Η αυλαία για τις Πανελλήνιες του 2015​ έπεσε και επισήμως  με την ανακοίνωση των βάσεων για τους υποψήφιους και την εισαγωγή στις πανεπιστημιακές σχολές.

Σε λίγες ημέρες, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι μαθητές της τρίτης Λυκείου θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα εντελώς καινούριο σύστημα που θα τους οδηγήσει στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2016. Το σύστημα του νέου Λυκείου, έχει, ήδη, ξεκινά να μπαίνει σε εφαρμογή από την περασμένη χρονιά, όμως τον Μάιο του 2016 είναι που θα έχει την πρώτη υλοποίησή του ως εξεταστική διαδικασία. Οι καθηγητές έχουν, ήδη, κάνει σεμινάρια επιμόρφωσης για το καινούριο σύστημα, ενώ οι μαθητές έχουν κατατοπιστεί από την περασμένη χρονιά για τις εξετάσεις που θα δώσουν φέτος.

Στο νέο Λύκειο διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου Λυκείου: 17 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 15 ώρες μαθημάτων κατεύθυνσης. Τα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία, τα Λατινικά, η Λογοτεχνία και Κοινωνιολογία. Τα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών είναι τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία και το ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον).

Τα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής είναι τα Μαθηματικά, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, η Ιστορία, το ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) και η Κοινωνιολογία. Τα επιστημονικά πεδία είναι πέντε: 1ο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές 2ο: Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές 3ο: Σπουδές Υγείας και Ζωής 4ο: Παιδαγωγικές Σπουδές 5ο: Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.

Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες: Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής. Εάν, δε, επιλέξουν να εξεταστούν πανελλαδικά και σε ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και σε ένα δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο. Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα οριστεί με υπουργική απόφαση.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού. Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο είναι τα εξής:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και: στα Λατινικά έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστ. Πεδίο. στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. Πεδίο. στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο.

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και: στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστ. Πεδίου. στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστ. Πεδίο. στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο.

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κοινά Μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Α.Ε.Π.Π. Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και: στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. Πεδίο. στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο. στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστ. Πεδίο. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές που έδωσαν φέτος Πανελλήνιες και δεν πέρασαν θα έχουν δικαίωμα να εξεταστούν με το σύστημα που ίσχυε μέχρι φέτος.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Δημήτρης Χασάπης τόνισε: «Όσα παιδιά δεν πέτυχαν ή θέλουν να ξαναπροσπαθήσουν του χρόνου, θα έχουν τη δυνατότητα». Ειδικότερα, όσοι από τους υποψηφίους που έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις επιθυμούν να δώσουν και του χρόνου, έχουν την επιλογή να εξεταστούν είτε με το παλιό εξεταστικό σύστημα που ίσχυε μέχρι φέτος, δίνοντας έξι (6) μαθήματα, είτε να εξεταστούν με το νέο σύστημα που θα ισχύσει από τη φετινή σχολική περίοδο, δίνοντας τέσσερα (4) μαθήματα. Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα να κρατήσουν τη φετινή τους βαθμολογία και να συμμετέχουν με το 10%, συμπληρώνοντας μόνο το μηχανογραφικό τους του χρόνου.

Ως εκ τούτου, την ερχόμενη χρονιά θα υπάρχουν δύο είδη μηχανογραφικών δελτίων (ή ένα διπλό), καθώς όσοι επιλέξουν να εξεταστούν με το παλιό σύστημα, θα συμπληρώσουν το παλιό μηχανογραφικό, ενώ όσοι επιλέξουν να εξεταστούν με το νέο σύστημα, θα συμπληρώσουν το καινούριο μηχανογραφικό, με τις αλλαγές που έχουν γίνει στα επιστημονικά πεδία και την κατανομή των σχολών σε αυτά.

πηγή newpost.gr

Προηγούμενο άρθροΈφτασαν στην Αλεξανδρούπολη οι στρατιωτικοί από το Κατάρ, για δεύτερη χρονιά
Επόμενο άρθροΑνακοινώθηκε η Δημοκρατική Συμπαράταξη – Θα φέρει ο «γάμος» με το ΠΑΣΟΚ, «διαζύγιο» στη ΔΗΜΑΡ;