ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 15.01.2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 11 Π.Δ. 31/2018 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)   
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).
 4. Συγκρότηση “Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών” για το έτος 2020 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)  
 5. Τροποποίηση της 36/2019 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τον «Ορισμό πληρεξούσιων της τραπεζικής θυρίδας» (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.) 
 6. Τροποποίηση της 108/2019 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τον «Ορισμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)  
 7. Τροποποίηση της 534/2019 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς  «Νομιμοποίηση εξουσιοδοτημένων προσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ορισμός υπολόγων διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών πλην ΤτΕ) (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.) 
 8. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης  και του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)” Υποέργο “Συντήρηση και αναβάθμιση χερσαίων εγκαταστάσεων – αναδομών Λιμένα Αλεξανδρούπολης”, με Κωδικό Έργου 2018ΣΕ18900092, συνολικού προϋπολογισμού 211.269,23€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.) 
 9. Τροποποίηση της 566/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και  της εταιρείας “EAST-WEST GREECE IKE” και των όρων αυτής για την υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υλικών στο Δήμο και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής»,  ως προς τους όρους της Σύμβασης Συνεργασίας με την εταιρεία ¨EAST-WEST GREECE IKE¨ (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)
 10. Τροποποίση κανονισμού  λειτουργίας πεζόδρομων του Δήμου Αλεξ/πολης ως προς την προσθήκη της παραγράφου β6 του αρθρ.3 (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)  
 11. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του διατηρητέου κτιρίου του Καπνομάγαζου, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81 (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 12. Συμπληρωματική κατανομή πίστωσης 130.975.00 ευρώ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης  των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
 13. Τροποποίηση-διόρθωση της 553/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Δημοσυνεταιριστική “ΈΒΡΟΣ Α.Ε.”» (Εισηγ. κ. Λαζόπουλος  Δ.)
 14. Πρόταση για τη δημιουργία  διεκδικητικού πλαισίου για την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, εντός του αστικού ιστού (Εισηγ. κ. Μιχαηλίδης Π.)
 15. Συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής ΕΔΥΠΠΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Βαλκάνης Χ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος  

Προηγούμενο άρθροΤο ΑΚΚΕΛ προτείνει παραχώρηση σε κτηνοτρόφους όλων των νησιών με σοβαρή βλάστηση-βοσκοϊκανότητα
Επόμενο άρθροΧαρακτηρίστηκε ως μνημείο το κτήριο που στεγάζει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης