Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 16ης Δεκεμβρίου 2015, εἰς τάς ἐγκαταστάσες τοῦ Ἐπισκοπείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐπραγματοποιήθη Γενική Ἱερατική Σύναξις τῶν Κληρικῶν Αὐτῆς ὑπό τήν Προεδρεῖαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος.

Κατ’ αὐτήν συνεζητήθησαν ἅπαντα τά πνευματικῆς καί διοικητικῆς φύσεως θέματα τοῦ ἐκπνεύσαντος μηνός Νοεμβρίου, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐνημέρωσε τούς Ἱερεῖς γιά τό ἀνακύψαν θέμα τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς καί ὅσα συνεζητήθησαν μεταξύ τῶν Τοπικῶν Φορέων καί τῆς Διοικήσεως μετά τοῦ Συλλόγου Ἐργαζομένων τοῦ Νοσηλευτικοῦ Ἱδρύματος κατά τήν κοινήν Σύσκεψιν τῆς 30ης Νοεμβρίου 2015, ὅπου συναπεφασίσθη κινητοποίησις Φορέων καί Πολιτῶν τήν Τετάρτην, 16ην Δεκεμβρίου 2015 καί ὥραν 13:00 εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Νοσοκομείου.

Τό Σῶμα τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἀκοῦσαν τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἐξέδωσε τό ἀκόλουθον ψήφισμα:

«Στή Γενική Ἱερατική Σύναξι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς πού πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη, 16η Δεκεμβρίου 2015, ὑπό τήν Προεδρεῖαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς ἔλαβαν γνῶσιν γιά τό θέμα τοῦ Νοσοκομείου, σκεπτόμενοι δέ συμφώνως πρός τάς Εὐαγγελικάς Ἐπιταγάς περί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὡς εἰκόνος τοῦ ζῶντος Θεοῦ καί τῆς ἀξίας τῆς ζωῆς, ὡς και τάς παρ. 1 καί 2 τῶν ἄρθρων 2, καί 5 τοῦ Συντάγματος, ἀλλά καί τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην ἀπροσκόπτου συνεχίσεως τῆς λειτουργίας τοῦ Νοσοκομείου εἰς τήν εὐαίσθητον ταύτην περιοχήν τῆς Πατρίδος μας, ἐξουσιοδοτοῦν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Παντελεήμονα ὅπως προβῇ εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας καί διαμαρτυρηθῇ ἐντόνως ὅπου δεῖ διά τήν προάσπισιν τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγιείας, ταυτοχρόνως καλοῦν ὅλους τούς συμπολῖτες νά διαμαρτυρηθοῦν ξεκάθαρα, ἀλλά καί μέ εὐπρέπεια προτρέποντες νά δηλώσουν τήν αντίθεσιν τους εἰς οἱανδήποτε προσπάθειαν κλεισίματος, συγχωνεύσεως, συρρικνώσεως κλινικῶν ἤ τμημάτων τοῦ Νοσοκομείου, διατρανώνοντας τήν ἀπαίτησιν τῆς τοπικῆς κοινωνίας διά τήν κατασκευήν νέου καί συγχρόνου, ἀνταποκρινομένου στίς σύγχρονες ἀνάγκες περιθάλψεως».

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Προηγούμενο άρθροΔείτε τους χώρους που θα στηθούν κάλπες για τις Εκλογές ανάδειξης προέδρου Νέας Δημοκρατίας
Επόμενο άρθροΡάσιος Θανάσης: Αποφασισμένη η Κυβέρνηση για τη δημιουργία του LNG στην Αλεξ/πολη