Χαιρετίζοντας την επέτειο των δέκα χρόνων από την ίδρυση του Πατριωτικού Συνδέσμου Λάρισας «Ελληνοκρατείν»θα ήθελα να μοιραστώ μαζί Σας κάποιες σκέψεις μου για την πορεία αυτού του πολύπαθου Έθνους , που γίνεται όλο και περισσότερο προβληματική μέσα στους ολετήρες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την σκοτεινή χοάνη της με καταιγιστικό τρόπο επερχόμενης παγκοσμιοποίησης.

Με την σύσταση του Ελληνικού κράτους δυστυχώς οι Ελλαδίτες πολιτικοί ταύτισαν κατά μέγα μέρος το κράτος με το Έθνος , σηματοδοτώντας εξ αρχής την τροχοπέδη στην ανάπτυξη του διαχρονικά υπάρχοντος Έθνους των Ελλήνων. Όπως όμως ο μεγάλος Έλληνας του Θεωρητικού Εθνικισμού Ιων Δραγούμης παρατηρεί (Βλ. Ι.Δραγούμη, Ελληνικός πολιτισμός σελ.64 επ.), το κράτος είναι παιδί του Έθνους, καρπός του , γέννημα του και γι αυτό έχει την υποχρέωση να το φυλλάγει. Δυστυχώς όμως αλλά οι Ελλαδίτες πολιτικοί δεν φρόντισαν να διαφυλάξουν την ιδέα και έννοια του Έθνους , όπως έπρεπε , με αποτέλεσμα το Έθνος των Ελλήνων να εκπέμπει όλο και λιγότερο μέσα στο ίδιο του το κράτος. Τα κράτη χάνονται , όσο πιο αδύναμα γίνονται αλλά τα Έθνη μένουν γιατί μέσα από τον πολιτισμό που παράγουν, γίνονται όλο και πιο ζουμερά , γερά και δυνατά.

Καίριας και αποφασιστικής σημασίας για τις παρακάτω θλιβερές διαπιστώσεις, η φράση του ιστορικού Ηροδότου ,που συνοδεύει ανά τους αιώνας την ιερή έννοια του Έθνους «το ελληνικόν εόν όμαιμόν τε και ομόγλωσσον και Θεών ιδρύματα κοινά ιερά των Θεών και κοινές θυσίες και ήθη κοινά» Δηλαδή «υπάρχει και το Ελληνικό Έθνος από το ίδιο αίμα και με την ίδια γλώσσα μ εμάς με το οποίο έχουμε κοινά ιερά των Θεών και κοινές θυσίες και ήθη κοινά»Αυτά τα τέσσερα κοινά χαρακτηριστικά , καταγωγή , γλώσσα , θρησκεία και ήθη είναι αλήθεια πως ποτέ δεν υποστηρίχθηκαν όπως έπρεπε μέσα στα στενά όρια του Ελλαδικού κράτους ,παρέμεναν όμως άσβεστα κατά παράδοξο τρόπον στα πέρατα της Οικουμένης, γιατί από αυτά τα καταλυτικά στοιχεία συντίθεται , είναι η αλήθεια , η ιερή ιδέα του Έθνους. Γι αυτό και ο απόδημος Ελληνισμός σε όλα τα πέρατα της οικουμένης είναι αναμφισβήτητα ο φάρος του Ελληνικού Έθνους. Παρά την οξύτατη και ύπουλη συνάμα κριτική , πως τα στοιχεία αυτά δεν απαρτίζουν πλέον την ιδέα του Έθνους λόγω των αναπόφευκτων διαχρονικών αλλοιώσεων, εντούτοις αποτελούν τον κοινό παράγοντα για την διαιώνιση της Ελληνικής φυλής.

Η Ελλαδική πολιτεία στάθηκε πάμπολλες φορές εχθρικά στην ιδέα του Έθνους. Το φαινόμενο αυτό έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις τις τελευταίες δεκαετίες , ιδιαίτερα μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητά (ΕΟΚ) στην συνέχεια στη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα στην Ευρωζώνη αλλά και ειδικά τώρα μετά τον θανάσιμο εναγκαλισμό των εθνοκτόνων μνημονίων.

