Παράταση του προγράμματος επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για πρώην εργαζομένους της εταιρίας «ΘΡΑΚΗ ΑΕ», προβλέπει τροπολογία του υπ. Εργασίας.

Ειδικότερα πρόκειται για παράταση 3 χρόνων από 1.1.2019 έως 31.12.2021. Το πρόγραμμα υλοποιείται στη Θράκη, μια περιοχή που πλήττεται από την ανεργία, για την απασχόληση 59 πρώην εργαζομένων της αλλαντοποιίας Θράκη ΑΕ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρία Έβρου ΑΕ (ΑΝΕΕ ΑΕ) και οι ωφελούμενοι απασχολούνται σε φορείς υποδοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, παρέχοντας εργασίες οι οποίες αναβαθμίζουν σημαντικά τη λειτουργία των υπηρεσιών και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών των περιοχών αυτών.

Περαιτέρω, επειδή κατά την εκτέλεση του έργου προβλέπονται εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ανάλογες του προϋπολογισμού του, οι οποίες βαρύνουν τις λειτουργικές δαπάνες του έργου, και προκειμένου να μην υπάρχει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση από την παράταση, με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι το έργο περατώνεται λογιστικά για τη χρονική περίοδο από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018, μετά την πιστοποίηση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων του προγράμματος από την Επιτροπή

Παρακολούθησης και την πιστοποίηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης του έργου. Κατόπιν τούτου επιστρέφονται οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές στο όργανο που τις εξέδωσε, ενώ οι εγγυήσεις που θα εκδοθούν, θα αφορούν εφεξής το έργο από την παράτασή του και μετά, δηλαδή από 1.1.2019 έως 31.12.2021.

Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η πληρωμή των ποσών που προέκυψαν εξαιτίας της υπέρβασης των λειτουργικών και λοιπών δαπανών (πρόσθετα τέλη και τόκοι από τη ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων) του προγράμματος για την περίοδο από 10.9.2009 έως 31.12.2016, οι οποίες έχουν ήδη πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3762/2009.

www.dikaiologitika.gr

Προηγούμενο άρθροΣυναυλία προσφοράς και αλληλεγγύης
Επόμενο άρθροΧριστουγεννιάτικα κάλαντα και ευχές στον Περιφερειάρχη ΑΜΘ