Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν δοθεί, με κάθε επισημότητα, το εναρκτήριο λάκτισμα για την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής ρεύματος της εταιρείας «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης», δημοσιεύθηκε από το ΥΠΕΝ η ΑΕΠΟ του έργου της διασύνδεσής της με το εθνικό δίκτυο.

Με βάση την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, το έργο αφορά Γραμμή Μεταφοράς Υψηλής Τάσης για τη διασύνδεση του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού “ΘΗΣ ΕΒΡΟΥ Ι”, της εταιρείας «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης ΜΑΕ», που θα εγκατασταθεί στη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης (ΚΥΤ Έβρου Ι) με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΥΤ Νέας Σάντας).

Πρόκειται για ηλεκτρική διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) με τον ΣΠΗΕΣΣ, συνολικού μήκους περίπου 28 χλμ, που θα διέρχεται από τους Δήμους Μαρωνείας – Σαπών, Αρριάνων και Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο Γραμμών Μεταφοράς 400 KV απλού κυκλώματος σύμφωνα με την προδιαγραφή TR-5 του ΑΔΜΗΕ. Οι δύο Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν.Σάντας – ΚΥΤ Έβρου Ι (Ι) & ΚΥΤ Ν.Σάντας – ΚΥΤ Έβρου Ι (ΙΙ), έχουν αρχή το ΚΥΤ 400 kV Ν. Σάντας και καταλήγουν στο νέο ΚΥΤ 400 kV Έβρου Ι. Το συνολικό μήκος των Γραμμών Μεταφοράς είναι 28.353,31 μέτρα για τη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν.Σάντας – ΚΥΤ Έβρου Ι (Ι) και 28.260,69 μέτρα για τη Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Ν.Σάντας – ΚΥΤ Έβρου Ι (ΙΙ).

Η Γραμμή Μεταφοράς συντίθεται από τρία βασικά στοιχεία:

  • Τους ηλεκτροφόρους αγωγούς φάσεων, δηλαδή τους εναέριους αγωγούς, σκοπός των οποίων είναι να μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια. Στο τμήμα απλού κυκλώματος οι ηλεκτροφόροι αγωγοί είναι έξι, δύο για κάθε φάση. Οι φάσεις του κυκλώματος είναι εγκατεστημένες σε οριζόντια διάταξη και αποτελούν ένα τριφασικό κύκλωμα. Κάθε ηλεκτροφόρος αγωγός είναι ένα γυμνό πολύκλωνο καλώδιο με συνεστραμμένα σύρματα αλουμινίου στις εξωτερικές στρώσεις και επιψευδαργυρωμένα χαλύβδινα στο κέντρο.
  • Τους αγωγούς ηλεκτρικής προστασίας, σκοπός των οποίων είναι να προστατεύουν τη γραμμή από κεραυνούς. Οι αγωγοί αυτοί είναι δύο, εγκατεστημένοι σε οριζόντια διάταξη συμμετρικά εκατέρωθεν του άξονα της γραμμής. Ο ένας αγωγός ηλεκτρικής προστασίας (SW), είναι ένα γυμνό πολύκλωνο καλώδιο με συνεστραμμένα χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα σύρματα (γαλβανισμένο συρματόσχοινο), με εξωτερική διάμετρο 12,60 mm. Ο έτερος αγωγός προστασίας είναι τύπου OPGW, ο οποίος αποτελείται από ένα γυμνό πολύκλωνο καλώδιο με συνεστραμμένα χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα σύρματα (γαλβανισμένο συρματόσχοινο), με εξωτερική διάμετρο 13,00 mm αλλά στο κέντρο του αγωγού υπάρχουν 48 ζεύγη οπτικών ινών.
  • Τους φορείς, πάνω στους οποίους προσδένονται ή αναρτώνται οι ηλεκτροφόροι αγωγοί φάσεως μέσω μονωτήρων και οι αγωγοί ηλεκτρικής προστασίας. Είναι οι γνωστοί χαλύβδινοι επιψευδαργυρωμένοι δικτυωτοί πύργοι των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσεως. Οι πύργοι είναι τυποποιημένοι σε 4 τύπους, ανάλογα με την αντοχή τους σε μηχανικά φορτία και ο κάθε τύπος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει διάφορα ύψη.

Στο πλαίσιο του έργου θα απαιτηθεί οδοποιία πρόσβασης στους πύργους, συνολικού μήκους 21.680 μέτρων. Το έργο είναι συμβατό με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, δεν διέρχεται από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, Ρυμοτομικά Σχέδια, ΣΧΟΑΠ, Όρια Οικισμών ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.

Επίσης, δεν επηρεάζει τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα της περιοχής και δεν βρίσκεται εντός πλημμυρικής ζώνης, ούτε εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ακόμα και για πεδίο περιόδου επαναφοράς 1000 χρόνια). Το έργο χωροθετείται σε περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), είναι δεκαπέντε έτη από την έκδοσή της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων, βάσει των οποίων εκδόθηκε.

Με στόχο να μπει σε λειτουργία το 2025

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Α. η τελετή έναρξης υλοποίησης της «Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης», παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα και πλήθους άλλων επισήμων.

Η νέα μονάδα, που αποτελεί σύμπραξη της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου, σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδέεται απευθείας με την, υπό κατασκευή, Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) της Gastrade, μετατρέποντας την Αλεξανδρούπολη σε ένα ενεργειακό σταυροδρόμι δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με δυνατότητες τροφοδοσίας της εγχώριας αγοράς, αλλά και των γειτονικών χωρών.

Η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης, θα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας χαμηλών ρύπων. Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στη μονάδα έχει δυνατότητα για καύση υδρογόνου και μπορεί να λειτουργεί με μικτό καύσιμο.

Η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2025. Θα είναι συνδυασμένου κύκλου και θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 840 MW, δηλαδή περίπου όση η καθαρή ισχύς τριών υπό απόσυρση λιγνιτικών μονάδων. Μάλιστα, λόγω του υψηλότατου βαθμού απόδοσης της, θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα τιμών.

ΠΗΓΗ www.newmoney.gr

Προηγούμενο άρθροΗ Βουλγαρία ξεκινά εθνική εκστρατεία καταστολής της παράνομης μετανάστευσης
Επόμενο άρθροΣενάρια πολέμου με την Ελλάδα κάνει Τούρκος αναλυτής – Δείχνει χερσαίο στόχο την Αλεξανδρούπολη