Το όμαιμον αλλοιώνεται με την αθρόα εισβολή αφροασιατικών σκουρόχρωμων φύλων κατά τας επιταγάς του σκοτεινού κοσμοπολίτη Richard Coudehove Kalergi στις εωσφορικές ιδέες του οποίου στηρίχθηκε μετά το πέρας του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η άφιλη δυστυχώς Ευρώπη. Το ομόγλωσσον εκφυλίζεται σε ανησυχητικό βαθμό, αφού είναι δεδομένη η ανθελληνική προπαγάνδα στα σχολεία με τις ευλογίες της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου παιδείας. Η Ελληνική γλώσσα έχει κακοποιηθεί , το λεξιλόγιο των παιδιών έχει φτωχύνει ιδιαίτερα, ενώ είναι σαφέστατη η προσπάθεια αποκοπής της νεολαίας από τις ρίζες και την ιστορία της. Όπως και ο υμνητής του Ελληνικού μεγαλείου, Μύστης του Ελληνικού Εθνικισμού, Περικλής Γιαννόπουλος παρατηρεί στα Άπαντα του «Εσκοτώσατε την Ελληνική νεότητα .Και Έθνος χωρίς ΝΕΟΛΑΙΑΝ είναι Άνοιξη δίχως άνθη.»Συνεχίζοντας περιγράφει με καταιγιστική ρητορική δεινότητα «Τα σχολεία εκφουρνίζοντα αγράμματα και ανάγωγα και μισελληνικά και φραγκομανή Κούτσουρα. Tο Πανεπιστήμιον εκβράζον αντί ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Σαπισμένην Ανθρωπότητα σάπιων δικηγορίσκων και τιποτένιων Επιστημόνων , έναν οξύτατον Πανωλικότατον Ιόν, εξολοθρευτικό κοινωνίας και Έθνους, μεταδίδοντα υπό την βαρυτάτην της μορφήν την ιδίαν της Σαπίλαν , Ψυχής , Καρδίας και Νού…εις όλον τον Ελλαδικόν Οργανισμόν…Και η νεότης αυτή η Τοιαύτη , η σάπια έως το κόκκαλον, σάπια κατά τον νούν , κατά την ψυχήν κατά τα αισθήματα, η χωρίς τίποτε ανδρικόν και τίποτε ανθρωπινόν , εξαπολυόμενη εις τους δρόμους της Ευρώπης και αποφραγκευομένη και αποκατεργαρευομένη και αποθρασυνομένη και απογινομένη και επανερχόμενη, δια να καθαρίσει και αποβορβορούσα , δια να εξυγιάνει και αποτελματίζουσα , δια να φωτίσει και αποσκοταδιάζουσα ,δια να εξευγενισει και αποχωριατίζουσα , δια να εξανθρωπίσει και αποθηριώνουσα , με μίαν μοναδικήν ΛΥΣΣΑΝ Πενταροθηρίας , Θεσιθηρίας ,Ψηφοθηρίας , προικοθηρίας αναισχυντοτάτης ρεκλάμας , αναισχυντοτάτου εξευτελισμού όλων των επαγγελμάτων και όλων των Εθνικών , κοινωνικών Αρχών ,Ιδεών και πραγμάτων με μίαν ΑΜΑΘΕΙΑΝ παντός πράγματος και μίαν ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ οιουδήποτε πράγματος σοβαρού , οιαδήποτε ιδέας σοβαράς καταπλήσσουσαν και ΤΟΥΒΛΑ.»

Μήπως οι εύστοχες επισημάνσεις και ρήσεις του Π. Γιαννόπουλου δεν σας θυμίζουν την μίζερη σημερινή νεοελληνική πραγματικότητα σε σχέση με την νεολαία μας;! Μήπως δεν σας θυμίζουν την ανικανότητα του Ελλαδικού κράτους να επανδρώσει τα σχολεία με πραγματικούς δασκάλους- μύστες , που δεν θα νοιάζονται μόνο για την επιβίωση και τον άκρατο καταναλωτισμό τους αλλά πρωτίστως για την ανυπόκριτη μεταλαμπάδευση γνώσεων στην διψασμένη αλλά και εκτροχιασμένη από στόχους και εθνικιστικές επιδιώξεις νεολαία;!

