Προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου πρόκειται να τεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Βρετανία, προκειμένου να συναντήσει τον ομόλογό του Μπεν Γουάλας, όπου και θα ανακοινώσει την υπογραφή συμφωνίας για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος – Βρετανίας σε επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και στο πλαίσιο του NATO σύμφωνα με το OnAlert.

Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ με τίτλο: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ευεργετικές διατάξεις με τις οποίες λαμβάνονται μέτρα μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ θα διαρθρώνεται ως εξής:

Μέρος Α΄: Σκοπός – Αντικείμενο

Μέρος Β΄: Ειδικοί Λογαριασμοί Πρόνοιας Στρατού Ξηράς και Πολεμικής Αεροπορίας, Ρυθμίσεις ΝΙΜΤΣ, λοιπές ρυθμίσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ζητήματα μακράς αναρρωτικής άδειας, μετοχικών ταμείων και θέματα οικονομικής φύσης.

Εδώ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Μετοχικών Ταμείων και λοιπά θέματα οικονομικής φύσης και οι βασικές μεταρρυθμίσεις είναι οι παρακάτω:

– Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Πρόνοιας στον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία με σκοπό τη χορήγηση βοηθήματος στο εν ενεργεία προσωπικό καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους για δαπάνες που αφορούν κυρίως στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

– Συμπερίληψη στους δικαιούχους νοσηλείας στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) των εν ενεργεία υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας.

–  Καθιέρωση ανώτερου ορίου ημερών αποζημίωσης εκτός έδρας που μπορεί να καταβληθεί στο προσωπικό κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών – Ναρκαλιευτών (μέχρι 200 ημέρες συνολικά) για τη συμμετοχή τους σε αποστολές εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

– Κατάργηση συνδρομής αποστράτων και πολιτικών υπαλλήλων του Στρατού Ξηράς υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών.

–  Εκτέλεση φαρμακευτικών συνταγών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών τους και από τα φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.

– Απλοποίηση διαδικασίας επιστροφής στελεχών από μακρές αναρρωτικές άδειες και ένταξης σε ειδική κατάσταση για λόγους υγείας.

–  Διαγραφή του αποστρατευόμενου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας και άμεση έναρξη συνταξιοδότησης από την ημέρα που διαγράφονται.

–  Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας ως χρόνου μετοχικής σχέσης με τους οικείους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας.

–  Αναπροσαρμογή μεριδίων μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού και εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν στα μερίσματα των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου (ν. 4472/2017).

– Καθιέρωση της δυνατότητας χορήγησης εκτάκτου μερίσματος στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

–  Κατάργηση των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τον ν. 4093/2012 στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι.

Μέρος Γ΄: Ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών Ρυθμίζονται ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ άλλων, θέματα απονομής αποστρατευτικού βαθμού στους Εθελοντές Μακράς Θητείας, καθώς και κρίσεων και προαγωγών διαφόρων κατηγοριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εδώ περιλαμβάνονται οι παρακάτω βασικές μεταρρυθμίσεις:

–  Απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού στους ΕΜΘ.

–  Ρύθμιση διαδικασίας ένταξης αξιωματικών του Υγειoνομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων σε έτερη ειδικότητα του Υγειονομικού Σώματος (ιατροί, οδοντίατροι κλπ).

–  Προαγωγή αξιωματικών – ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας που διακρίθηκαν σε ατομικό ή ομαδικό ολυμπιακό αγώνισμα αθλητών με αναπηρία, κατά τη διάρκεια παγκόσμιων στρατιωτικών αγώνων, με στόχο την αναγνώριση των διακρίσεων και της ατομικής προόδου τους.

– Δυνατότητα συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας πριν συμπληρωθεί πλήρως ο τελευταίος μήνας υπηρεσίας στις θέσεις αυτές, προς διευκόλυνση των στελεχών και των οικογενειών τους.

–  Υπαγωγή των αξιωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018, δηλαδή καταταγέντες τα έτη 1991, 1992, 1993, στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2439/1996 που καθορίζουν τον χρόνο παραμονής τους σε κάθε βαθμό.

Μέρος Δ΄: Ρυθμίσεις θεμάτων στρατολογικής φύσης Αντιμετωπίζονται ζητήματα στρατολογικής φύσης.

Εδώ περιλαμβάνονται οι παρακάτω βασικές μεταρρυθμίσεις:

–  Συμπερίληψη στους δικαιούχους μεταφοράς στρατευσίμων στο Πολεμικό Ναυτικό των αποφοιτούντων από Ειδικά Τμήματα των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

–  Δυνατότητα μεταβίβασης του δικαιώματος απαλλαγής από τη στράτευση στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό στην περίπτωση που ο δικαιούχος απαλλαγής από τη στράτευση, ως μεγαλύτερος γιός γονέων που έχουν αποβιώσει, ο οποίος έχει ένα άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, είναι ανίκανος για κάθε εργασία.

–  Καθιέρωση χρήσης ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών για την κλήση στρατευσίμων και εφέδρων για κατάταξη.

Μέρος Ε΄: Εθνοφυλακή

Εδώ επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό της Εθνοφυλακής με σκοπό την αποτελεσματικότερη συνδρομή στην αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ιδίως δε των διαμενόντων στις παραμεθόριες περιοχές και περιλαμβάνονται οι παρακάτω βασικές μεταρρυθμίσεις:

–  Ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης των Μονάδων Εθνοφυλακής, εκπαίδευσης του προσωπικού, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Εθνοφυλάκων.

–  Ρύθμιση σχέσης εργασίας μεταξύ του Εθνοφύλακα και του Δημοσίου.

–  Εθελοντική συμμετοχή γυναικείου προσωπικού στην Εθνοφυλακή.

Μέρος ΣΤ΄: Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Εδώ αντιμετωπίζονται ειδικότερα οργανωτικά ζητήματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ τα οποία απαιτούν νομοθετική παρέμβαση, όπως:

– η σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και

– η παροχή δυνατότητας και στα αδέλφια και στα τέκνα, των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι μαθητές στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), να κατανέμονται στον Κλάδο που υπηρέτησε ο θανών γονέας ή αδελφός/ή τους.

Προηγούμενο άρθροΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ… Πεθαίνει ο σπουδαίος μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, που καθοδήγησε τον Αϊνστάιν… αλλά δεν αποδέχτηκαν οι συνάδελφοί του, στην Ελλάδα…
Επόμενο άρθροTτΕ: Ανακαλείται η άδεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Όλυμπος – Στην Εθνική Τράπεζα οι καταθέσεις