Όταν η έλλειψη ήθους και ηθικής, εκφράζεται μέσω των συμβολαίων συμβιώσεως…

Έκπληκτη η κοινή γνώμη, παρακολουθεί  τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν ,με την χρήση κατά κόρον των συμφώνων συμβιώσεως ,από νεαρούς συνοριοφύλακες της τελευταίας σειράς ,που προσελήφθησαν στον Έβρο. Διακόσιοι πενήντα νέοι, άνδρες και γυναίκες, ανταποκρινόμενοι πλήρως στα τυπικά προσόντα που ετέθησαν από την πολιτεία για την πρόσληψή τους, με σπουδές και αθλητικές επιδόσεις ικανοποιητικές, εισήλθαν στο σώμα των εθνοφυλάκων. Ελάχιστοι εξ αυτών ,ήσαν δεσμευμένοι με πολιτικό γάμο, ή σύμφωνο συμβιώσεως πριν εισέλθουν στο σώμα. Πώς να ήταν άλλωστε έγγαμοι, αφού ήταν νέοι άνεργοι ή περιστασιακώς απασχολούμενοι. Αίφνης, κατά την διάρκεια της πρακτικής τους ασκήσεως και πρίν γίνουν οι οριστικές τοποθετήσεις τους βάσει μορίων, στις αστυνομικές διευθύνσεις που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ο αριθμός των δεσμευμένων  υπερπολλαπλασιάσθηκε. Κατετέθησαν σύμφωνα συμβιώσεως, από πολλούς εξ αυτών, με σκοπό την αύξηση της μοριοδοτήσεώς τους  και την τοποθέτησή τους στην Αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρουπόλεως. Η πράξη αυτή συμφώνως των ισχυόντων, είναι νομιμοφανής, δημιουργεί όμως ερωτηματικά για το ήθος αυτών των νέων. Ένα ευεργέτημα της πολιτείας για την οικογένεια ,που η πολιτεία οφείλει να στηρίζει παντί τρόπο, ιδιαιτέρως την περιλαμβάνουσα παιδιά, απεφάσισαν καταχραστικώς να χρησιμοποιήσουν οι νέοι αυτοί άνθρωποι, προκειμένου εις βάρος των συναδέλφων τους ,να τοποθετηθούν σε θέσεις της αρεσκείας τους ,λόγω της αυξήσεως της μοριοδοτήσεώς τους από το σύμφωνο που υπέγραψαν.

Ο θεσμός της οικογενείας, έπαψε προ πολλού να είναι σημαντικός γι αυτούς τους νέους, γι αυτό και χρησιμοποίησαν το ευεργέτημα της μοριοδοτήσεως τους με αισχρό τρόπο. Είναι βέβαιο ,ότι παρεμφερείς πρακτικές, χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν από πολλούς. Το περίεργο για τους νεαρούς συνοριοφύλακες, είναι το επάγγελμα –λειτούργημα που επέλεξαν, έχοντας αυτήν την ελαστική έως πλήρως χαλαρή ηθική. Είναι το ελλειποβαρές ήθος τους και η χωλαίνουσα  πατριωτική τους συνείδηση, που κρύφθηκε πίσω από τα μόρια και δεν διεγνώσθη εγκαίρως, από τους έχοντες την ευθύνη της συντάξεως και αξιολογήσεως του ψυχολογικού τους φακέλλου. Είναι η αδιαφορία των εκπαιδευτών τους για την παρακμιακή μη συνάδουσα με την εργασία για την οποία επελέγησαν, προσωπικότητά τους. Είναι η πεποίθησή τους ,ότι θα συνηγορήσει η πολιτεία με το ανήθικον της πράξεώς τους, που υποκρύπτεται πίσω από τον αναθεωρηθέντα  νόμο του 2015 περί συμφώνων συμβιώσεως. Είναι η βεβαιότητα, ότι η  <η ατιμωρησία>  ευημερεί στην Ελλάδα, εκτός κι αν θίγονται συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα. Είναι η μέχρι τώρα επιδειχθείσα χαλαρότητα σε ότι αφορά αιτήματα των  μειοψηφιών δικαιωματιστών, τα οποία ικανοποιούνται, παρακάμπτοντας βασικές αρχές του οικογενειακού δικαίου. Κάπως έτσι νομοθετήθηκε και η ισονομία μεταξύ γάμου και συμφώνου συμβιώσεως. Η ιερότητα του σκοπού του γάμου, η δημιουργία οικογενείας δηλαδή, εξισώθηκε με αυτήν της υπογραφής ενός συμβολαίου συνυπάρξεως δύο ατόμων, το οποίο λύεται ευκόλως με ένα αντίστοιχο συμβόλαιο. Η ελαχίστων προϋποθέσεων δυνατότητα υπογραφής ενός τέτοιου συμφώνου, όπως και ο ελεύθερος αριθμός των συμβολαίων και των λύσεων αυτών που έχει ο καθείς εκ των συμβαλλομένων, δείχνει ότι μοναδικός σκοπός του ,είναι η εξυπηρέτηση οικονομικών και περιουσιακών συναλλαγών, ή βολέματος ατόμων ιδιαιτεροτήτων, που δεν προκύπτει η δυνατότητά τους για δημιουργία οικογενείας. Η απερισκεψία με την οποία η πολιτεία απεδέχθη την  ισότητα του γάμου με το σύμφωνο συμβιώσεως, αποφέρει τώρα καρπούς .Θα έχει η πολιτεία το θάρρος να διαφοροποιήσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων; μένει να το δούμε με την απόφαση που θα λάβει για τους αήθεις ,αυτούς νέους. Το σημαντικό όμως είναι να αφυπνησθούν οι Έλληνες, κατανοώντας, ότι το εύκολο που νομοθετείται για την εξυπηρέτηση φωνασκούντων  μειονοτήτων, δρά καταλυτικώς στο ήθος των άνευ παιδείας νέων.