Πέραν όμως από αυτά, η θρησκεία ,που κράτησε άσβεστη την φλόγα του αλύτρωτου για αιώνες Έθνους, τίθεται υπό αμφισβήτηση από «προοδευτικούς κουλτουριάρηδες και αριστεριστές» με πρόσχημα την ανάξια συμπεριφορά κάποιων ουτιδανών ιεραρχών, με εμφανή την προσπάθεια των οθνείων κοσμοεξουσιαστών να κλονίσουν την ορθόδοξη πίστη αυτού του παραπλανημένου λαού. Όμως η ορθόδοξη πίστη είναι συνυφασμένη και άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες του Ελληνικού Έθνους είναι κομμάτι του Ελληνικού πολιτισμού στην αναγκαία μετεξέλιξη του στο διάβα του χρόνου. Γι αυτό και στο προϊμιο του Συντάγματος μας διατυπώνεται η αρχή της Αγίας αδιαίρετης και ομοούσιας Τριάδας , θεμελιώδης διάταξη υπό το πρίσμα της οποίας πρέπει να ερμηνεύονται οι λοιπές συνταγματικές διατάξεις. Μάλιστα νευραλγικές διατάξεις ύψιστου πολιτειακού χαρακτήρα είναι συνδεδεμένες με την θεμελιώδη αρχή της ορθόδοξης πίστης μας , όπως εκείνες της όρκισης βουλευτών και υπουργών (Άρθρο 59 Συντάγματος) τις οποίες όμως τόσο ανάλγητα καταπάτησαν οι άθεοι που μας κυβερνούν σήμερα σέρνοντας δυστυχώς στην ύψιστη πολιτειακή πράξη της ορκωμοσίας του υπουργικού συμβουλίου τον πρόεδρο της δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο σε συνταγματική εκτροπή , αφού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ορκίζει αλλά μόνο διορίζει κατά πρόταση του πρωθυπουργού το υπουργικό Συμβούλιο. Αρθρο 37 του Συντάγματος (Βλ και άρθρο μου Μια κυβέρνηση Αθέων δημοσιευμένο στην ελληνόψυχη εφημερίδα Ελεύθερη ώρα).Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το μυσαρό Ελλαδικό κράτος έτσι όπως σήμερα εκφράζεται και ύπουλα ενεργεί ,αλλοιώνει τα κοινά ήθη των Ελλήνων , δηλαδή το ομότροπον του Ηροδότου, αφού ψηφίζει «σύμφωνα συμβίωσης» για ομόφυλα ζευγάρια , υπό το πρόσχημα ψευδεπίγραφης νομικής κατοχύρωσης των, τορπιλίζοντας τον πανάρχαιο και δοκιμασμένο θεσμό της Ελληνικής οικογένειας κατ όνομα μόνον προστατευόμενο και μέσα από αυτήν το ίδιο το Έθνος! Το ελλαδικό κράτος επιθυμεί διακαώς την κατάργηση παρελάσεων, εορτών για τις μεγάλες μας εθνικές επετείους, επιθυμεί την κατάργηση των πατροπαράδοτων εθίμων μας , δηλαδή τον σύνδεσμο της φυλής μας με τις ρίζες της. Είδατε εσείς πουθενά αλλού κράτος να επιβουλεύεται τόσο πολύ και στυγνά το Έθνος του; Ακόμη μήπως θα αμφισβητήσει κανείς , ότι η δημιουργία τζαμιού μέσα στην καρδιά της Αθήνας , στον Βοτανικό, με ψήφιση του από την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτειακών αθυρμάτων είναι ευθεία βολή στα θεμέλια του Έθνους;!

Αυτές οι οδυνηρές διαπιστώσεις της εχθρικής στάσης του τωρινού κράτους στο Ελληνικό Έθνος μας δημιουργούν αδήριτη την ανάγκη να ανατρέξουμε και πάλι στον μεγάλο μύστη του Ελληνικού πνεύματος ,Περικλή Γιαννόπουλο και να κοινωνήσουμε με τις εύστοχες και πάντα επίκαιρες σκέψεις του. Έγραφε λοιπόν στα Άπαντα του. «Κάτω η Ελλάς των ψήφων ,των μισθών, των χαρτοπαικτών και των βουλευτών. Αυτή είναι η Τωρινή Ελλάς , καταχρεωκοπημένη πνευματικώς από την πρώτην της ημέραν. Με κράτος γνήσιον ληστρικότατον, τσουλήν. Στρυφογυρίζουσα αδιεξόδως στα ίδια καμώματα στα ίδια ψέματα των πρώτων ημερών της ελευθερίας της , για τα οποία εβαρύνθησαν και οι πέτρες ,αδυνατούσα να σταθεί στα πόδια της αδυνατούσα να δημιουργήσει το παραμικρό Εθνικόν, ναρκώνουσα και καταπνίγουσα την τιτάνειον δύναμιν του Ελληνικού ατόμου … καταδολοφονούσα και καταατιμάζουσα καθ όλα τα σημεία του Ελληνισμού, επί ένα ήδη αιώνα …Αυτή είναι η τωρινή Ελλάς .Η Ελλάς των κλεφτών-Ηρώων. Των κλεφτών Κουτσούρων. Και η Ελλάς των παιδιών αυτών-αντί υψηλών αριστοκρατών φορτωμένων με την πατρική δόξα του Πυρός …τραμπουκογαλάντηδων και τέλος των απογόνων αυτών και των διαδόχων των συστημάτων των, κλεφτών του 97, κλεφτών εκφυλισμένων, κλεφτών ανηθίκων… κλεφτών ΜΠΟΥΦΩΝ και τρισχειρότερον και συνολικότερον , όλων, η ΕΛΛΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ»

