίθουσας στο χώρο των δημοτικών ξενώνων  στο Ο.Τ. 223 στις Φέρες, στο Θεατρικό Όμιλο «ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ» (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)
 8. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α’ δόση 2021 (Α’ Χ.Ε. 2021)  των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
 9. Έγκριση Πίνακα Οφειλών οικ. έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 10. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κολιός Δημήτριος

Προηγούμενο άρθροΤο υπερδραστήριο Περιφερικό Τμήμα Κομοτηνής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν ξεχνά τον όρκο που έχουν δώσει
Επόμενο άρθροΣυνάντηση του Δημάρχου Ορεστιάδας με τον Πρύτανη του ΔΠΘ