Επί τέλους, η εκπαίδευση που παρέχεται, όπως παρέχεται ,από την πολιτεία οφείλει να γίνει καλλιέργεια παιδείας. Οι αρχές επικοινωνίας και συνυπάρξεως των ανθρώπων ,πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία ,μαζί με τον αλληλοσεβασμό, την αλληλοεκτίμηση, την καλλιέργεια της συνεργασίας και της αγάπης μεταξύ των μαθητών. Οι στοχευμένες  παροχές, στηρίξεως, ενισχύσεως ή επιδοτήσεως ,θα πάψουν να χρειάζονται ιδιαιτέρα μνεία, όταν οι βάσεις της αγωγής των μαθητών στηρίζονται στην ισονομία, την ισότητα, την δικαιοσύνη τον αλτρουϊσμό .Οι νέοι πρέπει έχοντας τελειώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση να γνωρίζουν ότι στην ζωή υπάρχουν για όλους υποχρεώσεις και δικαιώματα. Αυτό πρέπει να τους γίνει πεποίθηση και κατά την διάρκεια της μεταλυκειακής τους εκπαιδεύσεως. Σε μία οργανωμένη κοινωνία, άνευ ανταποκρίσεως στις υποχρεώσεις του, δεν επιτρέπεται κανείς να απαιτεί ικανοποίηση των αιτημάτων του. Μέλημα του καθ’ ύλην αρμοδίου υπουργείου ,δεν πρέπει να είναι η κατ΄ επιλογήν, πρόταση ανεκτικότητος για κάποια ομάδα ή μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ο αυτοσεβασμός και  ο αλληλοσεβασμός. Μόνον έτσι ,με την απαραίτητη πάντοτε συνδρομή της οικογενείας, θα επανέλθει το ήθος, μαζί με κάποιους φραγμούς στην ασυδοσία, στον δικαιωματισμό και στην κατάχρηση προνομίων. Μόνον έτσι το κατ΄ ευφημισμόν  κράτος δικαίου θα είναι εν τη πράξει δίκαιο και οι πολίτες ασφαλείς θα βιώνουν την δικαιοσύνη στην καθημερινότητά τους, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις τους.

Η νοοτροπία της εξαγοράς συνειδήσεων μέσω του χρηματισμού, του κομματισμού και του λαϊκισμού, μαζί με την έκλυση των ηθών και την γελοιοποίηση του θεσμού της οικογενείας, που εδίδαξε το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς ρίζωσε σε υποτροπιάζουσες  συνειδήσεις και οι εναπομείνασες  πρακτικές, ελκύουν  πολλούς της πολιτικής.

Η αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού, για πάταξη τέτοιου είδους φαινομένων, οφείλει να είναι δεδομένη. Η διαρκής υπεράνθρωπος πολλές φορές προσπάθεια των συνοριοφυλάκων στον Έβρο, με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για φύλαξη των συνόρων, δεν επιτρέπεται να αμαυρώνεται από τέτοιου είδους αήθεις πρακτικές. Οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας ,επιβάλλεται να στελεχώνονται από νέους με ήθος και φιλοπατρία. Η πολιτεία οφείλει να στηρίζει την οικογένεια και φυσικά τον θεσμό του γάμου. Οφείλει όμως να τιμωρεί πρακτικές του είδους,να επιλέγει αυστηρώς ανθρώπους με ήθος και να επιβραβεύει τους σωστούς εργαζομένους.

Προηγούμενο άρθροΧαράλαμπος Μιχαηλίδης: “Υπάρχει σχεδιασμός ώστε να αντικατασταθούν όλες οι αμιαντοσωλήνες στους οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης”
Επόμενο άρθροΓκαρά Αναστασία: “Δυναμώνουμε τη φωνή του Έβρου – Μπορούμε και αξίζουμε καλύτερα”