Αυτή δυστυχώς είναι η στάση του ελλαδικού κράτους απέναντι στον γονιό του, το Έθνος. Μέσα σε αυτή την έρημο όμως,ζείδωρο φώς και ζωογόνο ύδωρ προσφέρει η όαση του πατριωτικού Ελληνικού συνδέσμου Λάρισας «Ελληνοκρατείν».Με μπροστάρη τον απαράμιλλου θάρρους και ζηλευτής ελληνικής μαχητικότητας πρόεδρο της ,Αστέριο Χάμο αλλά και άλλους γνήσιους συνεχιστές από την περήφανη Θεσσαλική γη , όπως ο Αδάμος και άλλοι , ο πατριωτικός σύνδεσμος δίνει καθημερινές μάχες για τα δίκαια του Ελληνισμού. Δεν δίστασαν οι σύγχρονοι μυρμιδόνες να διατρανώσουν στην ακριτική Θράκη τον σκοτεινό ρόλο του τουρκικού προξενείου, ακόμη και με ρίψη ενημερωτικών φυλλαδίων, που αποτέλεσε την αφορμή για την άκομψη δίωξη του Ελληνόψυχου πρόεδρου Αστέριου Χάμου για διασπορά ψευδών ειδήσεων πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Τύχη αγαθή ευλόγησε να είμαι ο υπερασπιστής του γενναίου αυτού ανδρός, που με απαράμιλλη παρρησία ξεδίπλωσε πριν από λίγους μήνες στο δικαστήριο της Κομοτηνής την αθέατη πλευρά του λόφου . όπου δρουν οι ανθελληνικές δυνάμεις πίσω από τον μανδύα του τουρκικού προξενείου. Η αθωωτική απόφαση, επιστέγασμα θάρρους και ευθύνης μας έκανε όλους μαζί να μεθύσουμε έστω και για λίγο και πάλι από το αθάνατο κρασί του εικοσιένα! Οι δράσεις του πατριωτικού συνδέσμου πάμπολλες και ουσιαστικές. Τόσο σε εξωτερικούς χώρους αλλά ουδέποτε μακριά από πνευματικές αναζητήσεις, με ομιλίες και διαλέξεις για διαφώτιση και αφύπνιση των Ελλήνων. Είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται στην αλλοτρίωση και στην εξαφάνιση του Έθνους!

