ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το πρώτο ‘‘έξυπνο’’ info kiosk για την προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος που θα παρέχει ταυτόχρονα χρηστικές πληροφορίες στον επισκέπτη, έχει ήδη τοποθετηθεί στην είσοδο του Δημαρχείου Αλεξανδρούπολης, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια και το ενδιαφέρον για επένδυση στο αύριο που χαρακτηρίζει την παρούσα Δημοτική Αρχή.

Το έργο με τίτλο ‘‘Innovative & Environmentally Friendly NETwork for the Development & Promotion of Entrepreneurship’’ (Καινοτόμο και Περιβαλλοντικά Φιλικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας) με ακρωνύμιο ‘‘GREEN SPOTS’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ‘‘Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013’’και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά 15%), μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η συνεργασία μεταξύ των εταίρων από τις διασυνοριακές περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προχωρήσουν στον επανασχεδιασμό ενός κοινού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή.

Το έργο θα αξιοποιήσει τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) τόσο για το σχεδιασμό όσο και για επικοινωνιακούς σκοπούς καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ επισκέπτη και επιχείρησης. Η πληροφόρηση που θα μπορεί να αποσπάσει ο επισκέπτης, δηλαδή, δεν περιορίζεται στην απλή παράθεση στοιχείων επικοινωνίας με την επιχείρηση αλλά θα μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα με αυτήν με κλήση skype ή κάποιο άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Στην κοινή αυτή προσπάθεια για τον επανασχεδιασμό ενός κοινού τουριστικού προϊόντος συμμετέχουν τρεις περιοχές από τη Νότια Βουλγαρία και τρεις από τη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, από τη Βουλγαρία συμμετέχουν οι περιοχές των δήμων Ρούντοζεμ (Rudozem), Τσεπελάρε (Tsepelare) και Χάσκοβο (Haskovo) και από την Ελλάδα οι τρεις περιφερειακές ενότητες της Θράκης, αυτές της Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου με επίκεντρο τους ομόλογους δήμους.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι εξής: Αναπτυξιακή Εταιρία ‘‘Κ. Καραθεοδωρή’’ (Ροδόπη), Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης, Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη ΑΝΑΕ ΟΤΑ, Τουριστική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (Αλεξανδρούπολη), Reconstruction and Development Union (Bulgaria, Haskovo Private Organization), Association of Hotel and Restaurant Owners and Traders (Chepelare, Bulgaria Smolyan), Association “Tourism Council- Rudozem” Smolyan.

INFO-KIOSK-alexandroupoli

Προηγούμενο άρθροΜειώθηκαν οι γεννήσεις και αυξήθηκαν οι θάνατοι στην Ελλάδα
Επόμενο άρθροΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό επίδομα