Ο Πατριωτικός Ελληνικός σύνδεσμος Λάρισας με την δράση και αποφασιστική συμβολή του στην εξάπλωση του Ελληνικού εθνικού ιδεώδους παρακινεί για μια σειρά από σκέψεις. Όπως και ο άλλος μεγάλος μύστης και δάσκαλος του Ελληνικού εθνικισμού Ιων Δραγούμης αναφέρει στο ζωοφόρο βιβλίο του «ο Ελληνισμός μου και οι Έλληνες» σελ.127 εκδόσεις Νέα Θέσις, «οι Έλληνες ποτέ δεν έκαναν πολεμικές η στρατιωτικές προσπάθειες περισσότερες παρ όσο χρειάζονταν για την αυτοσυντηρησία της φυλής. Αλλά αυτό πρέπει πάντα να το κάνουν …Οι Έλληνες φοβούνται τους βαρβάρους , που θέλουν κάθε τόσο να τους φαν. Και για να σωθούν απ αυτούς πρέπει να είναι έτοιμοι πάντα, στρατιώτες , φύλακες, φρουροί, και σκοποί για να φυλάγουν την ελληνική φυλή και τα ελληνικά τα χώματα. Για να μπορούν να έχουν ιδέες οι Έλληνες και να χαίρονται με αυτές , πρέπει να ζουν ως Έλληνες και για να ζουν ως Έλληνες πρέπει να κατατροπώνουν βαρβάρους πάντα. Οι Έλληνες αγαπούν , λατρεύουν το χώμα τους , το σπίτι τους , το χωράφι τους . το αμπέλι τους, το νησί τους. Οι έλληνες είναι συντηρητικοί , φυλάγουν την παράδοση , δεν ξεχνούν σε ποιο Έθνος ανήκουν … Με την ελεεινότητα του Ελληνικού κράτους , -τονίζει με τον διαπρύσιο λόγο του ο Έλληνας πρόξενος τότε στις αλύτρωτες χώρες-,γίναμε κορόϊδο , χάσαμε την πίστη μας σ αυτά που μας έλεγαν είτε οι φιλέλληνες και οι γραμματισμένοι είτε η βυζαντινή παράδοση και σχεδόν μαζί χάσαμε και την πίστη στον εαυτόν μας, στην δύναμη της φυλής μας…Και οι νόμοι και τα συστήματα που μας κάθισαν εμάς τους Ελλαδίτες οι πρώτοι και οι κατοπινοί μας νομοθέτες είναι στραβά και ανάποδα. Κατέστρεψαν την αυτοδιοίκηση που ύπαρχε και μας έντυσαν με ρούχα ,που δε μας έρχονται…Όταν ήλθαν και μας πλάκωσαν οι βαυαρέζικοι νόμοι τι είχαμε; Είχαμε κοινότητες και κοινοτική αυτοδιοίκηση .Ας δοκιμάσουμε να ξαναπάρουμε στην αράδα μας , ας ξαναυτειάξωμε εκείνο που αστόχαστα χαλάσαμε..» Εντοπίζει επάνω στην Ελληνίδα , την μετρημενη σε όλα , δηλαδή τι θα πει , πως θα το πει , το γιατί θα το πει το πότε θα το πει, αυτή που δεν είναι μάζα αλλά μορφή, που πάντα ορίζει τον εαυτό της , αυτή που είναι ξερή δεν είναι ζουμερή , που η δροσιά της είναι η χάρη ,η Ελληνίδα που δεν είναι πάντα δειλή , αλλά πάντα ξέρει να κρύβει την σκέψη της, δε βγάζει από μέσα της ό,τι και να είναι. Και την κρίση του αντικρινού της την φοβάται .Όλα είναι κατακαθισμένα μέσα της , τίποτε δεν είναι στην επιφάνεια ,εξόν η χάρη , η μορφή –γιατί η μορφή είναι το παν. Και τότε ο Έλλην αυτός οραματιστής είδε το χάσμα που μας χωρίζει από άλλους λαούς, προπάντων βορινούς …Και ακόμη είδε την ενέργεια ενός παλιού , προαιώνιου πολιτισμού επάνω στην Ελληνίδα. Αφού τα εντοπίζει όλα αυτά καταλήγει εύστοχα πως σκοποί τωρινοί του Ελληνισμού είναι η ένωση της φυλής αλλά και να γινόταν ο Ελληνισμός κέντρο για τις γύρω αλύτρωτες φυλές. Προφανώς γιατί έτσι θα καθιερωνόταν ο επιτελικός του ρόλος.

Πόσο διαχρονικά επίκαιρες είναι αλήθεια οι σκέψεις αυτές του Ιωνα Δραγούμη; Βλέπετε τι τραβάμε με την ξενόφερτη εξ Ευρώπης νομοθεσία και πως η τελευταία κονιορτοποιεί κάθε τι το Ελληνικό; Ή μήπως η κατάργηση της κοινότητας από τον «Καλλικράτη» δεν σήμανε τον αφανισμό της Ελληνικής περιφέρειας; Αλήθεια η σύγχρονη Ελληνίδα, έτσι όπως μιμήθηκε και ισοπεδώθηκε στις συνήθειες και στην εμφάνιση με την αντίστοιχη δυτικόφερτη γυναίκα είναι φορέας πολιτισμού ή αγανακτισμένη και ανικανοποίητη ψευτο αμαζόνα μακριά από την ιερή αποστολή της;!

Έναν τέτοιου είδους Εθνικισμό επιδιώκει ο πατριωτικός σύνδεσμος Λάρισας , γνήσιο , πατροπαράδοτο ,προσαρμοσμένο στην ολοκλήρωση της πορείας για ένα κρατερό Έθνος. Γιατί η έννοια του Εθνικισμού γίνεται κενή περιεχομένου , αν άλλοτε εκλαμβάνεται ως έκφραση της αστικής ιδιοτέλειας, άλλοτε ως βιομηχανικό λιπαντικό και άλλοτε επιφαινόμενο βαθυτάτων υπογείων ρευμάτων , που σιγά- σιγά ωριμάζουν δια μέσου των αιώνων και των χιλιετηρίδων. Ένας τέτοιος Εθνικισμός δεν παρέχει τα εχέγγυα για διατήρηση του Έθνους και για αυτό και δεν πρέπει να προάγεται!(Βλ Ellie Kentouri, Εθνικισμός και πολιτική ΙΙ , σελ.206 στο βιβλίο του Ο Εθνικισμός)

Η ευκλεής αυτή συγκέντρωση όλων ημών των συνδαιτυμόνων εδώ στην Θεσσαλική πρωτεύουσα πρέπει να γίνει το εφαλτήριο και για μετέπειτα συγκεντρώσεις με κύριο στόχο να πετύχουμε εμείς ως σύλλογοι και φορείς την συνένωση των υγιών εθνικών δυνάμεων έξω από μολυσμένους θεσμούς, τόσο εγχώριους όσο δυστυχώς και ευρωπαϊκούς. Μια νέα σεισάχθεια έχει περισσότερες ελπίδες να πραγματωθεί μέσα από την συσπείρωση Εθνικιστικών φορέων παρά από το τέλμα και την δουλικότητα των θεσμοθετημένων οργάνων. Η συσπείρωσή μας υποτονθορύζει-(σιγοψιθυρίζει) , πως όλοι εμείς λάτρεις της πατρίδας των αφανών Ελλήνων μπορούμε να βρούμε τον Εθνικό βηματισμό μας , αυτόν για το οποίον φρίττουν οι κοσμοεξουσιαστές της «Νέας τάξης πραγμάτων».Ας προευτρεπίσουμε(προετοιμάσουμε) λοιπόν μια νέα εποχή για το Έθνος των Ελλήνων. Τον δρόμο τον δείχνει ο πρωτοπόρος πατριωτικός Σύνδεσμος Λάρισας. Με την δυναμική που εκφράζει ο Hobbes στο Leviathan του .Με τα δύο είδη κίνησης, το Vital και την άλλη το Animal ή voluntary, που προϋποθέτει σκέψη.Είναι η σκέψη που διατρέχει όλες τις πράξεις του Θεσσαλιώτικου συνδέσμου Μπορούμε λοιπόν! Με πυξίδα τον όρκο των εφήβων Αθηναίων ,άμα τη συμπληρώσει του 18ου έτους της ηλικίας των. «Ου καταισχύνω όπλα τα ιερά, την πατρίδα ουκ ελάσσω παραδώσω, πλείω και αρείω όσην αν παραδέξωμαι». (Ανθολόγιον Στοβαίου.)

*ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ -ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Προσκληθείς να συμμετάσχω στα δέκα χρόνια από την ίδρυσή του Πατριωτικού Ελληνικού Συνδέσμου Λάρισας ,χρόνια αγώνων θυσιών και ενίοτε ανείπωτου πόνου από την συμπεριφορά ενός ανάλγητου κράτους ,έδωσα το παρόν στην μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση Ελλήνων Εθνικιστών στην Λάρισα, που έλαβε χώρα στο γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, IMPERIALστις 28-5-2017, με άψογη διοργάνωση από τον ελληνόψυχο πρόεδρο του Αστέριο Χάμο και τους λοιπούς γενναίους συναγωνιστές. Μου έγινε η τιμή να απευθύνω πρώτος χαιρετισμό. με την ομιλία μου , «υπέρ του Έθνους των Ελλήνων» εν μέσω πολλών άλλων Συλλόγων από όλη την Ελλάδα και αφού προηγουμένως ο πατριωτικός Ελληνικός σύνδεσμος Λάρισας με ανακήρυξε επίτιμο μέλος του.

Προηγούμενο άρθροΜε αφορμή το Άδενδρο – Γιατί το τρένο ήταν το ασφαλέστερο μέσον; (του Δ.Μακροδημόπουλου)
Επόμενο άρθροΣτέλιος Ζαντανίδης: “Υπάρχει συμβολισμός στην επιλογή του Αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, από το ΝΑΤΟ”